Pre záujemcov o štúdium

Informácie o jednotlivých programoch školy

Program PYP AJ
Program PYP SJ, ŽŠ Košická
8-ročné gymnaziálne štúdium
5-ročné gymnaziálne štúdium
4-ročné gymnaziálne štúdium
IB Diploma

Program PYP SJ pre školský rok 2024/2025

Výsledky výberového konania do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2024/2025

Slovenská sekcia
Komentár k výsledkom PYP SJ (.pdf)
Poradovnik PYP SJ (.pdf)
Anglická sekcia
Komentár k výsledkom PYP AJ (.pdf)
Poradovnik PYP AJ (.pdf)

Program PYP AJ pre školský rok 2024/2025

Notice on the change of the date of the admission procedure (.pdf)
Instructions (.pdf)
Application Form (.docx)
Application Form (.pdf)

Výsledky výberového konania do diplomového programu IB Diploma pre rok 2024/2025

Výsledky výberového konania do diplomového programu IBD (.pdf)
Komentár k výsledkom (.pdf)

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GJH pre školský rok 2024/25

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník

Odvolanie - vzor (.docx)
Odvolanie - vzor (.pdf)
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení (.pdf)

Podmienky a kritériá prijímania na štúdium pre školský rok 2024/2025

- do 1. ročníka štvorročného štúdia
- do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia
- do 1. ročníka osemročného štúdia

Termíny prijímacích skúšok a počty žiakov, ktorých môžeme prijať
Termíny prijímacích skúšok a počet žiakov, ktorých môžeme prijať na štúdium pre školský rok 2024/2025 (.pdf)

Harmonogram skúšky
- do 4-ročného gymnázia (.pdf)
- do 5-ročného slovensko anglického bilingválneho gymnázia (.pdf)
- do 8-ročného gymnázia (.pdf)

Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach MO a KSM
Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach MO Z5 a KSM 5 (.pdf)
Pridelenie bodov za výsledky v súťažiach MO Z9 a KSM 9 (.pdf)

Informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške
- na 4-ročné štúdium (.pdf)
- na 5-ročné bilingválne štúdium (.pdf)

UKÁŽKY TESTOV

Ukážky testov z prijímacích skúšok - matematika, slovenský jazyk

ŽIADOSTI

Tlačívá žiadostí nájdete v časti Informácie -> Dokumenty

GALÉRIA BUDOVY

Prejsť na Virtuálne prehliadky odborných učební