Pre záujemcov o štúdium

Informácie o jednotlivých programoch školy

Program PYP SJ a základná škola
Program PYP AJ
8-ročné gymnaziálne štúdium
5-ročné gymnaziálne štúdium
4-ročné gymnaziálne štúdium
IB Diploma

Program PYP SJ a základná škola pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu

Program PYP AJ pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu

8-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia

5-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka päťročného slovenskoanglického bilingválneho štúdia

4-ročné gymnaziálne štúdium pre školský rok 2023/2024

Informácie o štúdiu
Podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia

Štúdium podľa diplomového programu IB Diploma pre rok 2023/2024

Informácie o štúdiu

ŽIADOSTI

Žiadosť o prestup (.pdf)
Žiadosť o prestup (.doc)

UKÁŽKY TESTOV

Ukážky testov z prijímacích skúšok - matematika, slovenský jazyk

GALÉRIA BUDOVY

Prejsť na Virtuálne prehliadky odborných učební

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?