International Baccalaureate at SŠ Novohradská / IB na SŠ Novohradská

SCHOOL MISSION STATEMENT

 
WE AIM TO GUIDE ALL OUR STUDENTS THROUGH THEIR FORMATIVE YEARS SO THAT THEY DISCOVER THEMSELVES, GROW IN WISDOM, VALUE FREEDOM AND HONOUR THESE VALUES ALL THEIR LIVES LONG.

School Policies

Primary Years Programme

Middle Yeras Programme

Diploma Programme

News / Novinky

FAREWELL AND BEST WISHES TO IBDP 2019!
The last of Final Papers at our school was sat on May 23 and it was an opportunity to celebrate! MYP5 students decorated the school diner and prepared something tasty for the exhausted 4IBDP students and there were tears, laughter and discussions galore.
We wish our DP students all success, will keep our fingers crossed for their Diploma results and university admissions. Looking forward to hearing from them and hope to see them at the Winter Academies in the years to come.

News about the IB/ Novinky

50 years IB

About the IB

In 2018, the International Baccalaureate (IB) celebrates its 50th Anniversary. Pioneering a movement of international education in 1968, the non-profit foundation now offers four high quality and challenging educational programmes to students aged 3-19 years old. Through a unique curriculum with high academic standards, we champion critical thinking and a flexibility for learning by crossing disciplinary, cultural and national boundaries. The IB currently engages with more than 1.4 million students in over 4,775 schools across 153 countries. To find out more, please visit 50years.ibo.org.

O International Baccalaureate

V roku 2018 International Baccalaureate ((IB) oslavuje svoje 50.výročie. Sme nezisková organizácia a v našich počiatkoch, v roku 1968, sme boli priekopníkmi na poli medzinárodného vzdelávania a dnes ponúkame štyri vysokokvalitné a náročné vzdelávacie programy pre študentov vo veku 3-19 rokov. Prostredníctvom nášho kurikula s vysokým akademickým štandardom podnecujeme kritické myslenie a zároveň flexibilné vyučovanie tým, že prekračujeme hranice mezi vednými odbori, kultúrami a národmi. V súčastnosti v programoch IB študuje viac ako 1,4 miliónov študents v 4 775 škkolách v 153 krajinách sveta. Viac informácií nájdete na 50years.ibo.org.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?