Ročenka - 50 rokov GJH

Vitajte v ročenke GJH. Nájdete tu všetkých žiakov ktorí zmaturovali na GJH v rokoch 1959 - 2009.

Školský rok 1959 - 1960

11.A

Triedna profesorka: Mária Selecká

Elena Bauerová, Marta Bončová, Peter Bošnák, Mária Čunderlíková, Dušan Danko, Nadežda Dohnálková, Ján Dudáš, Mária Ďurčová, Anna Fialová, Jozef Gál, Hugo Herrmann, Helena Henmannová, Pavlína Hojná, Božena Hučková, Hana Husičková, Justína Chmelárová, Pavlína Chrenová, Helena Jancová, Katarína Kásová, Pavol Koleda, Ivan Kukla, Ivan Kulašík, Viera Lenková, Sidónia Lesáková, Jozefína Malíšková, Gabriela Minárská, Eduard Molnár, Ivan Ondruš, Katarína Orčíková, Roman Robota, Viera Sokolová, Oľga Staneková, Katarína Svitoková, Ivan Škripeň, Erika Thernová, Marta Vanelíková, Jaroslav Vadovič, Anna Vargová, Agnesa Wlachovská, Marta Žabková

11.B

Triedna profesorka: Mária Balalová

Pavel Danysz, Jozef Drinka, Peter Duchaj, Pavel Formánko, Marta Grambličková, Juraj Gyüre, Valéria Habajová, Margita Huláková, Miloš Holman, Viera Holotíková, Gertrúda Hrušková, Pavol Jablonský, Pavol Klein, Helena Kolláriková, Mária Krkošková, Viera Kúdelová, Jolena Kunštárová, Rudolf Kusák, Stanislav Macko, Elena Malatinová, Helena Marčeková, Monika Miezgová, Mária Mihálková, Emília Michelová, Katarína Nagyova, Marta Némethová, Melinda Pálfiová, Katarína Petruláková, Pavol Porubský, Júlia Račkayová, Mária Rehušová, Eva Repová, Renáta Röderová, Ján Schlögl, Saskia Schmidlová, Helga Schmiedová, Oľga Šurinová, Helena Vančíková, Eva Videcká, Rudolf Žiak

11.C

Triedny profesor: Jozef Balala

Ilza Blaschková, Ivan Bolcek, Bohuslava Brázdová, Peter Čunderlík, Ján Danko, Lýdia Franková, Mária Fratričová, Eva Galusová, Mirjam Grozdaničová, Magda Huttová, Vladimír Kozmál, Ján Krížik, Miroslav Kučerka, Karol Leitgeb, Elena Letňanová, Anna Maštenová, Jana Matúšková, Juraj Madzenauer, Fedor Medek, Milan Menyhard, Ján Meszáros, Eduard Moravčík, Ivan Novák, Viliam Ochaba, Ladislav Pánik, Edita Pavličková, Oľga Petrová, Ingeborg Salesová, Juraj Špička, Estera Štecková, Rudolf Štencl, Margita Tobolková, Ľudovít Tomkó, Mária Vaculčiaková, Jana Vašíčková, Milan Veselský, Andrea Virdzeková, Ingeborg Zabadalová, Nataša Zelenková

11.D

Triedny profesor: František Mikulka

Gerhard Alexy, Nadežda Čabelková, Viera Čatlošová, Eva Černochová, Marcela Csöváriová, Lucia Čunderlíková, Koloman Čurgali, Edita Dunajková, Visla Dubecká, Ľubica Ďuriačová, Zita Földešová, Peter Frešo, Viera Hajtšová, Valeria Hauerová, Erika Haubtová, Táňa Cholujová, Eva Jamrichová, Mária Klasová, Judila Korpášová, Oľga Kováčová, Jana Lukáčová, Zdravka Martánovičová, Peter Matlon, Katarína Mrázová, Ľudmila Neničková, Helena Pecárová, Ladislav Reiman, Beata Rippová, Dana Roháčová, Mária Schweizpacherová, Dana Slobodová, Terézia Šubínová, Karol Teuk, Anna Tollová, Mária Vávrová, Eva Víllková, Zdena Záziková

11.E

Triedny profesor: Júlia Jacková

Peter Áč, Juraj Barath, Gabriela Barineková, Adriena Breštenská, Pavel Čerešník, Viera Deáková, Dušan Drahoš, Eva Dzurošková, Pavel Fargaš, Marta Flessnerová, Igor Gazdík, Eva Gondová, Milan Gríger, Anna Homolková, Magdalena Jakubičková, Mária Kašičková, Marianna Khandlová, Alžbeta Košalková, Darina Košťálová, Karol Kučera, Michaela Kuzmová, Otto Láska, Valeria Leskovská, František Ludvig, Blanka Majerská, Elena Martišová, Zbyněk Müller, Darina Peterková, Zdena Peterková, Viera Petrášová, Elégia Poláková, Marta Radičová, Karol Rusznyák, Viera Rybová, Imrich Sedlár, Oľga Sevruková, Emília Tyralová, Zlata Vodová, Mikuláš Wagner, Václav Weinzettl, Ivan Žembery

11.F

Triedny profesor: Anton Šíma

Daniela Bacharová, Ľudmila Čermáková, Štefan Danko, Šarlota Dobišová, Dušan Fickuliak, Viera Holúbková, Stanislav Holý, Ivan Huliak, Jaroslav Janků, Ján Jursa, František Kadleček, Juraj Kolek, Eva Kollerová, Ján Korček, Marta Majerová, Ján Matúš, Soňa Menzelová, Ľudmila Mičinská, Martin Mikuš, Eva Mislovičová, Jana Oláhová, Elena Petrušová, Edita Sakanová, Gizela Schmidtová, Friderika Seemannová, Ľudmila Sládková, Eva Škapcová, Peter Takáč, Monika Tatarková, Eva Temerová, Valeria Vargová, Sylvia Vorlíčková, Anna Vrbická, Viera Žilincová

Školský rok 1960 - 1961

11.A

Triedny profesor: Dr. Anton Šíma

Danica Bernáthová, Vladimír Blaho, Viola Cibulová, Júlia Gábelová, Marián Hanzalík, Viktor Hlocký, Ingeborg Huberová, Igor Hutník, Marta Izáková, Alica Jedličková, Bohumil Kráľ, Elena Kuzmová, Ivan Lacina, Peter Lieskovský, Brigita Lipecká, Edita Liščíková, Eva Matzenauerová, Margita Miklánková, Pavel Mikšík, Elena Minarovičová, Lýdia Nazarejová, František Novák, Helga Polónyiová, Edita Rajterová, Eduard Rychlovský, Mária Sekerová, Magdaléna Sluková, Milan Trebula, Jarmila Vanická, Albert Zámočník, Vlasta Zvonárová

11.B

Triedny profesor: Katarína Hermannová

Marta Bacová, Vladimír Baláž, Eva Baranyiová, Anna Blanárková, Ján Danko, Viola Galková, Antónia Grambličková, Danuša Horvátová, Kamil Hrebíček, Igor Janec, Viera Kollárová, Viola Krajmerová, Alžbeta Krnáčová, Taťjana Majerská, Gregor Makarian, Peter Marejka, Milan Marschall, Viola Mazurová, Edita Medzihradská, Eleonóra Miklušová, Eva Ozábalová, Rodjena Palacková, Peter Panigay, Anna Procházková, Tatiana Rysuľová, Irena Schauerová, Bohumil Sabo, Mária Šubertová, Jana Švajdlerová, Ľubica Rosová, Marta Vargová, Júlia Veselská, Lýdia Vincúrová, Róbert Wolf, Ján Zváč

11.C

Triedny profesor: Jozef Balala

Nadežda Draškalová, Július Alexander Ebers, Milada Fischerová, Milan Ftáčik, Ľubomír Gubič, Dagmar Gregorová, Milada Hájková, Peter Hexner, František Hrdlovič, Angela Hrozová, Mária Hudecová, Eva Cholujová, Mária Illenčíková, Marta Ivašková, Alena Jarmila Karkušová, Elena Kocianová, Margita Kozlíková, Burghardt Otto Krämer, Ľubor Lamoš, Ján Ličko, Ján Lukáč, Karol Macák, Viera Majlingová, Darina Maštenová, Eva Matelová, Margita Melišková, Dušan Mikloš, Ľubomír Mlynárik, Viera Mrázová, Ivo Petráš, Katarína Puobišová, Jozef Suchý, Peter Šamko, Darina Štefanovičová

11.D

Triedny profesor: Ján Kadlečík

Božena Blahová, Marta Bugárová, Zlata Caňová, Igor Červeňan, Emília Čiffaryová, Edita Diesnerová, Mária Fraštacká, Vlasta Gallová, Viera Hanečková, Ján Havelka, Ivan Huorka, Jozef Janíčkovič, Ľudmila Jergušová, Milena Kačincová, Ditta Kittová, Imrich Kollár, Tibor Kollárik, Alexandra Kremlerová, Vladimír Marko, Igor Minárik, Aladár Other, Margita Őlbstová, Júlia Paracková, Vladimír Pavlík, Igor Rosenberger, Eleonóra Rudašová, Anna Rudolfová, Agnesa Ružovičová, Peter Urbánik, Zuzanna Vidová, Eva Voleková

11.E

Triedny profesor: František Mikulka

Viera Baganecová, Soňa Bartošova, Elena Benková, Daniela Blechová, Mária Cettlová, Ján Čarnogurský, Peter Daučík, Zora Dvončová, Valéria Eštóková, Milan Horčičák, Marián Horský, Igor Jakubík, Otilia Kastlová, Tatiana Katyková, Štefánia Krihová, Marián Letko, Vladimír Mezera

Karol Mihálek, Jana Michalková, Dušan Mikula, Elena Novoveská, Nadežda Polakovičová, Mária Roháčová, Emil Selecký, Emília Skalská, Anna Sokolová, Ján Spevák, Peter Šikuta, Mária Štulajterová, Jana Voržáková

Školský rok 1961 - 1962

3.A

Triedna profesorka: Helena Kotzigová

Marta Balážová, Daniela Bartová, Alica Budincová, Eva Delejová, František Fančovič, Zora Filadelfiová, Peter Hatala, Marína Hexnerová, Slavomíra Janeková, Mariana Jelínková, Soňa Kášová, Tatiana Kazimírová, Peter Kinzel, Róbert Kitt, Tamara Levická, Peter Luby, Svetlana Mrlianová, Elena Ondrejkovičová, Katarína Pašková, Emília Repková, Valéria Rybaničová, Hana Skovajsová, Andrej Sabad, Marta Schneiderová, Jana Ševčíková, Jozef Špaček, Ľudmila Tvrdoňová, Anton Valia, Jason Žbirka, Jozef Žibritovský

3.B

Triedna profesorka: Alica Beňová

Bohumír Čapkovič, Alexandra Danková, Jozef Farfel, Viera Fejdiová, Slavomír Gavora, Daniela Grohmannová, Marta Hrdličková, Jarmila Chudíková, Alica Juldašová, Daniela Kardošová, Anna Kasanická, Lýdia Kozárová, Eva Kubincová, Aurélia Kunáková, Marta Labašová, Júlia Lázslová, Otto Máchal, Anna Malíková, Anna Malíková, Ada Marková, Anna Melichová, Vlasta Mikulášková, Marián Mišík, Boris Dabrinov Nikolov, Viera Paľovčíková, Mária Paluchová, Marianna Praeslerová, Rado Rässel, Zdena Štefíková, Alexander Thurzo, Bohumír Tóth, Lýdia Vaňová, Veronika Véghová, Miroslav Zicha

3.C

Triedna profesorka: Ema Peitlová

Eva Blahová, Vladimír Buchholcer, Eva Čambalová, Viera Čatajová, Mária Drobilová, Tatiana Gregorová, Valéria Holecová, Kamil Jureník, Ján Juríček, Zuzana Kacorová, Eva Klimanová, Jarmila Kolesíková, Veronika Kopečná, Peter Kukumberg, Zlatica Menďan-Lakatošová, Helena Mihálková, Juraj Mihályka, Marián Michalov, Alena Mišíková, Ladislav Omelka, Viera Petrášová, Oľga Pilátová, Jaroslava Pochmanová, Magda Popálená, Anna Repčíková, Július Rozložník, Tatiana Stražanová, Peter Šmigáň, Karol Šrobár, Mikuláš Šumichrast, Dobroslav Šiška, Zdenka Tekelová, Eleonóra Tomasovišová, Peter Vičislík

3.D

Triedna profesorka: Mária Selecká

Anna Baková, Adriana Baranová, Margita Bencková, Oľga Bencová, Oľga Brežná, Gabriela Donerová, Stanislav Doranský, Marta Farkašová, Andrej Galvánek, Erika Hrušková, Milan Kotian, Oľga Krkošková, Margita Kupková, Tatiana Laskovičová, Peter Lesyk, Mária Michalíková, Jarmila Nováková, Peter Novotný, Mária Petríková, Peter Petříček, Jela Piatková, Zlatica Potemriová, Ľubomír Rehák, Viktor Rozložník, Hermína Selnekovičová, Mária Sirotová, Zdena Skalníková, Jaroslav Sloboda, Milan Srneček, Zdena Strnádková, Zuzana Suchá, Rudolf Tolnay, Daniela Ungerová, Juraj Vlachovský

Školský rok 1962 - 1963

3.A

Triedny profesor: Karol Rovan

Ivan Albert, Pavol Baroš, Ladislav Batik, Elemer Berlin, Ivan Čadený, Marián Dollinger, Jaroslav Filip, Eva Franeková, Oľga Gajdošová, Eva Grébertová, Štefan Heuger, Vladimír Horov, Jozefína Hrdlovičová, Viera Jančušková, Ľubica Javorská, Pavol Jelenek, Marta Kapustová, Elena Košová, Anna Kovačovičová, Mikuláš Kováčik, Gabriela Krmářová, Miloslav Luther, Anna Masaryková, Daniela Mihoková, Ľubica Pázmanová, Oľga Píscová, Alena Srbecká, Norbert Strak, Katarína Szoldová, Elena Šebová, Eva Takácsová, Michal Uher, Oľga Valášková, Imrich Végh, Vladimír Virsík

3.B

Triedny profesor: Fedor Palevič

Svetlana Bahnová, Marta Beňovičová, Táňa Borguľová, Ľuba Brindzová, Lida Donnebaumová, Marta Ďuržová, Ivan Frýdecký, Mária Glasnáková, Kata Hajdušíková, Dana Horská, Priska Huttnerová, Jarmila Jankelová, Eva Kianičková, Eva Konštiaková, Ivan Koritšan, Táňa Kovačevičová, Brigita Krajčovičová, Milan Labuda, Marcela Marková, Viera Mojžišova, Marta Nádašiová, Anna Neubauerová, Ján Pánik, Ivan Piroško, Oskar Pišoft, Želmíra Pražienková, Miroslav Rákovský, Ivan Skalinský, Jozef Stankovič, Viera Šabíková, Ivan Šesták, Gabriel Špendla, Milan Tomašovič, Oľga Ursínyová, Ivan Vesel, Ladislav Vlachovský

3.C

Triedna profesorka: Zora Pašková

Eva Bachníčková, Štefan Bellus, Mária Bogdanová, Edita Feilerová, Miroslava Feldsamová, Tibor Fiala, Zuzana Hanulová, Ján Hoffman, Eva Holecová, Július Chlebovič, Eleonóra Chvalná, Juraj Jellinek, Miroslav Kajzr, Dušan Kern, Darina Klagová, Jaroslav Klíč, Peter Koleda, Ivan Kopas, Peter Kunštek, Alžbeta Labudová, Darina Lauková, Vojtech Mucha, Milan Nosko, Judita Nová, Margita Pódová, Drahomír Purgina, Soňa Reháková, Mária Slováčková, Eva Szmicseková, Igor Studňář, Tibor Tomanovič, Martina Turzáková, Valéria Weberová, Alexej Zlocha, Eva Žákovičová

3.D

Triedna profesorka: Elena Weberová

Eva Bašťovanská, Soňa Belanová, Peter Božek, Lida Buttková, Jozef Gazdík, Kamila Haulišová, Marta Holúbková, Zuzana Horáková, Jaroslav Jelenek, Štefan Klimo, Eva Kočí, Ján Lazár, Lýdia Letovancová, Jozef Malovec, Gusta Michaličková, Gabriela Molnárová, Otto Nopp, Eva Paulíková, Bohumil Pichler, Vladimír Piontek, Eva Podhorová, Miloš Randák, Viera Richterová, Zuzana Spevárová, Pavel Šiška, Ľubomír Šumichrast, Helena Tejbusová, Alena Uhrová, Gustáv Ušiak, Václav Viták, Júlia Volentičová, Eva Voskárová, Erika Zapletalová

3.E

Triedny profesor: Július Šoltés

Zdena Baranovičová, Mária Bašťovanská, Mária Bezáková, Stanislav Černák, Viera Čorbová, František Dubecký, Emília Dráčková, Vlado Ďurman, Milan Geguš, Jozef Kállay, Ivan Katriak, Mária Kelcová, Eva Kollárova, Elena Korbelová, Soňa Králiková, Milina Levková, Kamila Lukáčová, Hermína Měkutová, Bohuš Oplt, Ivan Ozábal, Vlado Pohánka, Adela Sabová, Oľga Sádovská, Ján Schulz, Ľuba Stojková, Zora Štyndlová, Pavol Takáč, Eliška Tichá, Viera Tomeková, Marika Uhrínová, Dana Vážna, Hela Vojčeková, Viera Vojtaššáková, Mária Zábojníková

3.F

Triedna profesorka: Ema Haraksimová

Ľubica Bugárová, Fedor Bzdúch, Katarína Čemická, Peter Černáček, Vladimír Dohňanský, Pavel Dráč, Oľga Flőglová, Peter Gregor, Eva Haimová, Štefan Horváth, Roman Hudec, Martin Chovan, Zora Ivaničová, Anna Jakubovičová, Ľubica Kočvarová, Martin Kostolný, Jozef Laclav, Pavel Lesný, Oľga Marleová, Soňa Miklová, Viola Molnárová, Štefánia Pálfiová, Štefan Raninec, Mária Sandtnerová, Marta Strauszová, Martin Šebesta, Miroslav Štrba, Elena Valentová, Marta Velgosová, Peter Zajac, Zdeno Zajac, Alena Zuzánková

3.G

Triedna profesorka: Margita Vlchová

Milan Andrejko, Kamila Baníková, Milan Botka, Andrej Brogyányi, Viera Bystrianska, Helena Cenká, Eva Červeňanská, Dagmar Danišová, Jozef Ehn, Milan Erban, Zdena Figurová, Ján Gazdík, Mária Gombkőtőová, Elena Grešáková, Zlatica Győrffyová, Karol Holomáň, Miroslav Hysko, Peter Karaffa, Eleonóra Klimešová, Mária Kimleová, Tomáš Kraus, Rozáli Lebedynská, Pavel Lizoň, Peter Magdolen, Zuzana Mandáková, Jana Michálková, Oľga Mirilovičová, Soňa Ondreášová, Mária Sabová, Eva Spišáková, Katarína Sýkorová, Tamara Šermerová, Taťjana Škrabáková, Jozef Trenčanský, Margita Vadovičová, Ondrej Valek, Elena Vysocká

Školský rok 1963 - 1964

3.A

Triedny profesor: Božena Tadlánková

Alexander Balogh, Eva Bednárová, Ladislav Černý, Yvonna Dillnbergerová, Marcela Drobilová, Katarína Gregorová, Marián Hodáň, Dušan Kabina, Miroslav Kajzr, Peter Keltoš, Alexandra Kirilinová, Ľubomír Kočiš, Ľubomír Kotzig, Zlatica Krajčovičová, Viera Kupkovičová, Marta Lesayová, Marika Menšíková, Viera Metzlová, Soňa Mičková, Vasil Nikolov, Vladimír Novotný, Dagmar Ondrušová, Jana Revendová, Mária Susková, Božena Sýkorová, Milan Šuster, Renáta Švehlíková, Tibor Tomanovič, Veronika Valášková, Cecília Veškrnová, Eleonóra Virsíková, Adriana Žilinková

3.B

Triedna profesorka: Lenka Šnstrová

Vladimír Balogh, Juraj Bečer, Jaroslav Divok, Ľubica Dobrová, Dagmar Dusíková, Marta Feketová, Katarína Gregorová, Jozef Hornák, Ladislav Hudáč, Marta Hudecová, Marta Kiretová, Eva Kňážeková, Jana Korenková, Jolana Králová, Nora Kupčová, Anna Lazoríková, Viera Lorinová, Karol Machánek, Soňa Majerská, Mária Miháliková, Božena Molnárová, Ladislav Müller, Jarmila Müllerová, Lívia Poncová, Mária Rauková, Rudolf Slabej, Viera Smažáková, Ľudovít Snopko, Stanislav Svítek, Dana Števurková, Milan Tatranský, Iva Uhríková, Juraj Vozár, Dagmar Zlatovská, Milan Žúži

3.C

Triedna profesorka: Rozália Kotuličová

Amon Baláž, Zlatica Balogová, Eva Blablová, Lýdia Blechová, Jana Bolková, Viera Cvoligová, Alžbeta Hanáková, Milan Faltinovič, Daniela Hanáčková, Gabriela Hamarová, Ján Chudík, Eva Jánošíkova, Jozef Jaroš, Pavol Jurčo, Jana Kocianová, Ružena Kotočová, Viera Kovačiková, Pavol Kovačovský, Helena Lichtneckerová, Viktor Masarovič, Jozef Maxián, Danica Medeková, Peter Mehr, Jana Miklovičová, Alojzia Nagyova, Gabriela Podhradská, Antónia Prekopová, Petronela Stenchláková, Darina Strieborná, Angela Šandriková, Oľga Šemeláková, Jarmila Šotolová, Alžbeta Stallingerová, Anna Thalmeinerová, Margita Tomášková, Magda Trnková, Marta Vojtíšková, Ivan Vulev

3.D

Triedny profesor: František Mikulka

Viera Berošová, Viera Cieslarová, Milan Drobný, Ivan Haverla, Jarmila Hrčová, Zuzana Hudcová, Zdeno Husička, Gejza Ivanič, Zlatica Jonášová, Eleonóra Klimešová, Dagmar Kočišová, Eva Kováčová, Peter Kšiňan, Eduard Marko, Ľudmila Matúšková, Štefan Medzihorský, Mária Pániková, Ľudmila Polónyiová, Klára Psotová, Mária Robotná, Zuzana Sklenková, Anna Sľúková, Jozef Stanislav, Maja Stanislavová, Milan Sušeň, Miroslav Šimko, František Štefko, Stanislava Švadlenová, Eva Tomašovičová, Ondrej Turek

3.E

Triedny profesor: Jozef Balala

Alena Batelková, Mišela Beranová, Milan Brtva, Anna Donovalová, Milan Dindoš, Soňa Jurkovičová, Eva Kollárová, Lýdia Kršáková, Igor Kubík, Oľga Kučerová, Dušan Kuklovský, Jozef Lipták, Štefan Ložek, Vladimír Mago, Gabriel Mikulec, Margita Molnárová, Tatiana Myjavcová, Anna Neubrandtová, Ľudovít Nosko, Anna Paukovičová, Darina Pudmerová, Marta Šarmírová, Ladislav Škotta, Peter Šubert, Anna Terlandová, Oľga Tóthová, Richard Vančo, Vladimír Wänke, Marián Žákovic, Nikolaj Žunko, Fedor Žužič

3.F

Triedna profesorka: Emília Sitárová

Anna Bartovičová, Oľga Dalmanegová, Anna Davidová, Darina Divková, Júlia Ďurčeková, Helena Hederová, Marta Hovorková, Anna Hrnčírová, Narcisa Jarošová, Vlasta Jašová, Eva Koláčkovská, Silvia Kotlárová, Blažena Kováčová, Vlasta Kováčová, Ľubica Lisá, Margita Ludvigová, Eva Mocová, Dana Mrázková, Anna Paulenová, Anna Pelikánová, Valéria Príkazská, Jana Režnáková, Ľubomíra Rybáková, Eva Slovincová, Marta Ščepánová, Zdena Zvolenská, Anna Zúbriková

3.G

Triedny profesor: Július Šoltés

Mária Alakšová, Marián Andrejkovič, Milan Béreš, Viktor Cigánek, Marián Čerňanský, Ján Gros, Peter Hanuš, Gabriel Hauptvolg, Ľubica Intribusová, Bohuš Ježík, Dušan Králik, Jaroslav Králik, Ján Krištofovič, Peter Lachký, František Lipka, Mikuláš Lipták, Eva Mateová, Milan Materák, Peter Molnár, Mária Pavčová, Branislav Pleskot, Anton Pouš, Milan Repiský, Marta Rosová, Štefan Rudzan

Školský rok 1964 - 1965

3.A

Triedna profesorka: Edita Bořutová

Alžbeta Barešová, Viera Cichrová, Pavel Dub, Katarína Ďurčová, Mária Gráčiková, Milada Halamíčková, Anna Hamáčeková, Marta Havelková, Viola Hlaváčová, Vladimír Hlavenka, Marián Kadlečík, Božena Kantorová, Eva Krabáčová, Peter Lampart, Andrej Litavec, Michal Lörincz, Dušan Malina, Peter Mocko, Emília Mikócziová, Kristína Neubrandtová, Zdeňka Nováková, Jana Olšová, Jana Ondrišová, Dušan Ondrkal, Dana Ozábalová, Zuzana Pavolová, Jozefína Rakická, Darina Samborová, Ján Slovák, Alžbeta Syrová, Mária Špendlová, Albert Török, Magda Valentovičová, Marta Valentovičová, Viera Valková, Ivica Valkovcová, Viera Vaňková, Peter Váš, Jana Zábojníková, Zdena Zednikovičová, Dagmar Zimmerová

3.B

Triedna profesorka: Elena Šimkovičová

Angela Abrahámová, Danka Bajerová, Ida Blaškovičová, Igor Bock, Želmíra Bottová, Ján Bočák, Viera Cíbiková, Andrej Danielis, Jarmila Fišerová, Judita Fuchsová, Jozef Gbelský, Jana Habarová, Katarína Heretiková, Valéria Hillerová, Vladimír Húska, Veronika Hrková, Eva Jaklová, Eva Koupanová, Viera Kubínska, Marta Labudová, Daniela Labušová, Dušan Luchava, Soňa Lenoráková, Danuša Luknišová, Zuzana Maláriková, Yvonna Orosová, Marián Palla, Zuzana Pántiková, Peter Pipan, Barbara Plichtová, Zlatica Potančoková, Margita Rovanová, Mária Šafárikova, Jana Šimeková, Milan Valášek, Dušan Vrana, Cecília Zvonárova, Yvetta Žuchová

3.C

Triedna profesorka: Anna Gavorová

Zuzana Bakošová, Renée Bernátová, Viera Brucháčová, Viera Bučková, Gabriela Bujnová, Zuzana Cigáňova, Marianna Danielisová, Ľubica Dedeková, Yvetta Ejemová, Ivan Fabo, Klára Gabčová, Taťjana Gajdošová, Katarína Grébertová, Tomáš Guttman, Natália Ivančová, Katarína Jariabková, Dagmar Jaššová, Miriam Jónová, Anna Karbonyiková, Alena Keltošová, Silvia Knorrová, Klaudia Kolláriková, Marta Kollárová, Ľubomíra Koršepová, Melánia Krajčovičová, Monika Kunová, Brigita Linderová, Eva Lišková, Eva Lošonská, Taťjana Lukáčová, Sylva Lukášová, Zuzana Mezníková, Angela Nemčíková, Marta Ripperová, Peter Róbert, Boris Sobolovský, Jana Stryhalová, Peter Vlachovský, Eva Zvončeková

3.D

Triedna profesorka: Zuzana Šimkovicová

Daniela Borová, Taťjana Bušinská, Jana Buntová, Jaroslav Gažík, Karol Gróh, Milan Grosser, Jozef Horňáček, Stanislav Hrda, Richard Kanya, Pavol Kedro, Mária Kosibová, Iveta Kosová, Iveta Kováčová, Igor Križan, Pavol Lajda, Viera Livorová, Vlasta Lošáková, Tamara Marcisová, Milan Mlynár, Augustín Paulík, Boris Plachý, Branislav Rovan, Július Sedláček, Július Selecký, Oľga Slabihoudová, Oľga Sówková, Eduard Szittay, Beáta Šimková, Bohumil Šťastný, Milan Šulkovský, Roman Torma, Rastislav Vilím

3.E

Triedna profesorka: Kornélia Kropiláková

Miroslav Andreánsky, Peter Bauer, Daniela Blablová, Juraj Böhm, Ľudovít Daniš, Dušan Deák, Peter Demjén, Peter Haško, Gabriel Hrankovič, Anna Horváthová, Eleonóra Hyrossová, Ľudmila Chmelová, Dušan Jamrich, Ján Karnas, Martin Klein, Oľga Kozlíková, Vladimír Kuhn, Daniela Langová, Miroslava Lorenzová, Mária Lubuškyová, Anna Mistríková, Marta Müllerová, Dušan Nemec, Ľudovít Paškovič, Jaroslav Ríha, Jana Rošková, Sylvia Svitková, Ľudmila Synková, Vratislav Schwarz, Marián Šupka, Desana Tatarková, Viliam Thuringer, Darina Tordajiová, Peter Valach, Anna Verešová, Eva Wollnerová, Alena Zábojníková, Alžbeta Zajánošová, Vladimír Zukal

3.F

Triedna profesorka: Alica Beňová

Rozália Árpová, Daniela Babulicová, Eva Bjeľová, Vladimír Bořík, Igor Dráč, Helena Drgonová, Anna Ďurišová, Jozef Fedeleš, Alexander Foit, Viera Fröhlichová, Viera Huťová, Božena Jančárová, Drahuša Janeková, Ľubomír Jurík, Jaromír Kašparec, Zdena Kľúčiková, Silvia Kočí, Eva Korbeľová, Vladimír Kosnáč, Ružena Krpeľanová, Peter Kučera, Marián Kulka, Lívia Liptáková, Igor Lukáč, Marta Maarová, Alžbeta Malacká, Milan Mazák, Jaroslav Podolák, Juraj Považan, Alena Rothová, Marián Slovák, Pavol Sojka, Alexander Stahl, Irena Sulmová, Jana Vališová

3.G

Triedna profesorka: Helena Kotzigová

Helena Blahová, Milan Frič, Mária Grácová, Miloš Grandtner, Vilma Grünwaldová, Mária Gubriczová, Ladislav Hlobeň, Daniel Janota, Zuzana Karpišová, Mária Kičková, Marta Konečná, Marta Krajčovičová, Soňa Kusá, Eleonóra Ľachová, Elena Maholanyiová, Peter Malach, Oľga Mikušková, Igor Nopp, Lýdia Ondrušková, Jarmila Ormandyová, Eva Petrovská, Eva Prekopová, Anna Prihelová, Emília Svitková, Lýdia Svobodová, Richard Šediba, Helena Šipošová, Darina Švedová, Iwar Treskoň, Milan Turza, Dušan Valihora, Vlasta Vallnerová, Eva Vašková, Oľga Vidová, Darina Vontorčíková, František Žák, Miroslav Žiak, Ľudmila Živicová

3.H

Triedna profesorka: Oľga Ottingerová

Jaroslav Alexejenko, Eva Bernátová, Ľudmila Betákova, Jana Bistáková, Miroslav Borguľa, Nora Harkabusová, Peter Hlavačka, Anna Holécyová, Viera Hupková, Elena Chmelová, Kristína Chudíková, Ján Jankela, Dana Kántorová, Angela Kleinová, Mária Kraslová, Daro Malo, Sandra Kuboňová, Viliam Kundlák, Eva Labudová, Milan Májek, Eva Majerová, Anna Matychová, Gizela Miháliková, Miroslav Nemec, Jana Omelková, Jana Páleniková, Jaroslav Pantoflíček, Dušan Piontek, Mária Rosenbergerová, Soňa Slouková, Alica Suchá, Angela Šandríková, Peter Telek, Peter Uličný, Valerián Vadovič, Helena Vaňurová, Pavel Vlček, Anna Varhaníková, Júlia Zajacová, Peter Zaťka, Jaroslav Ždán

3.Š

Triedny profesor: Július Šoltés

Gabriela Andrejková, Ľubica Bodecká, Elena Čárska, Ján Čižmárik, Jozef Dravecký, Ján Gal, František Goliaš, Ján Janík, Marcela Kiaciova, Viera Krňanová, Ladislav Magdolen, Antónia Mimránková, Karol Mitura, Ján Mydliar, Ján Novotný, Milan Petrovský, Jozefína Rončáková, Štefan Šujan, Ľudmila Václavíková, Jozef Vančík, Branislav Zágoršek
AK - Nadstavbové štúdium pre absolventov SVŠ so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov Tr. profesor: Zdeno Vlachynský,Anna Bartalská, Rozina Böhmerová, Elena Erhardtová, Ladislav Fodor, Pavol Fukasz, Róbert Hölcz, Gustáv Choreň, Jozef Klein, Oľga Ličková, Juraj Maďar, Juraj Nováček, Anna Petrášová, Ján Profota, Mária Švábiková, Margita Uhrová, Ondrej Vallo, Viera Žiklová

Školský rok 1965 - 1966

3.A

Triedna profesorka: Erna Haraksimová

František Alexander, Jarmila Balalova, Vladimír Bartolčič, Dana Buchelová, Eva Dudáková, Ladislav Ehn, Igor Farbák, Ladislav Györffy, Igor Hantuch, Ján Hanzel, Alexandra Havettová, Jozef Holomáň, Štefan Chudík, Stanislav Inovecký, Jozef Jamriška, Zuzana Kaliská, Peter Kollár, Stanislav Kovár, Ľubor Malina, Peter Matejčík, Peter Mikulecký, Mária Nagyová, Alojz Némethy, Zdeno Nerád, Ján Nový, Bohuslav Pavlovič, Viera Pastuchová, Brigita Petrášová, Juraj Poledna, Zuzana Polomská, Pavol Šermer, Zuzana Šimovičová, Mária Šipkovská, Vladimír Špilka, Renáta Virsíková

3.B

Triedny profesor: Karol Rovan

Vladimír Bartoň, Dušan Dobrovodský, Svetozár Ferenčík, Katarína Fitošová, Juraj Gross, Peter Grossinger, Ladislav Hajný, Mária Harsányiová, Martin Holézcy, Ľubomír Jalč, Ľubor Jursa, Marian Karšai, Veronika Kollárová, Ivan Kusý, Pavol Liko, Peter Marcel, Magdaléna Matejovová, Beáta Meszárosová, Peter Nemec, Ján Novanský, Július Paštrnák, Zora Paštrnáková, Ľudmila Pavlíková, Róbert Penz, Ivan Rohan, Daniela Smiešková, Daniela Straková, Norbert Szemzö, Marián Šimlovič, Pavol Valent, Kamil Vaník

3.C

Triedna profesorka: Oľga Volárová

Helena Adamcová, Peter Adamec, Ivan Babušík, Antónia Bačíková, Milan Baláž, Edgar Beňovský, Juraj Bilčík, Vladimír Bilčík, Peter Bluska, Peter Čekovský, Alexander Dudaško, Ľudmila Horná, Vladimír Hupka, Jana Hvojníková, Vladimír Jonáš, Edita Jurčíková, Mária Jurovatá, Jozef Kováč, Marta Kutejová, Nella Križanová, Milan Mazák, Peter Mičieta, Lea Mrázová, Milan Nemec, Gabriela Nemečkayová, Igor Niepel, Ľubica Oríšková, Milan Orsáry, Pavol Sýkora, Gabriela Sklenáriková, Ladislav Stréber, Magda Šinkovičová, Eva Vojtechová

3.D

Triedna profesorka: Zora Pašková

Marianna Arpášová, Vladimíra Bartoňková, Jelena Bosioková, Peter Bruckner, Karok Bilský, Ivan Bystranin, Helena Černáková, Eva Gáliková, Eva Halásová, Vladimír Horský, Igor Hrušovský, Peter Kalina, Tomáš Kamenský, Milan Kánya, Peter Knechtsberger, Alexander Knorr, Katarína Kobzová, Zdena Kozáčková, Miroslav Krumpál, Ľudmila Kubovčáková, Oľga Kučerová, Viera Letanová, František Lipčík, Juraj Lipscher, Milada Macejovičová, Daniela Mandíková, Pavol Mihálek, Viera Mišeková, Šarlota Námerová, Mária Nesseumannová, Jaroslava Osvaldová, Daniela Paráková, Katarína Rudová, Alžbeta Pašková, Stanislav Stríž, Zuzana Svatošová, Marian Šaling, Mária Turoňová, Elena Vancová, Angelika Zámocká, Jaroslav Ždiňák

3.E

Triedna profesorka: Elena Weberová

Mária Árpová, Felícia Báchorová, Alojz Blahuta, Taťjana Čádyová, Ivan Čeman, Daniela Glausová, Alena Grohmannová, Jana Hovančíková, Eleonóra Haimová, Brigita Hybelová, Svetozár Chabada, Oľga Janečková, Karol Juhari, Vlasta Kabátová, Katarína Kášová, Ladislav Klementis, Viera Korcová, Eva Korecká, Helena Kunšteková, Štefan Labuš, Veronika Lesáková, Magda Mackovýchová, Daniela Miklášová, Anna Orčíková, Alžbeta Pamulová, Viera Pechancová, Danuša Petříčková, Zlatislav Podhorský, Pavol Sadák, Oľga Srníková, Anna Uhlíková, Ivan Vážny, Dagmar Vejříková, Lucius Vika, Ján Vizner, Boris Zábrodský, Ružena Závadová, Marián Zelenský, Anna Zervanová, Vladimíra Zimmerová

3.F

Triedna profesorka: Zlatica Reháčková

Mária Balážová, Hana Danáková, Alžbeta Ďurďáková, Jana Ferancová, Jaroslava Ferancová, Viera Ficelová, Viera Flöglová, Soňa Gálová, Stela Gálová, Anna Hanesová, Anna Hírešová, Emília Chrenková, Oľga Janáčková, Eliška Jantnerová, Anna Kaffková, Ľudmila Kavická, Daniela Koscivová, Alžbeta Kusá, Oľga Matrková, Eva Menšíková, Jana Mistríková, Marta Molnárová, Oľga Nižňanská, Viera Ondriašová, Marta Pelikánová, Marta Preinerová, Ivana Royková, Zuzana Rudová, Alžbeta Sedláčková, Dagmar Smolínska, Katarína Szantová, Eva Svrčková, Eva Uhrová, Kveta Valušiaková, Mária Valušiaková, Zdena Vilková, Mária Vulganová, Oľga Výrostková, Daniala Žáčková

3.G

Triedny profesor: dr. Anton Šima

Elena Bednárová, Alexander Bugár, Božena Čavaňáková, Michal Čierny, Sylvia Dillnbergerová, Danica Fridrichová, Elena Globanová, Pavol Guttmann, Štefánia Haklová, Mária Holzingerová, Oľga Chomová, Zuzana Chorváthová, Marta Jordanová, Marta Kolláriková, Elena Kubánová, Katarína Margótsyová, Dušan Meliš, Zuzana Mešťanová, Igor Mydlík, Ilona Neprašová, Anna Paškayová, Eva Patková, Gabriela Pulpitlová, Eva Roháľová, Magdaléna Salvová, Maianna Sedláčková, Jana Sluková, Mária Števurková, Viola Tomašovičová, Zlatica Vadkertyová, Ľubica Velková, Judita Vráblová, Andrea Záborská, Igor Zajac, Jozef Zummer

3.Š

Triedny profesor: Július Šoltés

Elena Bachratá, Eduard Benda, Pavol Butvin, Miroslav Fencl, Pavol Fischer, Ivan Georgiev, Soňa Glézlová, Štefan Gramblička, Eduard Hozlár, Dorota Kováčova, Roman Lazar, Jaroslava Margitánová, Helena Mikľová, Pavol Peťovský, Ján Pobežal, Juraj Steiner, Jozef Szigeti, Ľudmila Števovičová, Viera Vydarená, Ján Zajac, Mária Žibritová

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedny profesor: dr. Zdeno Vlachynský

Drahomíra Behúlová, Katarína Borková, Margita Bražinová, Zlatica Čierna, Anna Ďurčeková, Anna Fiedlerová, Mária Gabková, Belo Handl, Ľubomíra Hájková, Dezider Hiros, Ján Horan, Jolana Hrabová, Jiří Chochol, Jana Jakabová, Karol Kavec, Alžbeta Knapová, Mária Kocúnová, Daniela Kovárová, Ľubica Kubíková, Terézia Miškovičová, Vlasta Pažitná, Oľga Rybanaská, Emília Slottová, Ján Sopóci, Gustáv Špak, Oľga Štegerová, Oľga Šullová, Mária Tóthová, Ivan Velčický, Marta Zápražná

Školský rok 1966 - 1967

3.A

Triedny profesor: Jozef Balala

Ján Blažek, Zuzana Dicková, Norbert Feitscher, Karol Fischer, Helena Garguláková, František Hajnovič, Anna Hamošová, František Havlík, Miloň Hlubocký, Lucia Holanová, Oľga Holécyová, Pavol Holič, Marián Hornáček, Mária Janečková, (Vladimír Karvaš), Fedor Mika, Eva Molnárová, Eva Osvaldová, Daniela Patoprstá, Mária Pecúchová, Helena Posluchová, Želmíra Pribilová, Ľudmila Revúcka, Peter Stašík, Jozef Šinka, Bronislava Štekláčová, Michal Tvrdoň, Anna Ursínyová, Viera Vazanová, Ján Vaškor, Ľudmila Vlchová, Jana Vyrobíková, Gejza Wimmer, Libor Žilinek, Milan Žirko

3.B

Triedny profesor: František Mikulka

Filip Alexy, Marcela Balalová, Vladimír Bella, Eva Benčíková, Anton Bobák, František Csiky, Jana Derková, Pavol Gutik, Viola Horňáková, Ján Hruška, Anton Chrenko, Karol Janík, Milan Jusko, Katarína Kadlečíková, Dušan Kostovský, Peter Kotleba, Jozef Kováč, Jozef Malík, Táňa Muríňová, Zdenka Pavlíková, Bohuslav Piatko, Magdaléna Piscová, Dagmar Profantová, Marián Štofko, Rastislav Uhlár, Kamila Urlandová, Roman Vrba, Peter Zálupský, Jana Zubajová

3.C

Triedna profesorka: Alica Beňová

Pavol Bernáth, Jana Grácová, Dana Hrobská, Marta Jaššová, Štefan Karpiš, Stanislav Konrád, Eugen Kotzig, Dušan Kubovčák, Júlia Matínková, Milada Mihálová, Jaroslav Novák, Ľudovít Orlík, Zdena Pavlíková, Emília Podhradská, Štefan Pohorelec, Jozef Polák, Jozef Rezník, Peter Rosa, Jozef Sarka, Štefan Sówka, Dušan Špitalský, Ľubica Šustrová, Milan Švec, Ladislav Tajcnár, Konrád Vrba

3.D

Triedna profesorka: Viera Vavrová

Zuzana Bianchi, Zlatica Bínovská, Olívia Braunová, Mária Bystraninová, Alžbeta Cverglová, Jaroslava Ededyová, Marta Grohmanová, Mária Hanicová, Mária Hoffmanová, Yveta Hudáková, Peter Hudek, Štefan Hupka, Branko Illek, Zlatica Knollmayerová, Ľudovít Kollár, Tamara Korinová, Kristína Koupanová, Ján Krutý, Mária Májovská, Anna Miklovičová, Alica Ondriášová, Júlia Platthyová, Elena Práčková, Zora Smetanová, Magda Storková, Milan Sulimanec, Jarmila Števonková, Mária Tarabová, Jarmila Vajcíková, Lýdia Vojčeková, Jana Žakovicová, Nadežda Žužičová

3.E

Triedna profesorka: Tatjana Lörincová

Jana Barančíková, Silvia Dvorská, Eva Fandáková, Boris Filan, Pavol Hammel, Dušan Hlavenka, Hana Chrenková, Peter Jankovič, Alena Jariabková, Edita Jaslovská, Karol Juhári, Peter Kahay, Martin Katriak, Veronika Klepáčová, Andrej Kolár, Blažena Kováčiková, Jana Kraslová, Katarína Langerová, Irena Majbová, Miroslav Malik, Valéria Marcinová, Marián Mastihuba, Zuzana Michaličková, Michal Mládek, Milan Moško, Daniela Pazderová, Mária Podberská, Mária Pohánková, Olívia Pokorná, Magda Polóniová, Elena Siebenstichová, Eva Sopušková, Ľudmila Sýkorová, Mária Šípošová, Valéria Šnajderová, Daniela Tomašovičová, Margita Véghová, Jozef Veselý, Alica Wursterová

3.F

Triedna profesorka: Edita Bořutová

Viera Balážová, Daniela Bednáriková, Eva Benovičová, Peter Bianchi, Angelika Biesková, Mária Boďová, Danica Cibuľková, Taťána Cignová, Katarína Čulenová, Peter Dobrovodský, Eva Frýdecká, Katarína Gavorová, Alžbeta Hillerová, Ladislav Hohoš, Oldřich Holba, Mária Horečná, Jozef Chovanec, Eva Irová, Marta Joríková, Daniela Kellová, Jaroslav Klimeš, Daniela Kočvarová, Marta Krämerová, Božena Kromerová, Daniela Kubániová, Peter Lečko, Marian Malach, Ján Minárik, Dagmar Múdra, Stanislav Novák, Ján Nvota, Vladimír Plášek, Helena Psotová, Viliam Světlovský, Jana Svobodová, Karol Škoda, Viera Tisoňová, Darina Tóthová, Ivanka Tursunová, Magdaléna Vajdová, Zuzana Vážna, Štefan Zora

3.Š

Triedny profesor: Július Šoltés

Pavol Babiak, Igor Gubala, Mária Hasprunová, Peter Holič, Stanislav Jakúbek, Ján Jesenský, Zdena Joríková, Elena Karáčová, Libor Koronthály, Ľubomír Kucek, Alexandra Lokvencová, Martin Macháček, Ivan Mikulecký, Gregor Ostrožlík, Ladislava Polačeková, Boris Sládeček, Marián Slovák, Dušan Svrček, Marianna Šefčíková, Attila Tóth, Peter Záturecký

AK - Nadstavbové štúdium pre absolventov SVŠ so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedny profeor: Zdeno Vlachynský

Anna Danovičová, Dušan Dubecký, Mária Gallová, Jaroslav Gazda, Henrich Gregor, Magdaléna Guregová, Eduard Gurka, Terézia Györiová, Mária Halajová, Zita Havrillová, Katarína Hollósyová, Ján Husárik, Oľga Janáčková, Anna Janušková, Anna Kaňová, Magdaléna Kebísková, Ondrej Kecer, Jarmila Krajčírová, Ivan Lobík, Peter Mach, Jozef Minárik, Eva Pagáčová, Helena Pajonková, Jozef Pastucha, Róbert Petróci, Július Pipíška, Peter Poláček, Mária Repová, Miroslav Seko, Eva Sýkorová, Kornélia Vachanová, Alžbeta Vargová, Margita Vargová, Vlasta Vicianová, Renáta Záhumenská

Školský rok 1967 - 1968

3.A

Triedna profesorka: Zuzana Šimkovicová

Katarína Alexyová, Peter Babinec, Rudolf Balaj, Blanka Ballová, Michaela Bilčíková, Martin Bukovčan, Peter Cveček, Vladimír Čech, Peter Človieček, Ján Gašparík, Michal Grell, Otokar Grošek, Anton Huťa, Ivan Kalavský, Viera Masaryková, Rudolf Németh, Ján Petrík, Ivan Petrovič, Ľubomír Pieružek, Rudolf Požgay, Marián Puškár, Vladimír Repáš, Ján Salava, Ľubomír Sestrienka, Kvetoslava Slivková, Michal Smrečanský, Juraj Stanislav, Markéta Stašíková, Juraj Sztuka, Jolana Šimorová, Jozef Vrábel

3.B

Triedna profesorka: Elena Šimkovičová

Vladimír Baláž, Eva Balíková, Igor Bobro, Jiří Čapek, Vendelín Čunderlík, Zuzana Dorogiová, Andrej Fandák, Michal Fendek, Kamil Frimmel, Eva Hanusová, Vladimír Hanzel, Andrej Hegedüš, Štefan Chmel, Anna Chudíková, Marián Jakubec, Igor Jirkovský, Jozef Kanás, Martin Končko, Peter Krajčirovič, Imrich Kuruc, Jozef Kytka, Peter Lančarič, Barbara Laššuová, Eva Lukáčová, Imrich Molnár, Juraj Masler, Peter Ňukovič, Karol Pastor, František Paulíny, Ivan Pavlovič, Ivan Penz, Bohuslav Prachár, Ľudmila Prelovská, Vladimír Pukančík, Anna Schwarzová, Ladislav Sihocký, Ivan Šutka

3.C

Triedna profesorka: Anna Gavorová

Brigita Bohunská, Peter Bořuta, Jozef Černák, Oldrich Černý, Ctibor Dobrovodský, Oleg Fabian, Rudolf Hasprún, Helena Haverlová, Oľga Hazuchová, Juraj Hromec, Miroslav Chmel, Tamara Jilemská, Daniela Jurická, Jarmila Kadnárová, František Kmetony, Stanislav Kobza, Ján Kocián, Július Kohút, Alica Kollárova, Milan Kováč, Mária Kováčová, Marcela Kubalová, Mária Máčalová, Milan Majer, Vladimír Móži, Ladislav Pánd, Mária Patková, Štefan Rác, Dušan Sabolčík, Daniela Sabová, Zuzana Studená, Živa Sumbalová, Ferdinand Szamák, Eva Šimová, Ján Šúr, Ladislav Vaškovič, Štefan Velgos, Andrej Virsík, Oľga Vitálošová, Milan Vojtech, Alojz Wimmer, Miroslav Žabka

3.D

Triedna profesorka: Oľga Heribanová

Dušan Božík, Martin Bielik, Margita Čečetková, Elena Dibarborová, Alena Gálisová, Jaroslav Havlíček, Jozef Hornáček, Ľubomír Hrmo, Elena Husíková, Štefan Jankela, Juraj Klačanský, Jana Kovalovská, Silvia Krajčovičová, Vojtech Lajoš, Jaromír Malovec, Mária Markusová, Ladislav Meňuš, Silvia Mikulášková, Helena Ondriašová, Ladislav Orlík, Viera Ostrovská, Viera Praženková, Mária Puhová, Ján Rak, Róbert Rehák, Andrej Révay, Jitka Smetanova, Beáta Stražanová, Jozef Supek, Peter Šimlovič, Juraj Škrabák, Peter Šomek, Pavol Špaček, Pavol Tkáč, Marta Tokárová, Peter Záhoranský, Danica Zubacká

3.E

Triedna profesorka: Libuše Kostková

Iľja Cigna, Martin Čulen, Zuzana Demeterová, Marián Glinda, Dagmar Grzwinová, Helena Havettová, Soňa Händlerová, Anna Immová, Elena Jankovičová, Pavel Janota, Eva Kadurová, Katarína Kirchmayerová, Ľudovít Kocián, Anna Kováčová, Marta Krajčová, Dušan Lečko, Zuzana Lipková, Mária Liptáková, Ľubica Nemcová, Veronika Petrová, Milan Pilárik, Róbert Plačko, Zuzana Reiselová, Miroslav Rihák, Anna Stromčeková, Hana Stryhalová, Mária Súsedková, Daniela Sušeková, Michal Šermer, Eva Škultétyová, Mária Tarábková, Eva Tyllová, František Veselý, Viliam Vittek

3.F

Triedna profesorka: Viera Hánová

Mária Berská, Rudolf Buzinkay, Irena Céreová, Eva Drieňová, Eva Feitscherová, Danica Filípková, Karol Francisci, Tatiana Herrmannová, Katarína Horvayová, Želmíra Ilavská, Zuzana Jakešová, Jozef Karpat, Soňa Kmeťová, Jana Kocholová, Elena Kollárová, Katarína Lacková, Hana Lehotayová, Daniel Luther, Peter Majerský, Jaroslava Mešťanová, Daniela Migrová, Irena Molnárová, Mária Nemešová, Štefan Ondek, Daniela Pallová, Rozália Papová, Michaela Pavlásková, Jana Plichtová, Eva Profantová, Mária Rosenbaumová, Agnesa Schrammová, Eva Svitková, Vladimír Velkov, Hedviga Žuchová

3.G

Triedna profesorka: Ľudmila Mičíková

Peter Bezák, Juraj Bezdek, Kamil Braxátor, Peter Buliščák, Pavol Drotár, Gabriela Haluzová, Pavol Hanúsek, Veronika Heinzelmannová, Miloš Hrvoľ, Eva Hudeková, Zuzana Jeleneková, Beata Kleinedlerová, Emília Lidajová, Lýdia Lukáčová, Ľubica Marišová, Lýdia Mašiková, Ladislav Matúšek, Marián Mikláš, Jaroslav Mrva, Pavol Múdry, Elena Otherová, Karol Paluš, Daniel Ráno, Alena Richterová, Helena Smatanová, Dagmar Srnenská, Helena Stríbrnská, Štefan Szeiff, Daniela Šamová, Oľga Štrbová, Viera Švecová, Alexander Uhlík, Daniela Vargošová, Dana Zaťková, Jolana Zirinová

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedny profesor: Zdeno Vlachynský

Terézia Algayerová, Mária Barančíková, Marián Biely, Ján Blažek, Tibor Čutora, Jana Derková, Miroslav Donoval, Cecília Dorocáková, Anna Dubovská, Emília Dudová, Mária Grešová, Dušan Hlista, Veronika Horečná, Margita Hreusová, Dana Hulková, Anna Chanová, Alica Chrappová, Priska Ivanicsová, Katarína Kametlerová, Mária Králová, Ľudmila Lopošová, Katarína Molnárová, Ján Navrátil, Peter Petríček, Dušan Reich, Elena Šoltysová, Petronela Šulecová, Miroslav Truc, Katarína Uglerová, Tibor Závodský

Školský rok 1968 - 1969

3.A

Triedny profesor: Ľubomír Krištof

Viliam Aufricht, Mária Bilíková, Mária Blažková, Roman Cisár, Jozef Čačko, Juraj Dubay, Juraj Fest, Milan Filadelfi, Ivan Hrmo, Ladislav Hudec, Vladimír Hudek, Viera Chocholáčková, Juraj Institoris, Anna Ivanová, František Kocmunda, Jozef Križanský, Karol Krupa, Eduard Lifka, Milan Mastihuba, Radko Mesiar, Miroslav Milán, Jozef Mokrý, Peter Némethy, Ľudovít Niepel, Darina Pračková, Anna Sirová, Martin Terray, Daniela Vaňová, Jozef Víšek, Ivan Zvada

3.B

Triedna profesorka: Zlatica Reháčková

Eva Baníková, Imrich Bertók, Jiří Bouška, Jozef Brestenský, Ladislav Brimich, Elena Candráková, Tibor Čellár, Juraj Čulman, Ľubomíra Fitošová, Juraj Földes, Tamara Haverlíková, Hviezdoslav Herman, Oľga Holičová, Čestmír Hýbl, Iveta Jaceniaková, Peter Kompiš, Július Kotzig, Miroslav Kovanič, Peter Kovár, Mirjam Lešková, Mária Májeková, Anna Mašejová, Alena Osičková, Peter Parízek, Blažena Rovanová, Bronislava Sarnová, Eva Šipková, Tatiana Šutková, Pavol Tekeľ, Dana Tkáčová, Pavol Tomasta, Zuzana Tóthová, Veronika Valachová, Jozef Valentovič, Mária Zelenková, Peter Zíka

3.C

Triedna profesorka: Helena Kotzigová

Zdena Babčanová, Michal Beliš, Peter Bella, Peter Čunderlík, Ľudovít Drus, Zuzana Ficelová, Pavol Forro, Mária Hajachová, Peter Hanzák, Peter Hensch, Tomáš Horňák, Oľga Housková, Zuzana Kandráčová, Elena Klačanská, Samuel Krúpa, Ján Kubis, Oľga Lackovičová, Emil Mayer, Pavol Mikulaj, Vladimír Pánik, Gustáv Pastucha, Viliam Perknovský, Eva Píšťková, Dušan Rosa, Martin Rusnák, Vladimír Rychlík, Pavol Sečkár, Ľubica Stašíková, Marián Supek, Vladimír Sýkora, Jana Šovčíková, Beáta Šteinová, Gabriela Tatarková, Jana Zábojníková, Zuzana Zábudlá, Ivan Žáry

3.D

Triedna profesorka: Zora Pašková

Viera Belicová, Zuzana Brestovanská, Dana Ededyová, Ján Fajdel, Katarína Gajdošíková, Bohumil Gašpierik, Eleonóra Haulišová, Terézia Havrillová, František Huňa, Alžbeta Hupková, Danica Hrivnáková, Viera Ivaničová, Jana Jančeková, Ján Janík, Eva Klačanská, Ivan Klein, Zuzana Kobzová, Dušan Kolenič, Igor Krumpál, Tatjana Lošáková, Dušan Malík, Juraj Michálek, Silvia Michálková, Ladislav Michlík, Emil Pažický, Alexander Pěkov, Ľudmila Porubská, Michal Potfaj, Michal Ročák, Uľjana Sekajová, Mikuláš Straca, Květa Sumbalová, Živa Sumbalová, Ján Šimaljak, Ivan Šimkovic, Marián Šulík, Ivan Takáč, Ladislav Valent, Michal Vanca, Mojmír Vodička, Jozef Weber, Rudolf Zajac, Jana Zvarová

3.E

Triedna profesorka: Zuzana Orovanová

Ján Bahna, Jana Bečková, Katarína Bendová, Katarína Bognárová, Róbert Brežný, Eva Dodeková, Ľubica Dračková, Ľubica Faiglová, Róbert Francisci, Galina Gajdošová, Pavol Gettler, Štefan Holovič, Juraj Jankela, Ján Ježek, Vladisláv Jurický, Katarína Karpišová, Ján Kekeňák, Gabriela Kellová, Peter Klačanský, Anna Kobelová, Soňa Kudličková, Vincent Lisy, Dagmar Masárová, Štepánka Mečířová, Vladimír Mikláš, Oľga Mináriková, Ondrej Mračka, Gabriela Námerová, Ľubomír Oláh, Štefan Paško, Mária Pišoftová, Anton Roman, Ľubica Ružeková, Jozef Schramm, Ľuboš Sivek, Jaroslav Strážay, Daniela Šinkovičová, Pavol Šoltés, Peter Špaňo, Marta Varadinová, Milan Vojtech, Emil Vržďák

3.F

Triedny profesor: Karol Rovan

Štefan Bohucký, Viera Braunová, Marcela Dullová, Martin Ebergényi, Ľubomír Fajták, Bruno Chmel, Ľubica Chorváthová, Terézia Jakubcová, Milan Kasanický, Eleonóra Kastelová, Darina Kašičková, Milena Kočišová, Milan Kopecký, Ľubica Korbačková, Katarína Krišťáková, Juraj Lajda, Soňa Lányiová, Vladimír Lipscher, Katarína Lukáčová, Ľubica Luknišová, Marta Májeková, Virginia Mislovičová, Magdaléna Murčová, Pavol Parízek, Ľubica Peterajová, Katarína Pivoňková, Juraj Podolan, Tatiana Riečanová, Elena Spišáková, Jana Studená, Viera Šebestová, Michal Šebo, Vladimír Toma, Ján Ursíny

3.G

Triedna profesorka: Elena Weberová

Mária Buchelová, Rudolf Burdy, Jozef Csöllei, Jaroslava Čelková, Zora Denická, Alžbeta Fialová, Soňa Háblyová, Zdena Havlíčková, Viera Hvizdáková, Anna Hubíková, Michal Chovan, Eva Churová, Daniela Jesenská, Eva Jurkovičová, Oľga Kleinová, Darina Krištofíková, Alžbeta Konrádová, Martin Koštiaľ, Mária Kováčiková, Viera Macurová, Jana Máčalová, Marianna Marková, Dagmar Medveďová, Bohuslav Mikelka, Gabriela Patoprstá, Daniel Rašlík, Ladiskav Rampašek, Lýdia Rybárová, Alena Slováková, Magda Suchovská, Daniela Székelyová, Daniela Švehlová, Mária Valentínyová, Pavol Valuška, Viera Velgosová, Oľga Vikartovská

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedny profesor: Zdeno Vlachynský

Mária Bajusová, Júlia Bauerová, Daniel Béder, Oľga Benčatová, Žolt Bene, Peter Bičan, Gabriela Csutorová, Mária Dovičovičová, Ján Engler, Peter Fedák, Ľubomír Galáš, Alexander Gmiterko, Magdaléna Gregorová, Anna Hricíková, Berta Janíková, Dušan Kráľ, Ľudovít Mózeš, Eva Mrázová, Mária Papaneczová, Jiří Pataki, Miroslava Pomajbová, Anna Ryzeková, Monika Sálusová, Miroslav Smékal, Markéta Stašíková, Juraj Sulík, Ján Šúr, Richard Vančo, Oľga Vitálošová, Darina Zámečníková

Školský rok 1969 - 1970

3.A

Triedny profesor: Jozef Balala

Valéria Bošanská, Kristína Čelková, Jaroslava Črepová, Vladimír Čunderlík, Marián Dobrík, Zuzana Feketeová, Lýdia Griešová, Štefan Horárik, Marek Hôrčík, Albín Hrušovský, Roman Inovecký, Pavel Kacvinský, Alexander Kirschner, Igor Kolek, Danica Kovačovská, Emília Kubrická, Tamara de Lemény - Makedonová, Dušan Malík, Zuzana Matulová, Milan Medek, Vladimíra Pašková, Jarmila Peštuková, Jana Polomská, Pavla Sedláčková, Peter Sedlák, Peter Steiner, Ivan Škultéty, Mária Škvareninová, Gustáv Thomas, Igor Trepáč, Róbert Truben, Ivan Trúsik, Juraj Velič, Mária Vrablicová, Ondrej Zoltán

3.B

Triedny profesor: Július Šoltés

Kamil Bárta, Róbert Beňačka, Miroslav Bořuta, Pavol Černek, Vladimír Černý, Peter Fordinál, Filip Guldan, Marián Hargaš, Pavol Haulík, Vladimír Heržo, Zoltán Ivanička, Juraj Jarošek, Daniela Kabinová, Slavomír Kontriš, Mária Kosseyová, Eva Kroupová, Angela Leitmannová, Oľga Martinčeková, Pavol Matejko, Nadežda Mináriková, Štefan Oravec, Adriana Pospiechová, Peter Prónay, Juraj Šafařík, Ivan Šebök, Elena Šeböková, Juraj Šurka, Juraj Tekuš, Ivan Tomašovič, Jaromír Uher, Eduard Vyskoč, Michal Zajac, Daniel Žuffa

3.C

Triedna profesorka: Tatiana Lorincová

Roman Ančina, Monika Badáková, Marián Bátovský, Alžbeta Biskupičová, Darina Čierna, Ivan Hargaš, Juraj Holič, Viera Chudáčková, Ján Ižo, Jana Javorková, Pavol Kahay, Pavol Kaiser, Juraj Kayser, Ladislav Kostolný, Bohumil Kováč, Miroslav Kováč, Milan Križan, Dušan Livář, Pavol Malovič, Teodór Mittermayer, Vladimír Pastirčák, Jana Petrášková, František Poráznik, Ladislav Prekop, Jana Prelovská, Pavol Prikryl, Vladimír Proksa, Juraj Rakovský, Juraj Richter, Eva Scholzová, Elena Strašíková, Ivan Ševčík, Jana Šulcová, Mikuláš Tekeľ, Alena Vágnerová, Bohumil Vida, Peter Vodrážka, Peter Weiss, Katarína Žirková

3.D

Triedna profesorka: Viera Vavrová

František Alena, Rastislav Bakoš, Jaroslava Bächerová, Elena Belišová, Stanislav Bilačič, Peter Bobro, Vladimír Celko, Daniel Dick, Karol Dobrovodský, Eduard Duda, Nora Dubrovayová, Dagmar Hoďovská, Uvia Hofferková, Marta Horáková, Jana Janíková, Marián Ježek, Vladimír Jorík, Gabriela Kalavská, Miroslav Kavický, Ivan Kepko, Jana Koritsanszká, Ivan Kostolný, František Krchnák, Vladimír Kvassay, Štefan Lečko, Štefan Mráz, Zuzana Májovská, Pavol Návrat, Vladimír Nemec, Ivan Petrůj, Mária Pichlerová, Stanislav Pilárik, Milan Profant, Vincent Sádovský, Dušan Srnec, Ľubomír Vlčák, Eleonóra Winklerová, Pavol Závadský

3.E

Triedna profesorka: Oľga Völgyiová

Dušan Adam, Rudolf Botek, Pavol Böhm, Rudolf Brenner, Pavel Filípek, Darina Fischerová, Mária Gajdošová, Rastislav Glézl, Dana Hajachová, František Holler, Samuel Janec, Jana Kádenová, Peter Kern, Eva Klimáčková, Viera Kmetyová, Milan Kostka, Juraj Lipka, Milan Martinovič, Dušan Mitterpach, Vladimír Páleník, Igor Papp, Katarína Pavlíková, Vlasta Pavlíková, Juraj Pechan, Peter Pritz, Juraj Prokeš, Ľubomír Sapák, Dušan Slezák, Roman Staník, Ján Svetlík, Peter Šimeček, Michaella Šipková, Marián Šolty, Daniela Šlauková, Ivan Štefánik, Ružena Vagovičová, Imrich Zalupský, Márius Žitňanský, Jozef Žucha

3.F

Triedna profesorka: Anna Akácsová

Renáta Beljaková, Peter Borovský, Ladislav Brat, Juraj Braun, Eva Bučeková, Alžbeta Čelesová, Mária Horváthová, Zuzana Horváthová, Mária Jadrná, Terézia Jakubcová, Daniela Jelínková, Dušan Kasanický, Alena Knotková, Duňa Kollárová, Ladislav Konrád, Lucia Kopaničáková, Eva Kovalčíková, Valéria Krásna, Alexandra Krnáčová, Lýdia Kupkovičová, Alena Marková, Klára Marková, Terézia Melková, Ľubomír Miček, Michailo Miškovič, Darina Nikolajová, Ivana Nesselmanová, Alžbeta Nováková, Helena Pagáčová, Katarína Pindúrová, Viera Rúriková, Vladimír Stanislav, Alena Strelková, Alžbeta Stankovičová, Viera Suchomerová, Elena Šimkovicová, Božena Takáčová, Anna Tóthová, Izabella Virsíková, Kartarína Zemanová

3.G

Triedny profesor: Imrich Nemec

Danka Aujeská, Peter Babál, Ľubica Bakalárová, Soňa Bächerová, Katarína Birnsteinová, Mária Bogárová, Darina Danišová, Nina Dovinová, Ján Flaška, Tatiana Friedová, Daniela Hnilická, Mária Hohošová, Marta Hrebíčková, Pavol Klimo, Vladimír Kmec, Jana Kosibová, Nadežda Kostrecová, Zlatica Kováčová, Zuzana Krónerová, Tibor Kružliak, Ivan Letaši, Helena Májeková, Jana Martišová, Dušan Pavlovič, Anna Pišútová, Branislav Potančok, Marta Rácová, Katarína Rizmanová, Klára Rotbauerová, Peter Slivka, Adriana Sýkorová, Stanislav Vrba, Katarína Wendlová, Katarína Zabudlá

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedny profesor: Zdeno Vlachynský

Viliam Aufricht, Alžbeta Babeková, Eva Beláková, Mária Bošková, Anna Cabadajová, Jarmila Čechvalová, Klaudia Halová, Božena Kromerová, Magda Krúpová, Zuzana Kutruczová, Jozef Leczkési, Miroslava Marenčíková, Oľga Miklašová, Gabriela Ňémethová, Monika Ogilovičová, Vladimír Ondrejkovič, Anna Petríková, Ľudmila Porubská, Ján Repa, Renáta Rovanová, Zora Sitárová, Ľudmila Slimáková, Vlasta Tomášiková, Viera Valaštiaková, Božena Vasilenková, Marián Puškár

Školský rok 1970 - 1971

3.A

Triedna profesorka: Viera Hánová

Pavol Fabianek, Dušan Godár, Tibor Hiank, Darina Holúbková, Július Hudec, František Chebeň, Zenóbia Jurzová, Karol Köppel, Ján Kosár, Marián Krčmár, Karol Kučera, Ján Kysel, Miloš Lazar, Beata Magyaričová, Mikuláš Meluš, Karol Nemoga, Eduárd Pračko, Pavol Pospíšil, Katarína Poláčková, Alžbeta Puškášová, Peter Romančík, Katarína Rokuzová, Ľudovít Širokay, Beata Šoltyová, Peter Štefula, Adriana Štroucerová, Gejza Tarič, Ľubomír Vyskoč, Anna Wendlová, Ján Zelenák

3.B

Triedna profesorka: Zuzana Šimkovicová

Eva Ambrošová, Mária Ambrošová, Anton Černý, Štefan Fecko, (Dušan Fogta), Jan Franců, Juraj Glos, Pavol Hanula, Štefan Janiga, Zuzana Kadlecová, Karol Kleinert, Oľga Koronthályová, Juraj Kostra, Karol Kotraba, Peter Kováčik, Lubor Kubica, Viera Kundráková, Mária Magurová, Eva Maťašová, Ladislav Mišík, Martin Mosný, Tibor Nanáši, Július Oravec, Peter Pál, Daniela Penerová, Ján Petrovič, Roman Prokop, Eugen Rehorovský, Stanislav Sýkora, Karol Šafařík, Marián Šesták, Vladimír Šimkovič, Zuzana Špániková, Peter Tamaškovič, Dušan Valachovič, Anton Vyskoč

3.C

Triedna profesorka: Libuše Kostková

Ivan Beseda, Hana Bubeničková, Milan Candrák, Edita Drotárová, Fedor Gömöry, Ján Grunt, Peter Halanda, Tamara Hamalová, Stanislav Hejátko, Danica Hýblová, Ján Chovan, Zuzana Jassingerová, František Jelenčiak, Stanislav Jokel, Jozef Jurkovič, Peter Kmeťo, Boris Kocúr, Štefan Kočí, Edmund Kozel, Jana Kozubová, Ľubomír Lašán, Mária Magdolenová, Anna Mäsiarova, Jana Novotná, Peter Obdržálek, Dana Obetková, Dana Páleníková, Jana Partlová, Ladislav Pavelka, Dimitrij Spišiak, Andrej Svatík, Jana Szombathová, Andrej Šuba, Jana Taldová, Ladislav Turecký, Margita Veličová, Konštantín Vika, Michaela Vírostková, Štefan Wimmer, Alžbeta Zvalová

3.D

Triedna profesorka: Helena Kotzigová

Ajša Bartoňová, Milan Beljak, Igor Blanárik, Rudolf Blažek, Darina Bródyová, Vlasta Cvečková, Viera Čechová, Katarína Domčeková, Jozef Gross, Miroslav Hajach, Mária Heldtová, Katarína Henkeľová, Andrej Holič, Jozef Hupka, Eduárd Jakubovie, Štefan Klokner, Ján Konôpka, Natália Krajčírovičová, Milan Kuchyňár, Ján Labuda, Ján Lidaj, Katarína Lidajová, Zdenek Malík, Vladimír Mihál, Pavel Milec, Peter Návrat, Helena Pašková, Zuzana Pelcnerová, František Ravinger, Eva Riganová, Anna Rosíková, Bibiána Sarnová, Jarmila Sládeková, Milan Synek, Vladimír Šikura, Drahomír Šišovič, Libuše Šulcová, Andrea Vozárová, Marián Zervan, Jozef Znášik

3.E

Triedna profesorka: Edita Borutová

Beáta Bezáková, Martin Brezina, Michal Čeppan, Marián Ďurica, Mária Džongová, Anna Flašková, Milan Gargulák, Eva Gedeiová, Jozef Gonda, Lýdia Hanicová, Ľubomír Hermann, Michal Hirjak, Eva Hrušovská, Ján Jamriška, Helena Jurštíková, Milan Karovič, Anna Kellová, Mária Klenovičová, Emília Klubalová, Viera Kmečová, Daniel Kordík, František Krchnák, Eva Kubeková, Ján Kubiš, Gustáv Mosendz, Vojtech Kúkoľ, Ivan Mrlian, Mária Mutňanská, Juraj Németh, Zuzana Némethyová, Štefan Neuschl, Štefan Ondríšek, Vladimír Pitrun, Jana Plešková, Pavol Rác, Vladimír Suchomer, Ján Špaček, Ladislav Špaček, Pavol Štefánik, Alena Valentová, Vojtech Winter, Karol Zelenka

3.F

Triedna profesorka: Elena Šimkovičová

Alena Babulicová, Biljana Bartošová, Mária Bratová, Štefan Bočkay, Dana Fábryová, Márgita Farkašová, Eva Fraňová, Alena Fratričová, Jana Gábelová, Soňa Grundajová, Soňa Hagarová, Jana Hajná, Ján Havlát, Dana Hrabárová, Jaromír Chorváth, František Jászberényi, Dana Illeková, Katarína Klačanská, Viera Korecká, Tamara Krnáčová, Jana Klenovičová, Mária Kropiláková, Eva Kupkovičová, Pavol Lešták, Katarína Lukáčová, Darina Lukačovičová, Iveta Magulová, Nadežda Mayerová, Terézia Michalíková, Anna Mitrová, Zuzana Nerádová, Ľudmila Pažická, Valéria Poláková, Katarína Popaďáková, Mária Rosenbachová, Soňa Rusnáková, Jana Schneiderová, Oľga Schwarzbacherová, Darina Skotnická, Karol Školár, Elena Šubíková, Viera Uhrová

3.G

Triedna profesorka: Anna Gavorová

Eva Adamkovičová, Ján Baláž, Ivona Baranová, Mária Böhmová, Eva Brádňanová, Martin Brucháč, Ľubomír Fifik, Pavol Horník, Jozef Chudík, Viera Churová, Ivan Illáš, Mária Ivanova, Tatiana Kalinová, Zoltán Kálay, Nadežda Kmiťová, Eva Kočišová, Miroslav Krajňák, Jela Kresáková, Nataša Maniačková, Danka Mihálková, Monika Oravcová, Ladislav Pastucha, Klement Pravotiak, Dagmar Príkazska, Marta Puškášová, Zina Reháková, Dorota Szantová, Elena Šimková, Vladimír Tichý, Alena Trepáčová, Imelda Véghová, Irena Viktorínová, Jaroslava Zábojníková

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedna profesorka: Alica Zadubanová

Viera Babeková, Mária Bednárová, Rudolf Boczek, Marián Braunecker, Miroslav Brestovanský, Eva Bučeková, Katarína Debrecká, Ľudovít Estelyi, Mária Fialová, Mária Fönödová, Mária Havlíková, Emília Horňáková, Edita Horváthová, Vladimír Kolenič, Helena Komorníková, Viera Koppová, Božena Krupová, Jolana Lovecká, František Mikloš, Rita Mokrá, Eva Navrkalová, Jana Nemečkayová, Viera Neufeldová, Zuzana Ondráčková, Alžbeta Opečková, Peter Palušiak, Eva Peterská, Jana Polomská , Pavel Prossek, Mária Rybárová, Mária Rybecká, Želmíra Surová, Mária Šipošová, Pavel Škoda, Ján Štekláč, Alena Štibrániová, Júlia Tomanová, Pavel Jurský, Mária Vlčková, Ján Zorkóczy

Školský rok 1971 - 1972

3.A
Triedny profesor: Ľubomír Krištof
Jozef Adam, Peter Ardo, Eva Balajová, Mária Bencková, Dušan Bôrik, Miroslav Brutenič, Soňa Farská, Barbora Gömöryová, Miroslav Grieš, Zdeno Hala, Vladimír Halaša, Dušan Hájek, Zuzana Hubová, Peter Husák, Vladimír Ivan, Ivan Jarolín, Juraj Kováč, Dušan Laky, Mariana Leitmannová, Lada Longauerová, Alexander Machan, Peter Mariányi, Eleonóra Mitterpachová, Ján Móži, Jozef Mucha, Ferdinand Pál, Zdenka Peštuková, Ján Reguli, Stanislav Reguli, Eva Revúcka, Ľudovít Rohus, Zuzana Svetlíková, Ľubomíra Šaušová, Eva Škrovinová, Aurélia Škultétyová, Andrej Špánok, Igor Tomašovič, Vladimír Válok, Mária Veselá, Jozef Veselý, Mária Vírostková, Hana Valentová

3.B
Triedna profesorka: Kornélia Kropiláková
Miroslav Almer, Mikuláš Arendáš, Martin Dudák, Andrej Hanzel, Alexander Horváth, Igor Kľačanský, Daniel Klein, Juraj Kobza, Magdaléna Kosseyová, Jaroslav Košťál, Miluše Králiková, Milan Lehotský, Alena Macková, Ján Malovec, Michal Maťáš, Daniel Mažári, Ján Mráz, Ján Novák, Peter Panák, Ľubica Pastirčáková, Stanislav Pastor, Ján Pekár, Martin Peterich, Emanuel Petrík, Ľubomír Piják, Peter Pogády, Dušan Prcúch, Ivan Prcúch, Ľubomír Reháček, Marián Sakál, Mikuláš Sedlák, Jozef Skákala, Jozef Sojka, Mária Straková, Vladimír Sčepán, Peter Šefc, Július Šoltés, Vlastimil Šubr, Milan Šubrt, Ján Valášek, Mojmír Váross

3.C
Triedna profesorka: Anna Horáková
Milan Buc, Viera Drahošová, Michal Dzuriak, Jozef Fabián, Dušan Frint, Ľudmila Gajdošíková, Miroslav Galbavý, Pavel Grünner, Ján Hanuš, Pavol Hríň, Karol Illý, Eduard Jakubovie, Ladislav Jedenástik, Matej Jergel, Oľga Juraščíková, Lívia Kalmanová, Viliam Kalčok, František Kmiť, Anna Krpelanová, Peter Kružliak, Mária Kubrická, Peter Kukuča, Karol Moravčík, Imrich Moro, Jarmila Pašková, Katarína Slovákova, Pavol Spielböck, Emil Stračár, Dušan Stanislav, Oľga Šebestová, Vladimír Štrba, Štefan Šurka, Jana Tomaškovičová, Ľubor Tuček, Ivan Turský, Dora Ulrychová, Mária Urbanová, Ivan Vanca, Oľga Vodová, Boris Vrškový

3.G
Triedna profesorka: Oľga Heribanová
Ľudmila Arpášová, Katarína Bednárová, Terézia Brimichová, Mária Feketeová, Dragan Ferko, Hana Gábrišová, Alena Gajdošíková, Helena Horská, Mária Chovancová, Jarmila Kubišová, Marta Líšková, Marián Mikula, Anton Modrovič, Viera Mužíková, Jozefína Nováková, Kristína Offermannová, Katarína Podfajová, Oľga Potfajová, Eva Pupáková, Gabriela Puškášová, Soňa Reháková, Dušan Rehánek, Anna Smažáková, Jozef Šesták, Igor Šimúnek, Viera Štefunková, Soňa Suchančoková, Kristína Tarjanyiová, Katarína Tarová, Juraj Vajda, Magda Vozárová, Milan Zlocha

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov Triedny profesor: Jozef Balala
František Ács, Edita Adamkovičová, Ivan Barica, Alžbeta Belančíková, Imrich Bertók, Boris Boleček, Drahomíra Ciglánová, Eva Denková, Edita Drotárová, Ján Dužek, Štefánia Féderová, Viera Gbelcová, Jana Hořejší, Miroslav Höger, Anna Ivaničová, Marcela Janíčková, Ján Kaba, František Kolarovič, Danica Kolarovičová, Marián Lobotka, Anton Ludrovský, Ľudovít Magyarics,
Zlatica Malinová rod. Pistová, Vftazoslav Repáš, Blanka Rujbrová, Ján Szabó, Terézia Svobodníková, Alena Šimončičová, Ján Štekláč, Anna Takáscová, Milan Vojtech, Svetozár Lacko, Marián Crha, Peter Valtíny, Miroslav Samaš, Peter Bobro

Školský rok 1972 - 1973

4.A

Triedna profesorka: Zora Pašková

Mária Balážová, Jozef Barta, Peter Čechovič, Gabriela Černá, Peter Dobrota, Gabriela Dudová, Magdaléna Dudová, Ivan Dinga, Andrej Goč, Alena Hašanová, Michal Chudík, Daniela Juhásová, Alexander Jakubec, Ľubomír Klaučo, Ľubica Klčová, Miloš Kmety, Ivan Koza, Miroslav Krčma, Martin Križan, Maroš Lazár, Ján Májek, Peter Málik, Peter Marčák, Peter Marendiak, Miroslav Mosný, Štefan Meliš, Juraj Námer, Juraj Nvota, Ján Potúček, Andrej Rády, Vladimír Rajčák, Viktor Roman, Miroslav Rusko, Peter Slavkovský, Zuzana Šmatláková, Ivan Šmogrovič, Igor Špoták, Miloš Švantner, Marián Uherko, Edgar Zachar

4.B

Triedna profesorka: Zuzana Orovanová

Eva Augustová, Ľubica Bargeľová, Tibor Blažík, Zuzana Čelková, Pavel Frieder, Zdenka Gaislerová, Milon Gajdoš, Pavol Gavaľa, Peter Gemeran, Anna Gerthoferová, Danica Greisingerová, Darina Halašová, Milan Hán, Otília Havlíková, Viera Hôrčiková, Anna Chmeliarová, Ľubomír Jankovič, Marián Kasanický, Daniela Kolářová, Milan Kolibiar, Liana Kovácsová, Jana Kurucová, Katarína Kutáková, Gabriela Lišáková, Miloslav Moravec, Tatiana Mrocková, Silvia Paulíková, Marián Poláček, Ivana Sabová, Renáta Šebíková, Ľubomír Šedivý, Róbert Šuffák, Zuzana Tichá, Eva Vágnerová, Viera Valentová, Norbert Vrbjar, Viera Vršková

4.C

Triedna profesorka: Elena Weberová

Dagmar Ambrusová, Zora Bellová, Dušan Cintula, Eva Čunderlíková, Jozef Danek, Beata Dohnányová, Katarína Duhajová, Zdena Ededyová, Katarína Ferenceiová , Mária Gajdová, Tibor Gajdošík, Eva Hanzelová, Nadežda Hradská, Tatiana Hrnčiríková, Zuzana Holíková, Viera Hudecová, Darina Husíková, Zoja Ivaničková, Jaroslava Kopčová, Helena Kovačovičová, Marta Kováčiková, Peter Kresák, Barbara Kozmová, Rudolf Mešťan, Karol Mrva, Gabriela Nagyová, Jozef Pukalovič, Eva Pišútová, Eleonóra Profousová, Roman Rutkovský, Viera Repášová, Daniela Schaleková, Katarína Šišková, Zuzana Šebestová, Dana Školníková, Alena Škodová, Jana Ťašká, Danica Tenerová, Jozef Valkár, Ján Vandlík, Mária Virághová, Martin Znášik

3.F

Triedna profesorka: Helena Kotzigová

Igor André, Pavol Babal, Rastislav Bednarič, Ivan Belák, Ján Beláň, Milan Beláň, Peter Bézay, Pavol Bílik, Branislav Bundala, František Cako, Peter Čepčiansky, Peter Dunaj, Štefan Filipko, Emil Francisci, Marta Gálová, Štefan Geleta, Branislav Hodál, Marián Holečka, Martin Hrivnák, Eva Jungová, Igor Janetka, Jozef Kajan, Marián Kečkéš, Mária Klajbanová, Jozef Klement, Peter Kostelničák, Dagmar Krížová, Dušan Mak, Dagmar Masná, Emília Matúšková, Milan Michalík, Tomáš Nehera, Juraj Orel, Peter Ostrožlík, Juraj Renčko, Pavol Ret, Vladimír Sádovský, Blažena Stračárová, Eva Školíková, Scarlett Thurzová, Ivan Topoľský, Helena Valková, Ján Zelinka

3.G

Triedna profesorka: Mária Stracová

Ľubor Bajzík, Soňa Barbuščáková, Mária Bernadičová, Gabriel Bianchi, Marián Borovský, Silvia Čillíková, Juraj Danko, Ľuboš Danko, Ivan Demmer, Eva Fabiánová, Dagmar Chlapíková, Judita Chovanová, Tatiana Jakešová, Mária Jirásková, Ingrid Joklová, Alfonz Kilian, Vlastimil Kratochvíl, Kornélia Krébesová, Mária Krištofičová, Katarína Kuffová, Jana Kúkeľová, Erich Kužma, Stanko Máchata, Hana Mihalovičová, Jarmila Minaříková, Viera Murínová, Jozef Opat, Anna Miženková,Taja Ošmerová, Stanislav Petrášek, Miroslava Petrášová, Milan Pikna, Anna Purkertová, Igor Rzavský, Alexander Soldán, Klára Šimončičová, Ružena Šimová, Katarína Turecká, Daniela Vŕbová

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedny profesor: Ján Koval

Eva Ábelova, Katarína Ábelovská, Eva Adamkovičová, Miroslav Almer, Mária Bagitová, Ľubomír Barčák, Judita Béresová, Anna Bileková, Marta Budiašová, Tibor Csadi, Zoltán Doboš, František Egry, Ondrej Hegyi, Mária Golovová, Magda Hostinská, Terézia Hrušková, Marián Hudec, Magdaléna Kompánová, Ľudmila Kubaščáková, František Kubovič, Nedežda Lančiová, Gabriel Melega, František Mesároš, Veronika Mušáková, Milan Paliatka, František Pavlačka, Viera Račková, Elena Salnická, Magdaléna Soosova, Jozef Szoocs, Anna Škrovinová, Vlastimil Šubr, Gabriel Teplický, Mária Tomoriová, Ivan Turský, Bohuslav Zajíček

Školský rok 1973 - 1974

4.A

Triedny profesor: Jozef Balala

Zdenko Alexy, Juraj Babiak, Igor Bakoš, Denisa Belišová, Peter Cichra, Miloš Dekánek, Marta Görfölová, Milan Hladký, Ferdinand Hriadel, Alena Jungmayerová, Juraj Kabina, Anna Kalníková, Dušan Klusák, Miloš Krajčovič, Juraj Kadlec, Jozef Kučeravý, Oľga Kučerová, Radomil Květoň, Dana Matušková, Tibor Melíšek, Rudolf Nagy, Bernadetta Otrubová, Mária Paulenová, Mária Pjechová, Mária Polková, Daniel Prekop, Ľuboš Púčik, Bohuslav Spišiak, Viera Šándorová, Anton Šmid, Juraj Špilka, Ján Tirjak, Eleonóra Valašeková, Jozef Virec

4.B

Triedny profesor: Július Šoltés

Mikuláš Bakay, Peter Bauer, Miroslav Belica, Ján Bilík, Martin Bišťan, Miloslav Brunclík, Margita Debnárová, Michal Dibarbora, Martin Dvořák, Tibor Foltin, Štefan Gális, Peter Gavaľa, Juraj Hargaš, Ján Hianik, Marta Hincová, Ľubomír Chovan, Dana Kmecová, Miroslav Knapec, Ľubor Kollár, Pavel Kořínek, Gabriela Kramáriková, Ján Krč, Mária Máleková, Pavol Meravý, Štefan Olejník, Bohuslav Partyk, Peter Paulinský, Rudolf Pokorný, Pavol Poliak, František Pšenko, Jozef Širáň, Pavol Tekula, Štefan Varga, Milan Wendl, Pavol Zlatoš

4.C

Triedna profesorka: Viera Hánová

Tatjana Andrusovová, Fedor Brandobur, Jozef Bročko, Igor Broska, Ján Brúska, Ivan Cambel, Ivan Doležal, Jozef Dóša, Peter Duda, Peter Fabiánek, Stanislav Fekete, Miroslav Frecer, Eva Grenčíková, Ján Halász, Tibor Jakubis, Andrej Kadlic, Róbert Káčer, Dana Karellová, Milan Kekeňák, Karol Košuk, Ružena Kováčová, Milan Kučera, Jana Lišková, Pavol Maňásek, Ján Mihálik, Jaroslav Mikloš, Marica Mistríková, Tomáš Parízek, Jozef Pener, Peter Pokorný, Zuzana Pukančíková, Helena Sarnová, Jana Skalská, Helena Šipková, Ivo Špányi, Marta Ulrychová, Elena Vajciková, Darina Valeková, Ľubica Veličová, Elena Voderková

4.D

Triedna profesorka: Taťjana Lörincová

Babor Bystrík, Beata Begányiová, Katarína Brestovanská, Ján Breštenský, Juraj Buriánek, Jana Čelková, Peter Drdúl, Ľuboš Dudík, Ivan Fraas, Kristína Hornová, Milan Hutta, Tibor Chebeň, Marieta Jablonská, Daniela Kubíková, Peter Macko, Alexander Marčák, Kristína Neuová, Vladimír Pavlík, Milan Poliak, Kata Repášová, Zuza Schwartzová, Viera Skákalová, Marián Sládek, Miroslav Slávik, Vladimír Tikl, Vladimír Vereš, Vladimír Vorobjov, Dušan Vrabec, Zuzana Zajacová, Jozef Zemánek

4.E

Triedna profesorka: Emília Hrnčiríková

Jarmila Belková, Darina Bieleschová, Eva Candráková, Magdaléna Bridová, Juraj Dobiš, Karol Dubecký, Andrej Ferko, Zuzana Gidová, Miroslava Hégerová, Jindra Hermanová, Katarína Hlaváčová, Eva Jakubovie, Marta Koleková, Viera Kopčoková, Tamara Kostovská, Michaela Kubovičová, Ingrid Lodererová, Zuzana Machánková, Bibiána Minďašová, Eleonóra Mlčuchová, Emília Mosná, Žofia Murgašová, Elena Ondrušková, Dagmar Pagáčová, Viera Pažitnayová, Zuzana Pindúrová, Mária Práčková, Izabela Rajnová, Edita Róvóová, Vladimír Roy, Ladislava Sedlíková, Magdaléna Sekáčová, Eva Slovjaková, Ján Šmarda, Adela Tučková, Eliška Vaculková, Viola Vanáková, Oľga Volárová, Alena Zervanová

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedny profesor: Ondrej Demáček

Zuzana Baloghová, Barnabáš Baráti, Mária Bošanská, Ľubomír Danko, Štefan Dolinský, Ladislav Drapka, Mária Fonódová, Petko Fodorov Goridkov, Zuzana Herineková, Mária Hodálová, Juraj Hoppan, Magdaléna Horváthová, Katarína Hrehorová, Gejza Ilčík, Tibor Jakubík, Anna Jasenáková, Ľubica Klčová, Branislav Kovašič, Oľga Královičová, Stanislav Krchnák, Dagmar Krížová, Jana Kulichová, Marián Lavo, Mária Lednická, Daniela Markova, Ladislav Mikuš, Peter Moravčík, Gizela Nevériová, Michal Oravec, Ján Oslanec, Marta Pokorná, Vlasta Polakovičová, Ladislav Rabatin, Miroslava Ričková, Viktor Roman, Viera Svítková, Tibor Szarvas, Miloš Švantner, Eduard Timko, Július Zapletal

Školský rok 1974 - 1975

4.A

Triedna profesorka: Anna Akácsová

Viera Balážová, Martin Bertók, Nataša Běliková, Eva Bojarová, Peter Bouška, Igor Braxatoris, Ľubomír Cibák, Emília Farkašová, Stanislav Fialík, Emília Grossová, Vladimír Horváth, Tatiana Kalašová, Jana Kilianová, Anna Klajbanová, Adriana Kohoutová, Ľudovít Kovačovský, Margita Kováčová, Eva Kovárová, Dana Krajčovičová, Jozef Králik, Beáta Kszelová, Ľubor Lazár, Ivan Lepey, Vladimír Mašan, Katarína Mešterová, Zuzana Osuská, Peter Sedílek, Vladimír Straka, Peter Štefko, Silvia Taldová, Viliam Vanák, Iveta Volčková, Luděk Vrtík, Jozef Vyskoč, Dušan Šindelár

4.B

Triedny profesor: Ján Faber

Helena Bielková, Martin Blaškovič, Monika Človiečková, Peter Farkaš, Rudolf Hudec, Ivan Janetka, Ján Janovič, Tibor Jávor, Milan Kiaček, Dušan Kolesár, Peter Krajči, Ján Krajčík, Peter Krchnák, Svetozár Krno, Vladimír Kubiš, Ján Kučera, Vladimír Laco, Juraj Lopatník, Mária Makulová, Karol Martinka, Dušan Miklánek, Branislav Molitoris, Ingrid Moravcová, Boris Pietrzyk, Oto Polačko, Dana Popelková, Peter Roško, Ján Slodička, Július Šréter, Jozef Uherko, Ľubomír Uhnák, Martin Vojtko-Kubanda, Andrej Záhorčák

4.C

Triedna profesorka: Elena Šimkovičová

Oliver Arpáš, Andrej Belica, Jozef Bezák, Jozef Binder, Ondrej Červený, Miroslav Čislák, Jana Demianová, Helena Ferenčíková, Ivan Filadelfi, Jana Geržová, Ivan Halanda, Václav Haluza, Juraj Hric, Eva Hrivnáková, Karol Hučko, Miroslav Husák, Dagmar Jamrichová, Elena Jureníková, Radomil Kachlík, Ľudovít Kalina, Dalibor Klima, Oľga Malachovská, Ján Malík, Ivan Mikula, Peter Mikuš, Gabriela Mosná, Eva Pastuchová, Ľubica Paulíková, Dušan Polónyi, Ivan Plencner, Jela Rusnáková, Ján Serátor, Igor Sobocký, Karol Stračár, Ján Sýkora, Stanislav Šándor, Miroslav Uhrík, Nadežda Vorobjovová

4.D

Triedna profesorka: Edita Borutová

Halina Bartfayová, Jiří Bartoš, Milota Beňová, Elena Čeppanová, Katarína Drugová, Magdaléna Engelmannová, Pavol Gregor, Mária Grenčíková, Ján Hájek, Ľubomír Haraksim, Mária Horáková, Magdaléna Jentnerová, Ľubomír Jirásek, Michal Kandráč, Natália Karlinská, Eva Keresztessyová, Jozef Klenovič, Pavol Kóňa, Anton Korauš, Elena Kosibová, Viera Kozová, Ľubomír Kráľ, Ľubomír Krivý, Peter Lučenič, Dana Masaryková, Klaudia Mišúthová, Martin Mosný, Branislav Mucha, Helena Nováková, Pavol Paroulek, Elena Prachařová, Katarína Prúnyiová, Alena Reicherová, Tomáš Richter, Alexander Rusko, Viera Rýznarová, Vladimír Synek, Igor Škarpišek, Dionýz Štroncer, Milan Vacval, Milota Vašková, Sylvia Višňovcová, Libor Zendulka

4.E

Triedna profesorka: Oľga Chovanová

Ján Baláž, Anna Baľová, Stanislav Bella, Juraj Bielik, Jarmila Boršová, Zuzana Brteková, Igor Calpaš, Hilda Danišová, Dagmar Diererová, Peter Drobný, Viera Dudášová, Milan Fiedler, Jozef Greguš, Dušan Halmi, Karol Husár, Elena Hovančíková, Katarína Jeleneková, Juraj Jonáš, Ján Juck, Ľubor Kabina, Valéria Némethyová, Eva Ondrejková, Viera Papíková, Iveta Parkányová, Mária Pavlíková, Oľga Piatrová, Šarlota Porubčanová, Dana Rádyová, Dana Slávikova, Soňa Svíteková, Ľubica Šimkovicová, Jana Široká, Luboslava Trúsiková, Veronika Vestenická, Peter Winter

4.F

Triedny profesor: Juraj Pribula

Emil Barlok, Eva Buchtová, Peter Ciesar, Daniela Dávidková, Soňa Dedičová, Libuša Dočkalová, Viera Dvoráková, Irena Fonodová, Kveta Furáková, Eva Gazárková, Elena Gerthoferová, Peter Greppel, Peter Gróf, Jelica Gruntová, Darina Hagarová, Ivana Havlíčková, Pavol Kmeč, Ivan Košalko, Dana Križánková, Lubor Kuracina, Milica Lauková, Darina Lörincová, Ľubomír Lubina, Viliam Magula, Eva Markova, Katarína Maršálková, Karol Mičko, Martin Miklánek, Oľga Molnárová, Miloš Novák, Mária Obuchová, Miroslav Ondráček, Vladimír Ožvolda, Alica Poschová, Ivan Považanec, Andrea Reimannová, Marián Sapák, Rudolfína Soboličová, Jana Šándorová, Olívia Švolíková, Veronika Valentová, Alena Zdvíhalová

4.G

Triedny profesor: Jaroslav Švach

Barbora Alexyová, Edita Belešová, Dana Berkyová, Jana Bordáková, Otília Csölleiová, Kristína Čápová, Imrich Danko, Ľubomír Drobný, Mária Dubíková, Dagmar Fabiánová, Eva Hlaváčová, Viera Homolková, Vladimír Horváth, Katarína Hradská, Jana Chrenková, Dana Janušková, Jana Kalmanová, Zlatica Kollárová, Viera Koleničová, Alica Kubániová, Zuzana Lepulicová, Štefan Litomerický, Miroslava Lubojacká, Renáta Martišová, Viera Mrvová, Mária Palušová, Gabriela Poláková, Beáta Pravotiaková, Oľga Pukalovičová, Imrich Rutkovský, Jozef Satina, Víťazoslav Sedlák, Milan Slezák, Eva Stobodová, Oľga Solánková, Monika Sýkorová, Ľubica Szabová, Izabela Šipošová, Blanka Široká, Katarína Veselová, Želmíra Zelenáková, Michal Zeman

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedny profesor: Ondrej Demáček

Elena Alexovitšová, Anna Bednaričová, Vincencia Bizoňová, Veronika Boháčova, Marián Čimo, Vincent Domonkos, Antónia Dzuríková, Karol Gajarský, Ivan Gaňor, Mária Heimlichová, Alena Jungmayerová, Ľudmila Karenovičová, Elena Kramaričová, Pavol Komadel, Mária Anna Kuchta, Jozef Kučeravý, Anna Legáthová, Juraj Lipka, Alena Lukáčová, Alexandra Martiniková, Pavel Maňásek, Arnold Novák, Terézia Potašová, Ján Sliacky, Silvia Schlosserová, Jana Slezáková, Ružena Szakóova, Jolana Szazová, Mária Ševčíková, Lýdia Škoríková, Ondrej Števka, Elizabetha Šujanská, Magdaléna Takácsová, Pavol Tereni, Eva Tóthová, Jolana Vajdová, Jozef Veselký, Mária Vodná, Oľga Zlochová

Školský rok 1975 - 1976

4.A

Triedny profesor: Ľudomír Krištof

Štefan Árendáš, Július Čabala, Ivan Čársky, Gabriela Časnochová, Mária Durilová, Viktória Fordinálová, Eva Fülöpová, Vladimír Gergeľ, Branislav Horný, Ivan Kalaš, Soňa Kanošová, Pavol Karaba, Vladimír Koťka, Juraj Križo, Ján Lehoťan , Helena Machová, Igor Makúch, Eduard Masár, Zuzana Onderíková, Dagmar Partyková, Igor Patocs, Anton Pisár, Karol Polák, Juraj Polakovič, Adriana Ruttkay-Nedecká, Hana Sedláčková, Jana Šafáfová, Viera Václavová, Noemi Viesnerová

4.B

Triedna profesorka: Anna Snohová

Alžbeta Bišťanová, Andrej Blaho, Miloš Blanárik, Igor Brilla, Milan Čistý, Miroslav Drkoš, Zdenek Faltus, Vladimír Frecer, Alžbeta Fusková, František Gahér, Radomír Háčik, Juraj Hájek, Bohuslav Huraj, Edita Izakovičová, Dušan Janičkovič, Pavol Kossey, Pavol Krchnák, Peter Martíšek, Bibiana Molčanová, Ondrej Náther, Marián Slodička, Martin Šamaj, Jana Slovíková, Robert Šimončič, Andrej Šoltész, Vendelín Šnapko, Rastislav Vadovič, Marián Valovič, Milan Vanko, Igor Vavro, Martin Vodrážka, Juraj Wallner, Ivan Závadský, Miroslav Zeman

4.C

Triedny profesor: Vladimír Jodas

Ľubomír Barták, Viktor Birnstein, Matúš Búci, Peter Čačala, František Čech, Milan Deščík, Miroslav Drotár, Dušan Dudík, Darina Feková, Iveta Gavaľová, Juraj Gavora, Vladimír Gaži, Elena Gregorová, Blanka Gusková, Dušan Hirjak, Vladimír Hučko, Ján Kadera, Jozef Kiss, Zdena Kochanová, Igor Kossaczký, Marián Kostolányi, Viera Kovačovičová, Gustáv Martinček, Vladimír Martinček, Peter Miklovič, Pavol Minárik, Ivan Ostrovský, Dana Ottová, Peter Polena, Ľubomír Moncoľ, Juraj Schwartz, Milan Stančík, Zuzana Szüczová, Ivan Šramko, Soňa Švidroňová, Jana Tiklová, Monika Tomíková, Václav Urban, Vladimír Votruba, Michal Zíka

4.D

Triedna profesorka: Magda Zaťková

Klára Bajcsyová, Štefan Čakvari, Ľudovít Čistý, Eva Dobrotková, Stanislav Duba, Eva Fabianová, Elena Fulmeková, Mária Gálisová, Boris Gergel, Zuzana Hergottová, Ivan Hlavatý, Vlasta Hôrčiková, Michal Hudec, Milica Illeková, Elena Janíková, Vladimír Janský, Mária Kotlebová, Jana Kreháková, Daniela Krcheňová, Zuzana Kudláčková, Štefan Letenay, Peter Lukeš, Anna Májeková, Juraj Murín, Ctirád Oravec, Beata Pavlíková, Kristína Pechová, Iveta Pillichová, Peter Polačko, Ján Pospíšil, Jana Prušková, Ján Rizman, Silvia Šebelová, Miroslav Šimkovic, Zuzana Šimkovicová, Peter Škutil, Desana Ulehlová, Miloš Valko, Ľubica Vanáková, Dagmar Vranová

4.E

Triedny profesor: Ján Koval

Eduard Baláž, Liliana Bártová, Jana Boledovičová, Ján Bíly, Vladimír Brychta, Peter Cesnak, Elena Fuseková, František Gogora, Tomáš Gurský, Igor Haruštiak, Peter Hering, Eva Horská, Jana Horváthová, Miloš Hricovíni, Juraj Hutník, Ivica Chorvátová, Libor Chyla, Libor Janský, Beáta Kedrovičová, Jana Kocúrová, Katarína Kovácsová, Ján Kriška, Veronika Kováliková, Alica Majerníková, Darina Markuseková, Mária Máliková, Gabriel Minďaš, Ivan Moro, Ivan Olšina, Marián Peciar, Ján Perlac, Igor Prieložný, Stanislav Ščepán, Peter Sýkora, Štefan Vlčák

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedna profesorka: Oľga Grmanová

Daniela Bednáriková, Dezider Cseh, Etela Csehová, Ida Darabošová, Štefan Domonkos, Ľubica Drahošová, Gabriela Farkasová, Erika Fodorová, Ružena Floriánova, Miroslava Garajová, Ivan Halanda, Rudolf Hladík, Anna Horváthová, Katarína Hrušková, Oľga Janovičová, Karol Kállay, Štefan Kasza, Ivan Klíma, Margita Kobydová, Elena Kosibová, Ferdinand Kovács, Heribert Krafčík, Zuzana Lepulicová, Viliam Maňúch, Pavol Matis, Viliam Marcibányi, Helena Máziková, Anna Pogádyová, Ján Pap, Alena Reicherová, Maria Románová, Daniela Sklenková, Július Smutniak, Peter Šimečka, Eva Takáczová, Mária Valterová, Ružena Vargová, Dušan Vereš, Silvia Višňovcová, Vladimír Vorobjov

Školský rok 1976 - 1977

4.A

Triedna profesorka: Elena Šimkovičová

Roman Babák, Miroslav Baxa, Gabriela Bocková, Jitka Buriánková, Ľuboš Čulen, Boris Ďuriš, Mária Fialová, Jozef Harvan, Zuzana Hasáková, Mária Hasenöhrlová, Rozália Hatalová, Karol Hierweg, Juraj Hromkovič, Andrea Husárová, Viera Ivančíková, Alena Jentnerová, Ľudmila Krištofová, Ľubomír Kríž, Ľudovít Ľupták, Oľga Majerčíková, Soňa Michalcová, Soňa Obuchová, Kvetoslava Ondrejkovičová, Róbert Novan, Edita Pažitná, Kamil Pecho, Július Pelcner, Miroslav Přikryl, Miroslav Prokeš, Peter Rutkay, Eva Rybanská, Ladislav Skokan, Stanislav Stohl, Pavol Švantner, Lubomíl Tatara, Oľga Tiefenbacherová, Anna Voderková, Jozef Zigo

4.B

Triedna profesorka: Elena Ivančíková

Pavel Bizoň, Ľubica Černíková, Juraj Červeň, Boris Deák, Jozef Fekiač, Jozef Frlička, Štefan Gabriel, Beata Glosová, Terézia Gonová, Robert Handlovič, Milan Horniak, Vladimír Hrčka, Branislav Jozefíni, Dagmar Knapcová, Jana Kořinková, Ján Košúth, Peter Kováčik, Juraj Koza, Katarína Kozlíková, Ivan Krátky, Šarlota Krištofová, Milan Kučera, Roman Kukuča, Ľubica Lošáková, Miroslav Molitoris, Sviatoslav Molnár, Alena Mortingerová, Augustín Mrázik, Anna Otrubová, Jurja Papšo, Peter Pavlásek, Mária Pravotiaková, Erik Schvartz, Miroslav Šrámek, Stanislav Šuster, Zuzana Traindlová, Magda Trebatická

4.C

Triedna profesorka: Viera Vavrová

Eva Adzimová, Martin Barto, Ivan Beseda, Peter Bolf, Ján Bosý, Katarína Dobiášová, Alena Ďurčeková, Július Fraňo, Tomáš Gregor, Ivan Grund, Ján Hrivňák, Ivan Huraj, Ján Ilavský, Juraj llavský, Henrich Jakeš, Klaudia Jureníková, Jaroslav Kachlík, Pavol Kalina, Jozef Konc, Ivan Kováčik, Daniel Kuzmík, Ján Langfelder, Otto Pernecký, Michal Poláček, Igor Remža, Miroslav Skrúcaný, Juraj Šimkovic, Dušan Táborský, Vladimír Talaš, Iveta Trepáčová, Rudolf Velich, Andrej Zachar

4.D

Triedna profesorka: Llbuše Kôstková

Oľga Ághová, Ervin Barta, Kornélia Bartošová, Monika Čunderlíková, Jana Dedičová, Miloš Halmi, Viera Hanzlová, Eva Haringová, Kvetoslav Hečko, Mária Hupková, Slavomír Jakubek, Milan Jankovič, Jozef Jelenčiak, Miloš Karhánek, Tibor Klein, Jozef Kollár, Juraj Majtán, Dana Mišovičová, Vladimír Mosný, Valentína Nackinová, Ivo Novák, Marián Paulik, Milica Poliaková, Vladimír Porvan, Beáta Roľková, Branislava Šaturová, Eva Toldyová, Želmíra Vadovičová, Vladimír Váross

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedna profesorka: Oľga Grmanová

Tomáš Balla, Katarína Baranyaiová, Eva Belákova, Magdaléna Bubenková, Anna Budinská, Alžbeta Bugárová, Helena Csjerníková, Gabriel Czere, Zuzana Časárová, Viera Čuneková, Margita Dóková, Michal Doms, Anna Dudžáková, Mária Fülöpová, Eugen Gašparík, Tomáš Gavalčík, Eva Horňáková, Ľudovít Hruška, Eva Kekišová, Jozef Kmeť, Milada Kolláriková, Ľubomír Kosík, Peter Krajčír, Alena Krajčová, Anna Lukáčová, Marta Martinkovičová, Daniela Medvecká, Pavol Mišák, Mária Mondeková, Anna Mordáčová, Ivan Musil, Mariana Oravcová, Ondrej Pazdera, Alžbeta Petrová, Marián Porubský, Marta Puhalová, Juraj Schwartz, Jana Sulavová, Helena Szutyányiová, Alena Matiašková, Estera Tkáčiková, Eva Vanková

Školský rok 1977 - 1978

4.A

Triedny profesor: Jozef Balala

Elena Bosáková, Veronika Brezovská, Igor Buc, Ľubica Daňková, Juraj Celler, Ľubica Greisingerová, Ladislav Hrotko, Ľubica Chmeľová, Peter Kačír, Jana Hačundová, Jana Kotúčová, Miloš Koudela, Peter Križanský, Soňa Makúchová, Ivana Mihalovičová, Miroslav Mikulecký, Elena Pašková, Ivan Polko, Zuzana Pukalovičová, Martin Režucha, Milan Schmidt, Viera Slávikova, Anna Stehlíkova, Miloš Staňo, Elena Šafařová, Vladimír Šatura, Zdena Šovanová, Ivica Takáčová, Darina Tencerová, Alena Vrbová, Eva Zachardová, Miroslav Žiak

4.B

Triedny profesor: Július Šoltés

Rudolf Bárta, Štefan Bendžala, Jana Bíliková, Ľubomír Gabriel, Marta Holečková, Vladislav Chaloupka, Igor Ilavský, Peter Kosák, Viera Kosseyová, Zuzana Kubálová, Kamil Kyselica, Juraj Laco, Ján Lakota, Ivan Mamrilla, Milan Mišík, Ľuboš Mitáš, Ivan Mizera, Róbert Oberländer, Patrik Ostrožlík, Agáta Pešková, Magdaléna Petrášková, Renáta Repková, Igor Stepanov, Fedor Šimkovic, Mojmír Šťasný, Alena Tallová, Jana Tresová, Darina Tuchscherová, Igor Travěnec, Štefan Varga, Juraj Vavra, Peter Velič, Ján Zelman, Jaroslav Žember

4.C

Triedna profesorka: Emília Hrnčiríková

Ľubomír Bartošovič, Soňa Drobná, Miroslav Gajdošík, Peter Gomolčák, Ida Hrušovská, Stanislav Kacvinský, Ľubica Kapustová, Miloš Kedrovič, Eva Kreháková, Marián Krempaský, Martin Kubánka, Peter Kubaš, Vojtech Kubek, Ján Lác, Ľibuša Lukšanová, Juraj Macko, Alan Marko, Branislav Maťátko, Darina Matrková, Darina Némethová, Jozef Oravec, Jana Poliaková, Jozef Potisk, Ján Prokop, Pavol Skalák, Miloš Škoda, Ivan Štich, René Vanek, Roman Vavrík

4.D

Triedna profesorka: Zora Pašková

Marián Baján, Karol Bartoš, Ľubomír Bátora, Martin Buza, Karol Everling, Peter Fekete, Miroslav Fekete, Marek Fila, Alica Gajarská, Tibor Godány, Ján Greguš, Martin Hlásnik, Karol Hudec, Michal Hudec, Elena Hykischová, Klára Janská, Karol Kandráč, Miloš Konček, Jozef Kostelničák, Pavol Králik, Vladimír Krátky, Michal Májek, Pavol Minárik, Zuzana Mlčuchová, Peter Nevický, Beata Panáková, Angelika Poláčková, Zuzana Ráhlová, Viola Slováková, Beata Srnová, Juraj Sýkora, Dagmar Trandžíková, Katarína Vagáčová, Alena Valová, Viera Valovičová, Oľga Vančová

4.E

Triedna profesorka: Blažena Rovanová

Juraj Babál, Alena Bačíková, Katarína Búciová, František Deák, Šimona Dorkovičová, Anton Dvořák, Roman Filák, Elena Hájková, Lucia Ivicová, Ivan Jakubis, Lida Kalamárová, Karol Karolus, Milan Kopčok, Ladislav Košecký, Darina Kovalčíková, Ľubica Lacinová, Pavol Mihaliček, Milan Mondok, Eva Nedeľková, Jana Nemčoková, Vladimír Nikulin, Peter Pastierik, Mária Poláková, Viliam Schwarz, Iveta Srnánková, Roman Struhár, Alena Šlapanská, Vladimír Šuchma, Pavol Šutý, Kamila Tomková, Ivan Trnečka, Jana Vermanová, Ivan Žilipský

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedna profesorka: Oľga Grmanová

Jana Baloghová, Rudolf Belička, Anna Dušková, Emília Federičová, Gabriela Gučiková, Jozef Hasák, Edita Hasalová, Petronela Chupáčová, Daniela Januríková, Jana Jurovčaková, Veronika Karpinská, Mária Kožuchová, Elena Latáková, Eva Lelovská, Marián Lichnovský, Gerhard Loj, Ján Maukš, Ľudmila Miklenčičová, Katarína Ondrejková, Karol Pomšár, Daniel Procházka, Magda Rosiarová, Marta Rybová, Tatiana Spišiaková, Alexander Tóth

Školský rok 1978 - 1979

4.A

Triedny profesor: Juraj Pribula

Roman Akáč, Vladimír Bajan, Anna Bílá, Blahoslav Číčel, Boris Dado, Peter Dekánek, Stano Drastich, Ivan Drobný, Peter Gonda, Mária Gyenesová, Emília Hamadová, Katarína Havaríková, Ladislav Herbanský, Danica Chovanová, Elena Jentnerová, Jozef Kacvinský, Jana Karpišová, Jozef Kožár, Eva Lacovičová, Eva Libová, Vladimír Macho, Igor Marek, Milena Měkotová, Vlastibor Minarovjech, Helena Mráziková, Helena Mungyerová, Zora Olléová, Ivan Ondruš, Dušan Palkovič, Jana Pisárová, Margita Pokojná, Miroslav Randuška, Dana Schrammová, Helena Somogyváriová, Alexander Suchal, Zuzana Šimková, Ľuboš Tereň, Jana Vavrová, Emil Vician, Karol Vosyka

4.B

Triedna profesorka: Zuzana Šimkovicová

Matej Berenčík, Vojtech Breza, Katarína Fellegiová, Alexander Fügedi, Ladislav Gažo, Boris Glos, Ondrej Hurňák, Lucius Chudý, Igor Izák, Martin Kalina, Boris Kalinec, Mária Koncová, Pavol Kubovič, Eugen Leitman, Vladimír Loula, Peter Nedobytý, Martin Petrík, Boris Rudolf, Ivan Rychetský, Peter Schreiber, Peter Skala, Peter Szivós, Katarína Široká, Jozef Škultéty, Dušan Šoltés, Martin Trnovec, Alexander Urbančok, Vojtech Valašík, Pavol Vatrt, Miloš Vozárik, Ivona Žabková

4.C

Triedna profesorka: Tatiana Lörincová

Norbert Bartalský, Ján Baťka, Tatiana Bieliková, Jaroslav Brabec, Peter Bugár, Ivan Binder, Juraj Čupka, Vladimír Fabián, Ingrid Grundová, Vladimír Hruban, Martin Kráľ, Ján Kuffa, Eugen Kullman, Ján Kuzmík, Peter Laurenčík, Ladislav Mandík, Peter Melichar, Ivan Mészároš, Stanislava Mišigová, Peter Müller, Vladislav Nešpor, Branislav Oktavec, Milan Pakši, Eva Parízková, Ľuboš Rzavský, Tatiana Sitárová, Juraj Tureček, Vladimír Valenta, Ján Vírostko, Ivan Zitkovský

4.D

Triedna profesorka: Oľga Chovanová

Lýdia Benčúriková, Vladimír Béreš, Juraj Fogarassy, Ján Frlička, Anna Fusková, Ingrid Gajarská, Daniel Haberland, Jana Hanajíková, Vladimír Haraksím, Eva Hégerová, Milan Hrivnák, Peter Ivica, Magdaléna Jursová, Dagmar Kissová, Dana Kovaríková, Zdeno Kováč, Katarína Kozáková, Viliam Kožík, Oľga Križanová, Peter Kučera, Ladislav Kuracina, Peter Litomerický, Marta Lörinczová, Rasťo Malatinec, Ladislav Manek, Jana Močkořová, Dagmar Paroulková, Zdeno Pavelka, Silvia Pechová, Marián Pekár, Vladimír Pokojný, Ivan Simonyi, Richard Sporina, Patrik Španko, Jana Šimkovičová, Peter Tamáši, Ivan Vlasko, Miroslav Weiser

4.E

Triedna profesorka: Helena Kotzigová

Tamara Abelovičová, Nadežda Bittnerová, Juraj Bosák, Jozef Brhel, Ingrid Čenčáriková, Vladimír Ečery, Jana Formelová, Eva Hoffmanová, Tibor Hubert, Peter Jakubec, Maroš Kondrót, Pavol Kučera, Peter Lenko, Ivan Lexa, Desana Lýsková, Mária Meszárosová, Jaroslav Mikula, Anna Mrázová, Eva Ničová, Štefan Polanský, Patrícia Porubská, Ladislav Rau, Juraj Riečan, Silvia Sestrienková, Vladimír Simonides, Alexander Statelov, Mária Šumerová, Ingrid Tanczerová, Jozef Tuhovčák, Ľubica Valášková, Marián Vicen

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedna profesorka: Oľga Grmanová

Roman Barlok, Jana Bordáková, Magdaléna Csiková, Jana Čeřovská, Anna Darnadyová, Ladislav Dudok, Darina Fortuníková, Mária Gablíková, Viera Gregušková, Viola Hanyusová, Anna Kalisová, Jaroslav Komačka, Ľudovít Košík, Ľudovít Krippel, Radek Krlín, Anna Langová, Ľudovít Ladáni, Vendelín Lužbeták, Alojz Macho, Kvetoslava Miklošová, Štefan Mikulášik, Zuzana Molnárová, Ferdinand Nagy, Igor Pavelka, Mária Pregiová, Milan Pružinec, Miroslav Schramko, Igor Šenkarčín, Jarmila Vaňková, Ondrej Varga

Školský rok 1979 - 1980

4.A

Triedny profesor: Ľubomír Krištof

Helena Balášková, Margita Baroková, Elena Bártová, Eva Deáková, Karol Drgoň, Viera Glatznerová, Rudolf Fatranský, Igor Fingerland, Libor Fingerland, Ľudovít Francľ, Marián Gálik, Ľubomír Garaj, Magda Hamadová, Eva Hasáková, Zuzana Hejná, Peter Hlásnik, František Kobza, Jozef Kovačovský, Štefan Málik, Jana Matulová, Branislav Mičík, Ladislav Molnár, Silvia Novotná, Zuzana Ondriašová, Beata Pavlíková, Zuzana Polónyová, Daň Pospíšil, Edita Potočná, Miloš Reháček, Dagmar Roháčová, Ružena Schrancová, Miroslav Styk, Natália Šteučeková, Tatiana Tkáčiková, Ľudmila Žáková

4.B

Triedny profesor: Ján Koval

Teodor Baláž, Pavol Bartoš, Peter Bernát, Jaroslav Böhm, Marián Brichta, Andrej Černík, Miloš Daranský, Marián Drobný, Miroslav Ďuratný, Anton Julény, Peter Jurášek, Oľga Kátlovská, Katarína Koncová, Miroslav Linek, Eva Luptáková, Dalibor Málek, Katarína Miháliková, Vladimír Mišík, Karol Morár, Peter Ondreas, Jakub Osvald, Boris Pardubský, František Petrík, Stanislav Polakovič, Dana Slovíková, Miroslav Stejskal, Jana Šamudovská, Peter Šulek, Igor Turek, Iveta Tureková, Ján Vicen, Marián Weber, Karol Zverka

4.C

Triedny profesor: Vladimír Jodas

Andrea Brichtová, Vladimír Broček, Pavol Čepčiansky, Jozef Daňko, Dušan Dobiáš, Jozef Gregor, Karol Hoffman, Michal Horváth, Ľubomír Hotový, Katarína Hrotková, Branislav Hučko, Oliver Hudec, Juraj Jonek, Andrej Kapusta, Dana Kolibiarová, Antonín Kostka, Jaroslav Krč, Ľubomír Kulla, Miluše Matejíčková, Karola Novotná, Martin Oravec, Jana Osvaldová, Dušan Pakši, Eva Paulíková, Alena Polenová, Radomír Porubský, Rastislav Prelec, Mária Slováčková, Dáša Šulejová, Vladimír Tesař, Mikuláš Tučnák, Zuzana Zemanová

4.D

Triedna profesorka: Elena Miškovičová

Marta Bendisová, Erika Dekanová, Katarína Fülöpová, Roman Havlíček, Eva Horváthová, Elena Hudecová, Ingríd Hujová, Katarína Huličková, Peter Iványi, Zdena Končeková-Filová, Ivica Lednická, Mária Miklerová, Peter Pálka, Juraj Pavlinec, Oľga Poláčeková, Iveta Radosová, Alena Sedláková, Vladimír Ťažký, Vladimír Zelenák

4.E

Triedny profesor: Peter Schotter

Dagmar Ballová, Želmíra Bellová, Roman Bober, Martin Bobok, Peter Čaniga, Peter Čulík, Jana Gardiánová, Pavol Griač, Damask Gruska, Martin Holec, Igor Holländer, Zuzana Jaloviarová, Mária Koleničová, Henrieta Krištofova, Milada Langerová, Andrej Leško, Soňa Mamrillová, Peter Mandík, Ľubica Miklovičová, Elena Mikulajová, Katarína Novomeská, Wanda Ondreičková, Miroslav Palát, Katarína Pavúkova, Peter Pecho, Tatiana Petrášová, Alica Rosová, Darina Slezáková, Alena Šárová, Aida Šebestová, Zuzana Šepáková, Lubor Šešera, Jozef Štefanovič, Ondrej Štrauch, Peter Tomcsányi, Zuzana Zámečníková

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedna profesorka: Oľga Grmanová

Dagmar Balhárová, Melánia Bálintová, Vladimír Blaha, Daniela Cyprichová, Peter Fülöp, Tatiana Havettová, Daniel Haberland, Peter Hofman, Erich Hojčka, Alena Ješková, Anna Kašubová, Peter Kavecký, Erika Kellnerová, Tibor Kiss, Klára Kittlerová, Iveta Kosíková, Katarína Kozáková, Branislav Kundrák, Darina Kusá, Tibor Liszy, Jozef Mach, Juraj Miklos, Ľudovít Molnár, Alena Nagyová, Miloš Nitran, Dagmar Nováková, Ján Papoušek, Juraj Rydlo, Katarína Rumanovská, Hilda Švecová, Magdaléna Tóthová, Eva Vachalíková, Mária Zaťková, Peter Zajac

Školský rok 1980 - 1981

4.A

Triedny profesor: Ján Kysel

Ján Blatnický, Martin Bosák, Jacqueline Burianová, Milan Celler, Bohumil Čider, Gabriela Čuková, Katarína Feketeová, Gabriela Franczová, Ján Gyermek, Ivan Hanzlík, Juraj Heger, Ingríd Hodinárová, Dana Kaňková, Dana Kapusníková, Katarína Lengová, Igor Liba, Katarína Majerská, Mária Malejčíková, Róbert Matzenauer, Ivan Morávek, Ingrid Morvayová, Soňa Podhorná, Eva Poláčková, Iveta Poláková, Erika Pomichalová, Peter Popík, Ľuboslava Putišová, Renáta Sedláková, Erich Šašinka, Martin Václav, Eva Veselá, Eva Zellnerová

4.B

Triedna profesorka: Elena Ivančíková

Juraj Broček, Dagmar Brodňanská, Gabriel Droba, Dominik Filipp, Irina Galanová, Jozef Gécz, Jana Gonová, Mária Gúcka, Milan Hanajík, Zuzana Hanulíková, Michal Jarábek, Róbert Koráb, Roman Kováč, Milan Krempaský, Peter Lichard, Elena Neubauerová, Peter Oravec, Marian Oltman, Jana Pavelková, Peter Pecháň, Roman Rigáň, Peter Slivka, Peter Spudil, Jana Surovková, Hugo Schilder, Vladimír Sýč-Milý, Peter Šimčisko, Katarína Štiavnická, Martin Turčan, Peter, Zverka, Ivan Žajdlík

4.C

Triedna profesorka: Viera Vavrová

Margita Balážová, Jozef Bielik, Eva Čuková, Želmíra Dzvoníková, Tibor Ďurďovič, Tomáš Frištacký, Ján Garaj, Zuzana Halušťoková, Janette Hornická, Ján Horváth, Peter Hrušovský, Miloš Chodas, Peter Jamrich, Zdeno Jedlička, Jozef Jentner, Juraj Meszároš, Hana Němcová, Zuzana Podivinská, František Podivinský, Jozef Řezníček, Miroslav Stračár, Ondrej Sütö, Peter Šebej, Vladimír Takáč, Dušan Trochta, Andrej Václav, Dušan Volentier, Róbert Zavadil

4.D

Triedny profesor: Jaroslav Švach

Eva Babbová, Juraj Baček, Zuzana Balková, Martin Bartoš, Peter Bernát, Ľubica Blechová, Ivan Brychta, Miloš Daranský, Alena Erösová, Dalida Haťapková, Soňa Heribanová, Iveta Kačmáriková, Katarína Katušová, Viera Knapíková, Klaudia Kuševová, Jela Liščáková, Marko Miglierini, Zuzana Michálková, Eva Naňová, Alena Petrášová, Alena Pisárová-Levárska, Drahoslava Poliaková, Jaroslav Rukavica, Iveta Slávikova, Jana Slobodová, Iveta Sojáková, Katarína Šinková, Jana Štemberová, Viera Tuhá, Katarína Vargová, Zdena Zemanová

4.E

Triedna profesorka: Viera Eližerová

Katarína Bartalská, Igor Bartl, Andrej Bartók, Jana Benžová, Renáta Čapkovičová, Ivan Fraňo, Juraj Hajdúk, Andrea Hajduková, Jana Hanzlovičová, Alica Hässlerová, Dorota Hegerová, Silvia Hontiová, Katarína Hrubanová, Tomáš Konc, Ivo Kovačič, Katarína Kszelová, Soňa Kučerková, Zuzana Langfelderová, Zuzana Macejková, Michal Maheľ, Zdena Mayerová, Zdena Mitasová, Peter Ondrčka, Jana Orgonášová, Jana Prokopová, Michal Savčenko, Zlata Savčenková, Viktor Sobek, Eva Smutná, Igor Strinka, Martin Šujan, Milan Tichý, Alena Typalová, Pavel Veis

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedna profesorka: Oľga Grmanová

Eva Aschenbrennerová, Mária Balážová-Gallusová, Igor Balla, Ružena Bányaiová, Terézia Csizmadiová, Ivan Erben, Ladislav Fazekas, Ildikó Fazekasová, Katarína Györgyová, Gabriel Habán, Martin Hurtík, Marta Janečková, Eva Kömüvesová-Drugdová, Timár Lancz, Mária Lúčová, Anna Michalisková, Ivan Nagy, Anna Rajniaková-Schindlerová, Jozef Ravasz, Darina Remenárová, Ildiko Sütöová, Mária Szazová, Jozef Vachan, Richard Vanko, Gabriel Vilagi, Miroslav Vitek

Školský rok 1981 - 1982

4.A

Triedna profesorka: Zuzana Fraasová

Peter Babák, Július Brichta, Mária Čížová, Dušan Fašung, Zora Fikarová, Zuzana Foltýnová, Dana Fričová, Zuzana Hlavicová, Jana Horniačková, Katarína Jandová, Pavol Janovič, Marián Knap, Jaroslava Komárová, Viola Kondrótová, Jana Križankovičová, Vladimír Kudláč, Peter Laššák, Vladimír Markusek, Daniel Matej, Anna Miklášová, Adriana Mytýzková, Miroslav Pasek, Gabriel Paulíny, Ľubica Pavlincová, Alena Poláková, Alexej Prokop, Ivana Smažilová, Peter Szvitek, Alena Urbánková, Ivan Važan, Tatiana Vančová, Michaela Weissová

4.B

Triedny profesor: Július Šoltés

Viliam Bernát, Miriam Dvořáková, Juraj Fejda, Igor Haľama, Peter Havaš, Andrea Huppmannová, Eliška Hurňáková, Jaroslav Janáč, Igor Jex, Ján Julény, Dušan Jurčo, Peter Kajan, Želmíra Kirková, Ivan Klobušický, Michal Kotek, Juraj Krempaský, Karol Kyselica, Marián Lilov, Danica Morárová, Ivan Paulík, Monika Petríková, Roman Piffl, Peter Rajčáni, Ronald Ružička, Peter Sališ, Peter Sklár, Ivan Spudil, Ľubomír Ševec, Oliver Šípka, Boris Šramko, Igor Uderian, Rastislav Váňa, Juraj Vaník, Martin Zelman

4.C

Triedna profesorka: Dana Laučeková

Janka Balážová, Zuzana Barbušová, Alžbeta Bieliková, Alena Bodnárová, Roman Čech, Želmíra Dobáková, Ingríd Fabianová, Marián Fiala, Miroslav Hodál, Roman Holoubek, Ivan Hoťka, Peter Hulička, Dana Jamáriková, Gabriela Kissová, Zuzana Kopčová, Zuzana Koraušová, Dušan Kováč, Katarína Kubovičová, Zuzana Lojschová, Igor Matloň, Peter Naňo, Oto Nevický, Ivan Novák, Branislav Ohrablo, Dáša Paganíková, Slávka Petrášová, Vladimír Pištek, Mirka Popoffová, Denisa Prümmerová, Katarína Schreiberová, Jozef Szalay, Tomáš Šimkovic, Zuzana Šimkovičová, Zuzana Šinková, Jaroslav Švehla, Igor Švorc, Zlata Táborská, Pavol Vician, Renáta Zacharová, Dušan Zorkócy

4.D

Triedna profesorka: Elena Šimkovičová

Tatiana Baginová, Iveta Búriová, Aurel Danysz, Peter Dittrich, Pavol Heriban, Zora Hlásniková, Dita Hrivňáková, Rudolf Hrušovský, Ján Hulko, Jana Janíková, Tatiana Jodasová, Renáta Kontrošová, Ján Koráb, Peter Kovačič, Peter Kováčik, Ivan Marták, Michal Masaryk, Zuzana Mizerová, Andrea Mráziková, Peter Obdržálek, Roman Oleš, Milan Pafčo, Igor Pasek, Danica Petrová, Zuzana Pišútová, Zuzana Popovičová, Zuzana Pospíšilová, Zuzana Roháčová, Igor Rumpel, Ivan Schlosser, Jana Smatušíková, Ingrid Sucharova, Jana Šimkovicová, Karin Šoltésová, Peter Valter, Mária Vlachovičová, Tibor Waltera, Yvetta Zárecká

4.E

Triedna profesorka: Zora Pašková

Zoltán Agócs, Lucia Bacigalová, Michal Bagoňa, Jozef Bachníček, Peter Bajcsy, Radovan Baron, Gabriela Belicová, Zuzana Bezáková, Michal Dúžek, Dagmar Dvorakovičová, Mária Fabriciová, Peter Ferák, Peter Gahér, Ivan Gardian, Peter Gmiterko, Igor Habán, Ondrej Halušťok, Juraj Husár, Vojtech Jankovič, Andrea Krausová, Michal Križan, Henrieta Kutejová, Pavol Mišiga, Oleg Močkoř, Ingrid Mydliarová, Zuzana Ráczová, Ján Spurný, Juraj Šujan, Juraj Tóth, Iveta Štefancová, Ivo Ušiak, Pavol Vojtyla, Darina Vrbovská

AK - nadstavbové štúdium so zameraním na programovanie a obsluhu počítacích strojov

Triedna profesorka: Oľga Grmanová

Marián Darmo, Eva Dekanová, Soňa Drexlerová, Alena Erösová, Jozef Gál, Dalma Gubačová, Jozef Jentner, Jiří Kaigl, Eva Kériová, Danka Konečná, Bohuš Konečný, Karin Križanová, Iveta Krywultová, Klaudia Kuševova, Alena Levárska, Barbora Lovášová, Jana Mancová, Vladimír Mezei, Róbert Moravčík, Gabriela Morvaiová, Barnabáš Magy, Alexander Noság, Iveta Praženková, Juraj Sedlák, Edita Szalayová, Jozef Šimek, Róbert Zavadil, Jaroslav Zaťko, Anna Žitná

Školský rok 1982 - 1983

4.A

Triedna profesorka: Zlatica Reháčková

Mária Augustínova, Anna Blahútová, Zuzana Cinová, Lenka Čipkárová, Ján Dižo, Dušan Faktor, Blanka Gašparíková, Iveta Györiová, Zuzana Hurdálková, Zuzana Chodúrová, Katarína Jakubcová, Ľubica Jodasová, Dagmar Kobetičová, Alena Kodajová, Renáta Kováčiková, Pavel Křižka, Tibor Kyseľ, Ľubomír Michálik, Jarmila Michálková, Beata Mráčková, Imrich Nögell, Ida Ondráčková, Erika Pečenadská, Ingrid Poláková, Anna Pospíšilová, Juraj Richtárik, Igor Ripka, Miroslava Řeháková, Jana Smejkalová, Andrej Stančík, Eva Stejskalová, Anna Šrámková, Lýdia Štefánková, Tamara Ursínyová, Hana Vaníková, Andrea Vodrážková, Zuzana Zigová

4.B

Triedna profesorka: Anna Akácsová

Mária Antalicová, Anton Bendis, František Blažíček, Peter Borovanský, Pavol Bôrik, Zora Brežná, Mariana Červeňová, Zoltán Domonkos, Miroslav Florek, Karol Guniš, Tomáš Havetta, Tomáš Hulka, Dušan Chudý, Helga Jakešová, Iľja Jurkovič, Peter Kordoš, Anna Kosseyová, Jana Košecká, Libor Lányi, Hana Lichardová, Roman Lichtner, Viktor Martišovitš, Bronislava Maťošková, Adriana Minarovičová, Róbert Osvald, Stanislav Panák, Richard Pulmann, Ondrej Repka, Hana Riečanová, Miloš Sís, Milan Smolík, Peter Steltepohl, Martin Syč-Milý, Ladislav Szántó, Miloš Tichý, Jana Vietorisová, Michal Winczer

4.C

Triedna profesorka: Blažena Stračárová

Daniela Bagoňová, Andrej Bederka, Michal Benák, Peter Bilik, Ronald Bitterer, Martina Búciová, Ľuboš Dobšovič, Martin Florián, Ján Harman, Milan Hnáta, Juraj Holec, Sylvia Hroudná, Tatiana Jedináková, Marcel Juck, Miroslav Kachlík, Igor Kintly, Tomáš Kollár, Jaroslav Kozák, Mário Lelovský, Peter Makýš, Marián Marek, Jana Maxiánová, Teodor Palenčár, Milan Prochác, Ľubica Ružeková, Dušan Slezák, Igor Strmiska, Jana Štubňová, Anton Takáč, Ľuboš Tibenský, Martin Zverka

4.D

Triedny profesor: Edita Bořutová, Jaroslav Švach

Renáta Bajusová, Peter Barok, Viliam Bendel, Milan Boháč, Jana Brichtová, Kornélia Čádyová-Bellová, Aurel Ducko, Ján Filip, Dagmar Gápelová, Erna Gréserová, Jaroslav Halvoník, Dagmar Haraštová, Rastislav Horváth, Nataša Hricíková, Pavol Ištok, Soňa Kátlovská, Kristína Kocúrová, Iveta Končeková, Stanislav Krátky, Vladimír Linek, Anna Liptáková, Igor Maťko, Andrea Mičudová, Tomáš Minárik, Jana Omastová, Rudolf Púchy, Marcel Schwarz, Rastislav Sláma, Ivo Spiller, Marta Stančíková, Pavol Stríženec, Viliam Sukuba, Dagmar Šiklová, Peter Tiňo, Boris Vavrík, Mária Vlasáková, Vladimír Volentier, Pavol Zálešák

4.E

Triedna profesorka: Hana Komorová

Alžbeta Altrichterová, Magdaléna Boboková, Ján Bulla, Soňa Čechovičová, Ingrid Drgoňová, Eleonóra Foltínová, Andrea Ginterová, Zita Gömöryová, Daniel Hatiar, Tibor Heger, Katarína Hlásniková, Alena Hrabovská, Jaroslav Janda, Brian Janečka, Monika Janicsová, Daniel Kadera, Jana Karasová, Ján Klikáč, Branislav Kollárik, Katarína Korábová, Eva Kostolányiová, Marián Kováč, Pavol Kuták, Dagmar Malatincová, Kozmos Málek, Ján Malík, Jaroslav Náter, Peter Pecha, Anna Pleváková, Renáta Podmaníková, Elena Rukavicová, Igor Slezák, Ita Srnová, Zuzana Starovecká, Katarína Šándorová, Juraj Šepák, Viola Vajdová, Roman Zelenka, Dana Žilavá

Školský rok 1983 - 1984

4.A

Triedny profesor: Ľubomír Krištof

Ivan Bečka, Štefan Beke, Igor Bořuta, Martin Cádra, Martin Číčel, Miloš Demovič, Jana Dobišová, Zuzana Dunajčíková, Lenka Györiová, Martin Floch, Vanda Hambálková, Branko Hančok, Jana Hennelová, Libor Chrást, Elena Janegová, Vladimír Januschke, Roman Ježík, Vladimír Jurášek, Ladislav Kamenický, Dana Kostolanská, Zdenka Kováčová, Ľubomír Menczer, Martin Mišík, Jana Olléová, Zuzana Paulíková, Zuzana Ploczeková, Mariana Soukupová, Dana Štofková, Nataša Tomková, Monika Zeleňáková

4.B

Triedny profesor: Vladimír Jodas

Ľuboš Bajzík, Martina Barnášová, Peter Belohorec, Martin Bukera, Miloslav Bystrický, Tomáš Dérer, Ján Draškovič, Peter Fellegi, Tomáš Gedeon, Martin Hanula, Michal Hejný, Tomáš Horváth, Ivan Illich, Martin Jurkovič, Jana Kátlovská, Monika Khandlová, Pavel Kneppo, Roman Koller, Dagmar Komorová, Eva Koncová, Anna Lövová, Ladislav Lukáč, Peter Macháč, Martin Môťovský, Emil Páleš, Tomáš Svoboda, Katarína Szivósová, Eva Šándriková, Daniel Škoda, Ján Škvarka, Ivo Švec, Juraj Švitel, Marián Vittek

4.C

Triedna profesorka: Tatiana Lörincová

Boris Ballo, Peter Bielik, Miroslav Bukvai, Monika Buranová, Viera Cocherová, Iveta Dingová, Martin Drobný, Alexej Fulmek, Viera Hájková, Zuzana Hašková, Lucia Holzerová, Igor Hrinko, Štefan Hudec, Dana Husáková, Helena Írová, Dáša Kokuľová, Ingríd Krejnusová, Igor Kucej, Eva Kurtiová, Radim Lýsek, Igor Malinovský, Andrea Molnárová, Michal Noge, Jana Pelikánová, Eva Raučinová, Katarína Rothová, František Stano, Rastislav Staroň, Miroslav Švehla, Pavol Viskupič, Jana Vojtková, Marta Vršková

4.D

Triedny profesor: Pavol Hronček

Jozef Bachratý, Peter Brádler, Renáta Butková, Miroslav Červený, Oľga Drgoňová, Eva Dubovská, Mariana Ďurinová, Miroslav Fikar, Dušan Franců, Juraj Holka, Ivona Chudá, Miroslav Kolečáni, Dagmar Konečná, Juraj Lichvár, Roman Martinec, Bibiána Melišková, Kristian Nandraský, Dalibor Pajchl, Andrea Peterichová, Peter Podhorný, Peter Polakovič, Katarína Sádecká, Fedor Šrobár, Renáta Šterbová, Adriana Zacharová

4.E

Triedny profesor: Marián Slušný

Adriana Bajáková, Boris Bilčík, Adrián Bobula, Mária Böhmová, Eva Debnárová, Jana Ferková, Vladimír Gánoczy, Brigita Géczová, Miroslav Grajcar, Juraj Granec, Adriana Grosschmidtová, Ingrid Grúberová, Gejza Holzer, Rudolf Holzer, Róbert Jacko, Alžbeta Klemanová, Alena Knapíková, Mária Kollerová, Miloš Koprla, Zuzana Kotlebová, Kerstin Kováčova, Alexander Kozár, Juraj Machač, Róbert Martiško, Miroslav Měkota, Peter Nagy, Drahuša Oktávcová, Táňa Pastorková, Ivana Salajová, Ivan Sečanský, Pavel Struhárik, Pavol Strunga, Vladimír Šešera, Juraj Škvarka, Pavol Tamáši, Tibor Trnovský, Viera Vdovičenková

Školský rok 1984 - 1985

4.A

Triedny profesor: Ondrej Demáček

Roman Bartoschek, Ivan Benda, Pavol Benkovič, Martin Brunovský, Jana Čapková, Peter Draškovič, Eva Ďurošiová, Marcela Glasová, Peter Grajcar, Juraj Greš, Jozef Hanus, Viktor Hidvéghy, Peter Hromec, Ivan Huljak, Martin Husár, Daniel Jóna, Juraj Krištúfek, Ján Kudláč, Peter Lászlo, Monika Miklošková, Valér Ostrovský, Tomáš Pavelka, Martina Pavelková, Juraj Pavle, Mira Reháková, Jozef Rieger, Peter Smižanský, Martin Šebesta, Peter Šimko, Matej Vagač, Zuzana Vajcziková, Alexander Vencel, Martin Vician, Eva Vlasáková, Dagmar Zacharová

4.B

Triedna profesorka: Viera Vavrová

Igor Barnovský, Beáta Bednárová, Ivan Čársky, Peter Častulík, Marián Drozd, Róbert Dyda, Andrej Džadoň, Peter Chochula, Silvia Ivanová, Rastislav Kanovský, Juraj Klein, Zoltán Kocsis, Karin Komorová, Eva Kopecká, Peter Kossey, Oľga Kosseyová, Miroslav Líštiak, Ján Löv, Roman Marko, Václav Maťoška, Ivan Móro, Andrea Móžiová, Michaela Murínová, Róbert Nürnberger, Michal Pala, Ivan Pecho, Ján Petrovič, Imrich Polák, Zuzana Potroková, Viera Richtáriková, Erich Siebenstich, Anton Slatinský, Peter Smorádek, Pavol Šimkovic, Tibor Vavro

4.C

Triedny profesor: Ján Kysel

Katarína Blahová, Dana Brysová, Michal Dobre, Ľubica Dubíková, Katarína Fabriciová, Katarína Harnošová, Miroslav Havelka, Oľga Hegerová, Stanislav Hrušovský, Peter Janega, Andrea Jozsová, Gabriela Jursová, Ernest Kabát, Ivana Kollárová, Andrea Krakovská, Dagmar Kubíková, Štefan Lahita, Beata Melicharová, Dana Melníková, Ján Molnár, Zdena Morávková, Juraj Nemček, Richard Pintér, Mario Porubec, Andrea Ptáčková, Ľubica Purdová, Alexander Sobek, Branislav Ševčík, Viera Tesařová

4.D

Triedna profesorka: Mária Ondriašová

Erika Árendášová, Olymp Borovský, Rastislav Broska, Silvia Ceizelová, Beatrix Debnárová, Marián Dočkal, Viktor Drahoš, Jozef Farkas, Ingrid Horváthová, Jozef Iványi, Veronika Jánošíková, Mário Jurča, Marián Kadlíček, Branislav Klikáč, Jacqueline Kukučková, Martin Langfelder, Martina Majerčíková, Katarína Marková, Andrea Markovičová, Zuzana Matulová, Peter Mitka, Vladimír Németh, Andrej Obuch, Zuzana Paulíková, Miroslav Sedlár, Hermína Vallová, Helga Vargová, Viera Vdovičenková, Ivan Zakov, Matej Zaťko

Školský rok 1985 - 1986

4.A

Triedna profesorka: Oľga Grmanová

Jela Adamčová, Oľga Baginová, Tatiana Balážová, Jana Baráthová, Samuel Brečka, Monika Buzalková, Viera Deáková, Jana Dorotková, Igor Faktor, Zuzana Horváthová, Mária Ivicová, Rastislav Janota, Jana Januschkeová, Rastislav Korienek, Oxana Kosiačková, Helena Kozáková, Zuzana Langerová, Radoslav Lellák, Vladimír Magyar, Katarína Miklová, Monika Nemčeková, Milada Neméthová, Alexandra Orbanová, Renáta Petríková, Daniela Šefránková, Martin Sepp, Gabriela Siváková, Ján Sláva, Eva Slezáková, Jaroslav Sobotka, Richard Somoš, Stanislav Stowasser, Soňa Suchá, Jozef Šarina, Peter Šrank

4.B

Triedny profesor: Július Šoltés

Michal Balan, Alan Bílý, Daniel Bobok, Vladimír Čerňanský, Pavol Červeň, Tatiana Čipkárová, Tomáš Fischer, Juraj Griač, Branislav Grman, Juraj Haluška, Imrich Hybký, Hana Ješková, Maroš Kamenský, Iveta Kandráčová, Jozef Konečný, Ivana Králiková, Richard Leščenko, Peter Lešták, Viridiana Majdlenová, Stanislav Meduna, Mária Orgonášová, Marián Orlický, Katarína Petrovičová, Ivan Polách, Vladimír Potisk, Peter Rajňák, Miloš Randák, Rastislav Sopúch, Dušan Spurný, Ivan Synek, Stanislav Šáner, Roman Šolc, Zuzana Šemmerová, Róbert Trávnik, Martin Uher, Anna Vojtková

4.C

Triedna profesorka: Ľubica Bednáriková

Peter Bako, Ján Bánsky, Boris Bergendi, Róbert Gál, Pavol Hrádek, Peter Jurči, Barbora Kamrlová, Márius Kopcsay, Andrej Korbely, Tomáš Lencz, Jana Lešková, Peter Marek, Juraj Nosko, Dagmar Palkovičová, Eva Pechová, Katarína Pořízková, Miloš Prelec, Bojan Radovanovič, Róbert Schenk, Peter Soldán, Barbora Šajnohová, Peter Štefánek, Helena Takácsová, Peter Urban, Dušan Vígľaský, Milan Zachar, Juraj Žídek

4.D

Triedna profesorka: Viera Eližerová

Marek Bajza, Peter Bakoš, Beáta Belicová, Peter Cecko, Pavol Dobrodský, Ľudmila Ďurčanská, Marián Hatiar, Eva Izáková, Michal Lisý, Vladislav Matej, Zuzana Maurery, Danica Mičudová, Margita Mikulová, Róbert Nogell, Andrea Novomeská, Rastislav Pálka, Juraj Pavlovský, Zuzana Sniščáková, Katarína Solčanská, Róbert Steyrer, Slavomíra Šeligová, Martin Šimúth, Aleš Široký, Peter Ťažký, Igor Tešovič, Aleš Tomeček, Branko Trančík, Martin Vass, Dagmar Vrábliková, Juraj Zachar

Školský rok 1986 - 1987

4.A

Triedna profesorka: Elena Zelenayová

Július Alexy, Dušan Blaško, Andrea Dicsöová, Peter Drgon, Dana Gmitrová, Lucia Gogelová, Michal Grajcar, Peter Haluška, Silvia Horváthová, Ľubomíra Hradiská, Marek Jakubík, Sylvia Kalvodová, Iveta Koreňová, Jozef Mikloško, Daniela Mikuličová, Dominika Navarová, Zuzana Nemčeková, Jana Pavelková, Zuzana Pissková, Pavol Povinec, Peter Púček, Nora Szendreyová, Ľubomír Šikula, Eva Trtíková, Svätopluk Vágner, Stanislav Vencel, Ludvík Vybíral, Marcel Zajac, Lýdia Zvolencová

4.B

Triedna profesorka: Oľga Chovanová

Richard Baumgartner, Radoslav Böhm, Richard Borovanský, Xénia Budinská, Anna Číčelová, Pavol Frešo, Ľubica Hudecová, Richard Hunák, Gabriela Kacvinská, Jana Koncová, Miroslav Kotek, Alexander Kováč, Adriana Kováčiková, Andrej Kráľ, Martin Krššák, Ján Kupecký, Martin Lamačka, Martin Lipták, Peter Majerník, Andrea Pavlovská, Katarína Pišútová, Viera Pivarčová, Alžbeta Poláková, Marcel Rebro, Richard Schultz, Marián Szabó, Ján Šimo, Matúš Škvarka, Veronika Tarábková, Roman Valo, Vladimír Veselý, Danica Zongorová

4.C

Triedna profesorka: Mária Ondriašová

Erik Bittner, Patrik Blecharž, Róbert Eckert, Slávka Garajová, Andrea Hanuliaková, Marián Hanzalík, Karin Havelková, Ján Hollý, Peter Ivanusyk, Zuzana Jánošíková, Nora Kačániová, Janette Kakašová, Katarína Királyová, Peter Kortus, Martin Krakovský, Peter Mačinga, Marián Mališ, Dáša Maronová, Denisa Matušíková, Lenka Porubská, Dušan Prívozník, Jaroslav Sadloň, Marián Spišiak, Terézia Šajgalíková, Marián Šandor, Luciana Švecová, Roman Talaš, Ľubomír Tancer, Leonard Topľanský, Norbert Vaňo, Jaroslav Vávra, Iveta Zbončáková

4.D

Triedna profesorka: Dana Laučeková

Peter Brieda, Peter Bubelíny, Vladimír Čambál, Mária Farbová, Lucia Franková, Monika Gavorová, Karol Grohman, Anton Halas, Katarína Hricíková, Michal Hroch, Júlia Hučková, Mojmír Jankovič, Peter Kadubec, Martin Kalináč, Daniel Klimo, Hana Kovačičová, Martin Kráľ, Peter Krehák, Jana Kudláčová, Daniela Levická, Helena Lojschová, Ľubomíra Mikolášová, Zuzana Mináriková, Monika Mitášová, Xénia Oláhová, Martin Pospíšil, Peter Strunga, Marián Šauša, Miloslav Švajdlenka, Roman Veber, Pavel Vodák, Veronika Zámečníková

Školský rok 1987 - 1988

4.A

Triedny profesor: Ľubomír Krištof

Ľubica Baráthová, Marek Belluš, Katarína Beňová, Dana Dorotková, Peter Fehér, Róbert Földeš, Romana Hambálková, Magda Hlaváčová, Jana Hrdličková, Zuzana Jusková, Vladimír Juščák, Zuzana Klimková, Branislav Kostka, Dana Kováčiková, Andrea Kurtišová, Dana Leščenková, Katarína Liptáková, Emanuel Lörinc, Beáta Mareková, Miroslava Mináriková, Juraj Rebro, Pavol Slameň, Peter Slameň, Miroslav Smida, Allan Sobihard, Martin Solotruk, Daniel Strasser, Štefan Šebesta, Martin Šimůnek, Soňa Škodová, Jana Šteffelová, Boris Tichý, Marek Turňa

4.B

Triedna profesorka: Anna Dorčáková

Mária Barnášová, Hana Bócová, Vladimíra Bukerová, Jozef Dobias, Katarína Erentová, Michal Fabrici, Adriana Horínková, Richard Illáš, Katarína Koladová, Paulína Koršňáková, Martin Krištofič, Martin Kurdel, Tatiana Lexová, Ivana Lukáčová, Peter Lukšic, Eva Medveďová, Peter Mitura, Jana Muchová, Klaudia Nižňanská, Martin Olejček, Juraj Oravský, Roman Pekárek, Peter Povinec, Eva Rácová, Peter Ripka, Miriam Rukovanská, Zuzana Ružeková, Richard Sirota, Branislav Stríženec, Marián Šalát, Martina Šepáková, Miroslav Šrol, Peter Uhrík, Marián Václavík, Martin Veľas, Oľga Vollárová, Jana Zbuňáková

4.C

Triedna profesorka: Ľubomíra Kovalčíková


Pavol Bobula, Peter Bocán, Juraj Cecko, Radoslav Derka, Henrich Eisner, Marián Flassik, Radko Gecik, Zuzana Heliová, Denisa Hodermarská, Natália Košvancová, Adriana Kráľovičová, Marcela Majnová, Martina Mistríková, Naďa Mitanová, Andrea Mihaliková, Peter Parkáni, Darina Pauliková, Mária Pobehová, Rastislav Rázus, Katarína Rejtová, Zuzana Ružičková, Milan Schwarz, Tomislav Stena, Peter Šimon, Juraj Škvarka, Stanislav Urbanovič, Zuzana Vavríková, Lucia Zelenáková

4.D

Triedny profesor: Zuzana Fraasová, František Kosper

Martina Beránková, Andrea Braunová, Marek Čambal, Michal Ďurkovič, Peter Erdelský, Dana Fabulová, Michal Hatrák, Radovan Horváth, Peter Hoťka, Martina Hybká, Silvia Jankovičová, Michal Kadlec, Pavel Kollár, Miloslav Korienek, Anna Kostrová, Michal Kuklica, Juraj Majer, Patrik Mozola, Marta Nevřelová, Adriana Ondrušová, Miroslav Orlovský, Marek Pinter, Natália Schillová, Jana Smidová, Dávid Sulík, Katarína Szalayová, Eduard Szittay, Vladimír Tomeček, Róbert Tonyka, Richard Voda, Andrea Zacharová

Školský rok 1988 - 1989

4.A

Triedna profesorka; Tatiana Lörincová

Peter Cesnek, Katarína Číčelová, Juraj Drusc, Martin Grančič, Katarína Harbulová, Juraj Chovanec, Roman Chrást, Barbara Jakubíková, Jana Jamrišková, Gejza Jenča, Vojtech Kabáth, Martin Kalužný, Patrik Karaba, Roman Klučka, Tatiana Kollárova, Boris Krehel, Karin Kubíková, Monika Machová, Miroslav Meliško, Marta Mihaliková, Eva Mokrá, Lucia Mušková, Natália Nitranová, Viera Osuská, Drahomíra Prieberová, Patrik Rejko, Adriano Richnavský, Katarína Scheberová, Marek Stupka, Patrik Šanko, Martin Trník, Peter Turcer, Libor Udvardy, Patrik Vasil, Vladimír Záhorčák

4.B

Triedny profesor: Vladimír Jodas

Denis Balent, Igor Baník, Koloman Bernáth, Miroslav Cisárik, Eva Čunderlíková, Gabriela Dubecová, Alexander Fiala, Juraj Frolkovič, Irena Gersová, Ľubica Grmanová, Ľubomír Hritz, Tomáš Jakubík, Pavol Janšta, Stanislav Januschke, Jozef Juríčka, Ján Klíma, Jaroslava Kováčiková, Ľudovít Kuruc, Beatrice Kvaszová, Marián Markovič, Ilja Martišovitš, Milan Mosný, Jana Nogová, René Pázman, Ján Počiatek, Daniel Polakovič, Hana Prónayová, Vladimír Repáš, Dagmar Selecká, Lesana Schotterová, Zora Stöszelová, Gabriela Strmisková, Karin Tänzerová, Radoslav Tomek, Stanislav Trnovský

4.C

Triedna profesorka: Elena Krížová

Ján Čarnogurský, Marcel Dallemule, Zuzana Drobná, Michal Filip, Alexander Frický, Milan Hedera, Katarína Hojová, Radovan Jablonovský, Tomáš Kamrla, Jana Kobydová, Jana Kyšová, Ľudmila Kyšová, Katarína Liptáková, Pavol Lukšic, Stanislava Luptáková, Katarína Matheová, Katarína Mišíková, Richard Paule, Martin Plávka, Andrej Slezák, Štefan Szeiff, Radovan Šajben, Stanislava Šipkovská, František Špaček, Rastislav Tamaškovič, Branislav Vass, Andrej Vavrík, Ľuba Valachovičová, Soňa Vrábľová, Jana Výrašteková, Ján Zeleňák

Školský rok 1989 - 1990

4.A

Triedna profesorka: Anna Akácsová

Alena Bányaiová, Katarína Bendová, Zuzana Burgerová, Eva Čambalová, Martin Červenák, Miroslav Čevela, Juraj Čunderlík, Andrea Ďuriačová, Róbert Gabányi, Juraj Chalmovský, Marek Janič, Eva Kalivodová, Andrea Kuhajdová, Tibor Lappy, Roman Lauček, Erika Lindauerová, Miriam Lukoťková, Peter Melich, Sylvia Pastorková, Juraj Redeky, Martina Rubešová, Daniela Selčanová, Martina Šárovecká, Branko Šefránek, Július Šubík, Svorad Trnovec, Miroslav Trnovský, Martin Valach, Bohdan Valentovič

4.B

Triedna profesorka: Zuzana Lukačková

Peter Baráth, Karin Boryová, Tomáš Ciran, Martin Dindoš, Branislav Ďurajka, Vladimír Ďuračka, Barbora Fajkusová, Zuzana Ferkova, Veronika Hanulová, Zuzana Husárová, Gabriela Janglová, Juraj Jankovič, Alexandra Kirthová, Dávid Koronthály, Róbert Králik, Martin Marko, Juraj Marušic, Ľuboš Obernauer, Monika Obrancová, Jana Paligová, Milan Patrovič, Juraj Pivarč, Ján Repiský, Rudolf Sedmina, Jana Solotruková, Jana Šárová, Milan Šišák, Gabriela Takácsová, Martin Vozár, Zuzana Zmajkovičová, Lucia Žalmanová, Renáta Žirošová

4.C

Triedny profesor: Igor Vojtela

Martin Benovič, Daniel Buchta, Miriam Čamajová, Marek Čerňanský, Dana Čupková, Martin Floch, Matej Gedeon, Hana Hančoková, Patrik Hasaj, Janette Havelská, Martin Chynoradský, Peter Kapusta, Eva Kohútová, Miroslava Krčmárová, Alexandra Kyšková, Mária Lenczová, Gabriela Palková, Matúš Paulíny, Rudolf Pelikán, Daniela Pelikánová, Martin Polakovič, Ivana Poršeková, Katarína Pospíšilová, Veronika Pristašová, Monika Sokolová, Andrej Stolárik, Stanislava Tancerová, Alena Tučková, Marek Vladár, Marek Zelman

4.D

Triedny profesor: Jozef Varga

Miroslava Bilačičová, Rastislav Božek, Juraj Brabec, Denis Dobiš, Martin Granec, Mária Harichová, Dagmar Holá, Zuzana Hudecová, Branislav Kalužný, Daniela Kerestešová, Michaela Košťálová, Tomáš Kováč, Adrián Kubík, Marián Lipták, Martina Machalová, Daniela Ostrovská, Zuzana Poláčiková, Pavol Polák, Zuzana Repaská, Alexander Schill, Alan Sitár, Ingrid Stredlová, Hana Svobodová, Karol Šimunič, Patrik Šolc, Andrea Štefankovičová, Pavel Vágner, Jana Vorlíčková, Ida Želinská

Školský rok: 1990 - 1991

4.A

Triedna profesorka: Helena Klobušická

Milan Cisár, Mikuláš Dudáš, Valentín Farba, Žofia Franková, Zbyněk Hadrbolec, Pavol Hanzalík, Alena Hunáková, Petra Janišová, Dušan Józsa, Lucia Krempaská, Marián Kvačka, Ľudovít Lauko, Martin Polák, Sylvia Pompurová, Ľuboslava Rafajdusová, Katarína Rauová, Miroslav Rusňák, Jana Seginková, Daniel Smorádek, Ondrej Sprušanský, Zuzana Straková, Regina Sunková, Róbert Szöke, Katarína Šimová, Vladislav Turan, Michaela Veselská, Jana Zemánková, Andrej Zužo, Elena Žáková, Bohdana Wlachovská

4.B

Triedni profesori: Július Šoltés, Elena Kalašová

Lenka Balážová, Michal Barabás, Ivan Baričič, Barbora Belyusová, Martin Danihel, Beáta Dreninová, Peter Dudák, Monika Faberová, Jana Fabianová, Martin Fajkus, Zuzana Fuknová, Zuzana Harangozó, Štefan Holakovský, Marek Hudec, Martin Chovanec, Henrieta Kaholeková, Gabriela Kačurová, Štefan Khandl, Miroslav Kočan, Helena Koladová, Kristína Kostková, Tomáš Kováč, Tomáš Lahola, Peter Langfelder, Igor Malý, Iveta Morávková, Martin Stanek, Marek Szabó, Mária Široká, Andrea Tomečková, Martin Vojtko, Dana Vranová, Ivan Weiss, Svetlana Zemanová, Martina Zsírosová

4.C

Triedny profesor: Marián Slušný

Erik Iglesias Abella, Drahomíra Babušíková, Róbert Bestro, Branislav Brocko, Eva Búranová, František Deglovič, Roman Frimm, Sylvia Gočová, Miroslav Jurík, Ján Hergott, Richard Hideghety, Peter Kaličiak, Helena Kollárová, Barbora Krištofovičová, Juraj Leško, Mária Miklošková, Martin Mosný, Stanislav Nevláčil, Lucia Nogová, Matej Ondruš, Jozef Ošlejšek, Marta Peňkovská, Sylvia Práznovská, Andrea Semanová, Jana Rajňáková, Martin Sedlák, Patrik Slovák, Peter Šandrik, Martin Šnajdr, Daniela Štrkulová, Mária Tarábková, Rastislav Ujváry, Radoslava Vaculová, Anna Vachulová, Pavol Veselovský, Andrej Vojtičko, Alžbeta Zajacová

4.D

Triedna profesorka: Eva Žitná

Katarína Baranová, Michaela Brokešová, Miroslava Černá, Katarína Dobrovodská, Soňa Eližerová, Jana Florková, Juraj Gregáň, Peter Guštafík, David Hlubocký, Marián Jalovičiar, Matúš Janota, Róbert Jankech, Monika Kamenická, Richard Kastel, Jozef Kausich, Eduard Kostolanský, Martin Laifr, Libor Láznička, Miriam Lexmanová, Dáša Matušíková, Branislav Oliva, Martin Olšavský, Jana Púčiková, Petra Puškárová, Renáta Sládeková, Erik Stupka, Martin Sůra, Sylvia Szviteková, Radovan Ševčík, Ľubica Šimkovičová, Ján Štrbák, Jela Tomaškovičová, Juraj Vančo, Marianna Vannayová, Andrea Žáčiková

Školský rok 1991 - 1992

4.A

Triedna profesorka: Alena Polakovičová

Karol Blizňák, Martin Busnyák, Katarína Dlugolinská, Andrej Dziak, Elena Gašparovičová, Peter Gurnik, Marek Határ, Jozef Horváth, Monika Hybenová, Daniel Chovanec, Danica Jankovičová, Ivona Jankovská, Vladimír Jaraba, Martin Koník, Stanislava Kollárová, Zuzana Krutková, Jana Lexmannová, Roman Matulík, Angelika Melichová, Juraj Méry, Matúš Minárik, Roman Noga, Richard Ostertág, Martin Rudy, Peter Rybár, Danica Sedláková, Vladimír Sekerka, Andrea Svitoková, Ľubica Šimová, Pavol Tarábek, Jana Veselovská, Jana Vítková

4.B

Triedna profesorka: Ľubica Bednáriková, Mária Križanová

Marián Bartkovjak, Miriam Belianska, Martin Benča, Jana Boboková, Martina Dobrovodská, Marek Farkaš, Tibor Hlavatý, Zoltán Horváth, Katarína Horváthova, Eva Chudá, Alena Javorníková, Renáta Kiselicová, Matej Kordoš, Viktor Kouřil, Zuzana Kováčová, Uršula Kráľová, Táňa Kubičárová, Jana Lacková, Andrej Lupták, Zuzana Luptáková, Karol Macák, Hana Machová, Marianna Makarová, Zuzana Mathesová, Andrea Mikušová, Tibor Németh, Ľubomír Požgay, Ľuboš Suchjak, Michal Suchoba, Marek Šalkovič, Dušan Vallo, Martin Vršanský, Zuzana Záhradná

4.C

Triedna profesorka: Alena Dvorská

Alexandra Adamcová, Ján Barnáš, Martin Bečka, Michal Božík, Veronika Brimichová, Martin Bučko, Katarína Cecková, Martin Černý, Martina Derková, Martina Esterleová, Lenka Fibíková, Tomáš Flassik, Zuzana Gallová, Simona Hodermarská, Oľga Illášová, Kamila Koronthályová, Lucia Kršková, Robert Kuchárik, Juraj Laifr, Peter Lauko, Ján Lindtner, Silvia Matlovičová, Henrieta Meszárošová, Radovan Mráz, Pavol Németh, Jarmila Paligová, Nikoleta Polačeková, Peter Polák, Ján Präsens, Július Sloboda, Zuzana Sochorová, Monika Šimončíková, Miroslava Tomagová, Richard Vašečka

4.D

Triedna profesorka: Darina Vrbová

Beáta Angyalová, Jana Barboríková, Peter Bartal, Peter Bernát, Kvetoslava Blažeková, Martin Boďa, Monika Brezováková, Marcela Burdová, Zuzana Dorotková, Soňa Feňvešiová, Andrea Hincová, Martin Hlavačka, Pavol Hraško, Gabriel Király, Barbora Koubeková, Denisa Krížová, Andrea Lapuníková, Michal Marek, Ladislav Medveczky, Michal Minárik, Andrej Olejník, Norbert Paksi, Radoslav Pohlod, Branislav Selčan, Renáta Štefunková, Martin Valentovič, Daniela Vodičková, Veronika Zábrodská, Silvia Žišková

4.E

Triedna profesorka: Viera Eližerová, Jana Huttová

Gabriela Andrašiková, Barbora Bartošová, Andrea Baňacká, Miroslav Blanárik, Alica Budveselová, Jana Cidoríková, Viera Dorníková, Martina Ferancová, Barbora Gabániová, Ľudovít Hajnovič, Marián Henc, Oto Hlinčík, Ivan Horvát, Juraj Hurný, Hugo Hýbal, Ján Janšta, Robert Jung, Andrej Jurík, Marek Kalavský, Luboslava Kamenická, Zuzana Karvašová, Ľubomíra Kolenčíková, Eva Kováčova, Andrej Michalík, Peter Nemček, Pamela Pálová, Denisa Párovská, Roman Pivka, Narcisa Plačková, Jana Potecká, Vladimír Prutkay, Laura Siváková, Marián Tokár, Dana Tomanová

Školský rok 1992 - 1993

4.A

Triedna profesorka: Eva Hanulová

Lenka Bartoňová, Ivana Brnáková, Fedor Čiampor, Michaela Feriančíková, Ladislav Guller, Daniel Hassan, Richard Janč, Anna Korčeková, Martin Kovačič, Michal Krištúfek, Alexandra Kučerová, Dušan Lašák, Marián Lukačka, Katarína Mačáková, Mariola Martišková, Lenka Maťašová, Martin Molnár, Adriana Némová, Vladimíra Ondrušová, Katarína Parajková, Ondrej Petrík, Pavol Petrovič, Lucia Poláková, Rudolf Priečinský, Daniel Scheber, Karol Slanina, Ľubica Slovjaková, Barbora Sotníková, Marek Šimko, Matej Štrbák, Vladimír Tomašovič, Dušan Tomka, Katarína Vajteršicová, Karol Vavrovič, Petra Virágová, Ján Záhorec

4.B

Triedna profesorka: Anna Jankovičová

Silvia Baranová, Boris Bartl, Monika Bartošová, Andrej Belák, Ivan Bojna, Kamil Budinský, Jakub Čech, Peter Čunderlík, Martin Drozda, Roman Dvoran, Michal Hammel, Róbert Janošták, Andrea Juráková, Milan Kabát, Vlastimil Kátlovský, Silvia Kompoltová, Katarína Krištiaková, Vladimír Krno, Zuzana Meszárošová, Natália Muchová, Anna Nemcová, Soňa Nováková, Matej Ondrušek, Martin Pelikán, Pavel Petrovič, Eleonóra Potúčková, Jarmila Präsensová, Ivan Pružinec, Peter Ret, Zuzana Ružická, Marek Schwendt, Branislav Šťepánek, Janette Tkáčiková, Radoslav Volný, Rastislav Žirko

4.C

Triedna profesorka: Elena Zelenayová

Pavol Bacigál, Patrícia Bálintová, Martina Ballová, Gabriela Bartoscheková, Boris Baumgartner, Vladimír Bednárik, Ivan Behunek, Zuzana Cucorová, Jana Dobrovodská, Veronika Fajkusová, Zuzana Füleová, Marta Grňová, Eva Hanušová, Renáta Hinnerová, Rastislav Hlubocký, Aleš Horváth, Mário Hrapko, Marek Jankovič, Pavla Jelínková, Peter Kožka, Barbara Lesná, Karin Lexmannová, Anna Lunterová, Peter Majerský, Marek Mentel, Sylvia Millová, Igor Mišík, Slavomír Monte, Miroslav Ondrej, Marek Orgoň, Daniela Pavlišinová, Marek Poledna, Jaroslava Popelková, Peter Šiffalovič, Branislav Tkáčik, Stanislav Vanek, Martin Zrubec

4.D

Triedna profesorka: Dana Laučeková

Rami Abbas, Ľubomír Balog, Martin Beneš, Dávid Beran, Barbora Bořutová, Branislav Božek, Jana Condíková, Vladimír Dekan, Karol Depta, Jana Dočkalová, Alexander Donáth, Peter Dubravík, Martin Ducho, Zuzana Fiedlerová, Svetozár Gálik, Miroslav Jablonský, Mária Jamrišková, Martin Klamo, Alexandra Klčová, Jana Kocmundová, Jozef Krajčovič, Zuzana Kubasáková, Mária Kusá, Lucia Labovská, Eva Lásková, Katarína Luchavová, Renáta Matlovičová, Petra Ottisová, Tomáš Pašmík, Marián Pissko, Gabriela Polčicová, Zuzana Reuterová, Martina Roháľová, Karol Ruman, Helena Vagačová, Vladimír Vaník, Martin Verčík

4.E

Triedny profesor: František Kosper

Peter Banás, Peter Barica, Peter Bobro, Tomáš Bocán, Róbert Bojda, Zuzana Buzinkaiová, Milan Csaplár, Ľuboš Frolkovič, Petra Furbecková, Peter Grančič, Ivana Határová, Martin Hollý, Radoslav Holzmann, Marek Horvát, Matej Hulej, Katarína Chrenová, Daniela Juroleková, Andrej Kállay, Petra Kičová, Iveta Križalkovičová, Soňa Lacušková, Stanislav Laufik, Zora Lehotská, Martin Lukáč, Martin Marušinec, Silvia Mitterpachová, Michaela Molnárová, Zora Mončeková, Martina Ondrejková, Ivan Országh, Karol Ostrovský, Mária Pospíšilová, Dávid Smrtič, Miroslava Škodová, Lucia Šuchová, Petra Vavríková, Xénia Vicková, Jakub Wiedermann

Školský rok 1993 - 1994

4.A

Triedna profesorka: Eugénia Sýkorová, Daniela Ďurajková

Andrej Bachár, Andrej Baliga, Martina Bernáthová, Matej Beňa, Pavol Bluska, Patrik Brachňák, Veronika Grešová, Dáša Grünfeldová, Tomáš Horák, Zuzana Hornáčková, Silvia Chudá, Ivan Ivan, Zuzana Kanisová, Juraj Kotian, Martin Koubek, Dagmar Králiková, Richard Lacko, Dana Magulová, Patrik Malec, Branka Martinovičová, Lubomir Okrúhlica, Zuzana Ondrejková, Vladimír Pacák, Márius Paliga, Pavol Pauliny, Jiří Poláček, Martina Práznovská, Daniela Rauová, Branislav Rebroš, Róbert Rajchl, Peter Szabo, Andrej Šporer, Marián Varga, Anna Zajacová, Ľubomír Zvolenský, Daniel Živica

4.B

Triedny profesor: Ondrej Demáček

Ján Baráth, Roman Bartíšek, Štefan Bellus, Roman Body, Tomáš Branický, Bronislava Brejová,. Štefan Buchta, Lucia Hlavačková, Peter Chovanec, Juraj Kamenský, Jana Kordošová, Michal Kostovský, Emília Kouřílová, Eleonóra Krčméryová, Zuzana Kušnieriková, Branislav Kuvik, Daria Leváková, Tibor Liptaj, Dávid Machajdik, Michal Michalko, Zenon Mikle, Andrej Mikuš, Matej Mráz, Ondrej Muravský, Milan Mušec, Boris Petráš, Branko Petro, Zuzana Pokojná, Vladimír Procházka, Adriana Prváková, Patrik Sučanský, Marek Štefánek, Kamila Štullerová, Erika Takácsová, Lucia Tarábková, Martina Totkovičová, Martina Vančíková

4.C

Triedna profesorka: Jozef Varga, Zuzana Mináriková

Tomáš Bašnák, Bronislava Benkovičová, Zuzana Bezeková, Michal Blažej, Katarína Čermáková, Martin Dolník, Mária Fuknová, Svetozár Gálik, Silvia Harmathová, Igor Hudcovský, Marek Jankovič, Daniel Jursík, Slávka Karnasová, Marek Kočan, Martin Kočan, Annamária Koubeková, Marián Kováčik, Monika Kováčová, Gabriel Králik, Martin Latečka, Martin Mach, Igor Macháč, Tibor Mencl, Martina Mičková, Andrej Mráz, Tomáš Ogrodník, Rastislav Pechr, Marián Ružič, Adam Sádovský, Marián Šimo, Katarína Šimovičová, Michal Turzo, Gabriela Václavíková, Andrea Vojtechová, Rastisalv Žabka

4.D

Triedna profesorka: Alena Bučková

Andrej Banáš, Oľga Bosáková, Michal Čisárik, Martin Driensky, Martin Duffek, Silvia Fábryová, Martina Freudenschussová, Daniel Horák, Tomáš Horniš, Andrea Juhászová, Andrej Jursa, Michal Klima, Pavel Kočí, Martin Kollár, Róbert Kováč, Jana Krivošová, Robert Longauer, Jozef Marko, Darina Martinčeková, Viera Mikesková, Juraj Murín, Marián Parajko, Vanda Poliaková, Rastislav Procházka, Lenka Procházková, Marián Ralbovský, Stanislav Rendek, Martin Sladký, Jana Slivková, Rastislav Valentovič, Alexandra Vrebová, Katarína Zaťková

4.E

Triedny profesor: Peter Demkanin

Martin Alexy, David Antošík, Lucia Balanová, Pavol Benovics, Martina Blažeková, Pavel Fecko, Svetlana Gavorová, Katarína Haladová, Zuzana Hoffmannová, František Ikrényi, Katarína Kabáthová, Tomáš Kalavský, Peter Kobza, Ján Kolc, Andrea Kramaričová, Radovan Kubiš, Alena Maarová, Dušan Marko, Michal Matula, Andrej Mikloš, Eva Mistríková, Juraj Mlčoch, Matej Mlčúch, Zuzana Nagyová, Peter Neštepný, Elena Novotová, Martina Plačková, Ivan Prcúch, Dana Rafčíková, Tomáš Schlögl, Martina Slobodová, Marián Spišiak, Michaela Tornaiová, Juraj Zelman

Školský rok 1994-1995

4.A

Triedny profesor: Marián Slušný

Štefan Báthory, Peter Bulák, Daniel Buzinkay, Martin Čaprnda, Peter Čunderlík, René Ďurík, Gabriel Gajdoš, Bystrík Gallo, Katarína Gallová, Zuzana Hautová, Martin Hronec, Vladimír Hudek, Anton Jevčák, Juraj Králik, Peter Kresánek, Matej Kubičár, Boris Lilov, Peter Macák, Richard Magyar, Peter Marko, Anna Matulová, Marek Máťuš, Zora Mistríková, Lukáš Mocko, Peter Novák, Peter Ondrej, Matúš Petrík, Lenka Podlucká, Matej Poliak, Andrej Probst, Tatiana Prónayová, Braňo Rusnák, Tomáš Slanina, Tomáš Szarka, Ján Ťapuška, Vladimír Vittgrúber

4.B

Triedna profesorka: Elena Kalašová

Štefan Artner, Tomáš Blaško, Andrej Fabianek, Roman Filkorn, Peter Galko, Barbora Gandlová, Eva Guldanová, Jaroslav Hanúsek, Pavel Haulík, Peter Homola, Zuzana Ježovičová, Viliam Klimo, Martin Koleda, Ivan Kovár, Branislav Kátlovský, Peter Lalík, Martin Makúch, Michal Marendiak, Martin Markovič, Peter Maťaš, Richard Mátéffy, Michal Ondrušek, Martin Pál, Peter Palušák, Peter Paštrnák, Katarína Pirchanová, Rudolf Poruban, Miroslav Ravas, Michal Stanislav, Radoslav Tausinger, Dana Tomanóczyová, Katarína Vlasková, Martin Záhora, Peter Žilinek, Daniela Žitňanská

4.C

Triedny profesor: Ján Mayer

Stanislav Antalic, Peter Baran, Martin Bernard, Petra Borsíková, Michal Cagalinec, Ľubomír Čulen, Lenka Denková, Viktor Dubec, Eva Eližerová, Martin Gáplovský, Juraj Horváth, Michal Hrabovec, Zuzana Hvožďarová, Fedor Jaško, Marián Kaššovic, Gabriela Kopálková, Samuel Kytka, Michal Muravský, Vladimír Novotný, Andrej Ondriaš, Martin Palkovič, Martin Palla, Ján Pavličko, Štefan Polhorský, Michal Praženka, Miroslav Pšenko, Gabriela Schieberová, Tomáš Slezák, Peter Stankoviansky, Pavol Strapoň, Jozef Šoltés, Jana Štorová, Róbert Tomiš, Ivan Troščák, Zuzana Trubíniová, Martin Vadovič, Peter Valach

4.D

Triedna profesorka: Ľubomíra Kovalčíková

Mária Bartkovjaková, Peter Bíro, Marek Bleho, Peter Borbély, Dávid Bořuta, Mária Číčelová, Boris Dekan, Rastislav Hatala, Marián Havlíček, Andrea Heldová, Rudolf Jahelka, Alexandra Kubíková, Ivana Kuníková, Marián Lalik, Martin Matula, Miroslav Milán, Michal Molnár, Michal Moravec, Olívia Némethová, Zuzana Olšová, Katarína Paligová, Igor Petrík, Peter Pivarči, Richard Pospíšil, Filip Puchert, Juraj Rehák, Peter Sabo, Andrej Slávik, Radoslav Slovák, Michal Staňo, Peter Svoboda, Martin Ťupek, Samuel Vališ, Ján Vlach, Nadežda Zadžorová, Martin Závodský, Svetozár Žarnovický

Školský rok 1995 - 1996

4.A

Triedna profesorka: Klára Grečnerová

Michal Barlok, Richard Bořuta, Richard Čerhit, Katarína Dudáková, Ivan Červeň, Peter Hronček, Eva Chanasová, Veronika Ižová, Martin Kanich, Peter Kotolan, Pavol Kováč, Zuzana Kršková, Branislav Květoň, Martin Marko, Lenka Miklošová, Barbora Murgašová, Andrej Netri, Peter Neubauer, Eva Obrancová, Peter Olah, Martin Plesch, Pavol Polgár, Tomáš Potúček, Vladimíra Schlöglová, Snežana Schotterová, Karolína Sobeková, Gabriel Sobota, Pavol Stašík, Matúš Straka, Michal Šárnik, Zuzana Šefčovičová, Rastislav Šutta, Ondrej Turza, Lucia Zaťková

4.B

Triedna profesorka: Ľubica Hafnerová

Michaela Áčová, Branislav Bložon, Ľubor Čunderlík, Tomáš Dermišek, Michal Fischer, Branislav Greger, Igor Hantuch, Ján Hefty, Ľuboš Horváth, Mikuláš Chovanec, Martin Jandačka, Miroslav Kamenský, Andrea Kinderová, Radoslav Kováč, Jaroslav Kovář, Matúš Kráľ, Dušan Lacko, Ľuboš Lednár, Lucia Lexmannová, Martin Lohnert, Jozef Matlovič, Martin Mucha, Ľubomír Nerád, Martin Partyk, Martin Pilka, Katarína Ravasová, Martin Ret, Matej Reviliak, Ľubomír Ruttkay, Lucia Sestrienková, Peter Schmidt, Katarína Škripeňová, Ondrej Smutný, Richard Marko, Diana Sučanská

4.C

Triedna profesorka: Mária Križanová

Zuzana Blažejová, Ján Borovský, Zoltán Boršoš, František Cedula, Juraj Číž, Silvia Dvorská, Milan Dzilský, Michal Ďurdina, Čestmír Hýbl, Šimona Chrenková, Mária Koledová, Monika Kuhajdová, Peter Lauček, Juraj Matula, Juraj Onruš, Zuzana Pirchanová, Ľubomír Polonec, Tomáš Pour, Milan Regec, Juraj Richter, Róbert Rozboril, Jana Ružická, Andrej Sládeček, Miroslava Smitková, Róbert Solčan, Stanislav Suchovský, Juraj Šarkan, Mário Škrovánek, Svorad Štolc, Radoslav Štuhl, Lenka Vágnerová, Mária Vajteršicová, Juraj Valent, Róbert Vehner, Michal Zeman, Pavol Zemaník

4.D

Triedna profesorka: Viera Smolková

Peter Adamčík, Veronika Babušíková, Matej Bartoš, Viktor Bálint, Tomáš Beňa, Martin Bielik, Rastislav Blišák, Ján Caletka, Miroslav Endrych, Peter Fabian, Róbert Fric, Jasin Hamid, Monika Javoreková, Peter Jáni, Juraj Kobza, Silvia Kováčiková, Eva Kováčová, Miloš Križan, Michal Lindner, Andrea Marochničová, Gregor Mistrík, Miroslav Morávek, Vladimír Novák, Oto Papp, Ondrej Parízek, Michal Prónay, Ivan Prutkay, Vladimír Scholtz, Stanislav Šimuna, Marek Šmelík, Filip Vadovický, Ivan Valašík, Martina Virágová, Martin Viglaský

4.IB

Triedna profesorka: Renáta Balková

Ester Bébarová, Petra Brežná, Rastislav Cesnek, Kamila Černeková, Katarína Holčíková, Martina Hunová, Vladimír Ježík, Silvia Kováčiková, Tomáš Kudláč, Katarína Lalíková, Martina Lapšanská, Michal Lesay, Katarína Litterová, Ivan Majerčák, Jana Majerníková, Peter Richtárík, Michal Rosík, Michaela Schöberová, Róbert Stach, Adriana Švarcová, Miroslav Toma, Vladimír Vaňo, Zuzana Zorkovská, Marek Žitňanský

Školský rok 1996 - 1997

4.A

Triedna profesorka: Elena Vojtelová

Michaela Andelová, Dušan Barok, Peter Benco, Soňa Bojnová, Juraj Ďuriš, Daniel Ferák, Anton Gajdošík, Michael Gallo, Martin Géč, Jozef Házel, Martin Hronkovič, Roman Hudec, Marián Janovič, Diana Kandalaftová, Miloslav Kátlovský, Ivan Kolesár, Denisa Kovářová, Vladimír Kozub, Lorant Krajcsovics, Adam Lukačka, Paulína Majorová, Peter Merschitz, Michal Mikláš, Roman Mojžiš, Peter Mráz, Michaela Neuwirthová, Tomáš Ostrožlík, Miroslava Psotová, Marián Roško, Daniel Sedláček, Zuzana Sestrienková, Peter Sklenár, Zuzana Tkáčiková, Roman Válik, Richard Willmann, Igor Zajac

4.B

Triedny profesor: František Kosper

Barbora Bachová, Martin Balog, Soňa Brichtová, Soňa Bučková, Vladimír Držík, Tomáš Gálik, Peter Hadviger, Ján Hudec, Marián Chrvala, Daniel Janiak, Ľubor Kleinert, Ivan Klimo, Matej Kontriš, Tomáš Marczell, Vladimír Marko, Ľuboš Mego, Alexander Moravčík, Kristína Nagyová, Norbert Ördög, Peter Požgay, Viktor Požgay, Eva Prikrylová, Ladislav Prvák, Natália Rolková, Martin Sádovský, Tomáš Trúsik, Martin Vašíček, Juraj Vávra, Róbert Vereš, Katarína Vozárová, Martin Vrbovský, Peter Zika, Irina Vladimirovna Malkina

4.C

Triedna profesorka: Ľubica Kováčová

Martin Albrecht, Andrej Balog, Alena Bócová, Vladimíra Božíková, Peter Dráb, Marián Horváth, Jana Hrdličková, Andrej Hrnčiar, Renáta Ivanová, Daniel Janotka, Viliam Jaross, Peter Kaliňák, Jana Klimentová, Vladimír Kocian, Katarína Kostovská, Bronislava Kovalčíková, Marián Kučerka, Roman Květon, Peter Lintner, Jozef Novák, Miroslava Oleksová, Martina Porubská, Kristián Rummer, Marek Stanczyk, Maroš Straka, Rastislav Synek, Juraj Široký, Martina Škultétyová, Barbora Uličná, Alena Valentová

4.D

Triedna profesorka: Mária Ondriašová, Erika Fajnorová

Jozef Baláž, Boris Belas, Martin Bella, Tomáš Benčík, Tomáš Blaho, Pavel Bobák, Michal Cagarda, Miloš Djuračka, Blažej Dolista, Martin Eifler, Róbert Filc, Soňa Formánková, Martin Halada, Michaela Horniaková, Martin Horský, Peter Jankech, Rastislav Kaššák, Martin Kincel, Dana Kleinertová, Martin Kováč, Martina Kováčová, Peter Kúdola, Andrea Lispuchová, Tatiana Majerská, Michal Perďoch, Rastislav Pridala, Alexandra Putzová, Richard Satúry, Martin Sporinský, Martin Staníček, Jaroslav Škrovánek, Peter Šurnovský, Peter Varga, Juraj Vaško, Viktor Zigo, Andrej Zvolenský

4.IB

Triedna profesorka: Renáta Balková

Veronika Bubnášová, Juraj Cvečka, Branislav Čík, Štefan Daňo, Ivana Foťková, Alexandra Gronská, Mária Hanulová, Michal Komada, Kristián Krajčovič, Katarína Kurkinová, Martin Mucha, Peter Mužík, Petra Nahálková, Marek Navrátil, Martin Oravec, Katarína Orogvániová, Viktor Piršel, Linda Sodomová, Michal Staroň, Jana Švecová, Martin Švitel, Alexandra Turzová, Ján Zambor, Juraj Ziegler

Školský rok 1997 - 1998

4.A

Triedna učiteľka: Renata Monošíková, CSc.

Peter Bažány, Branislav Brachtl, Radoslav Dobiáš, Zuzana Ferenčíková, Katarína Gajdošová, Michal Gramblička, Martin Hrnko, Nataša Húsková, Lucia Chudíková, Marek Jakubec, Ondrej Javorka, Jana Kadlecová, Martin Kostolanský, Róbert Margetin, Michal Marko, Lukáš Medlen, Jana Miklušová, Matúš Mitana, Michal Molnár, Martin Mýtny, Mário Oleš, Martin Ondrejíček, Jana Onufráková, Veronika Pavolová, Marek Piváček, Miroslav Procházka, Juraj Roščák, Ján Rusnák, Katarína Sedláková, Tatiana Sládečková, Tomáš Šedivý, Peter Šimonovič, Ján Tóth, Michal Učník, Tomáš Žáček

4.B

Triedny učiteľ: Ondrej Demáček, (Ivana Pichaničová)

Zuzana Boďová, Marek Cielontko, Juraj Fiľak, Juraj Földes, Jana Fraasová, Aleš Guldan, Katarína Holečková, Michal Hron, (Jan Jamrich), Tomáš Janvars, Michal Krajčovič, Peter Lacko, Ľubica Laššáková, Lenka Litváková, Jana Marčáková, Terézia Mišíková, Ján Ožváth, Roman Pauer, Martin Pěkov, Pavol Perďoch, Katarína Poláková, Vojtech Potočný, Matej Pukančík, Štefan Slezák, Vladimíra Staňová, Jana Svetlíková, Martin Šmigura, Vladimír Tužinský, Štefan Urbánek, Tomáš Záhradník

4.C

Triedna učiteľka: Silvia Mészárošová

Jozef Balko, Juraj Bartosiewicz, Vanda Benkovičová, Katarína Brežná, Michal Dedinský, Gabriel Domšitz, Daniela Ferenčíková, Peter Fülöp, Daniel Gerek, Matej Gyárfáš, Roman Hajach, Natália Hattalová, Peter Horňák, Bronislava Hudcovská, Tomáš Chvostek, Marcela Kabeláčová, Tomáš Kaličiak, Judita Kobzová, Kristína Kovácsová, Miroslav Krajčír, Lucia Kučová, Barbara Lisá, Juraj Mosendz, Katarína Olšová, Peter Ondráška, Ján Petrjánoš, Lukáš Rúčka, Martin Šimlaštík, Róbert Štefanec, Ľudovít Vachálek, Martin Váross, Soňa Vilímová, Filip Záhradník

4.D

Triedna učiteľka: Daniela Ďurajková

Anton Bracjun, Michaela Csukásová, Martina Červenková, Michal Dekánek, Jana Forróová , Ján Fratrič, Juraj Hrbatý, Dávid Jablonovský, Marián Jančár, Ján Kriška, Joachim Kučera, Ondrej Kútik, Zdenka Lajová, Martina Machová, Silvia Miklošovičová, Michal Milko, Marián Nikš, Otmar Olšina, Alexandra Prejsová, Michal Ries, Vladisláv Řikovský, Ján Seydov, Marek Skalák, Daniela Sklenárová, Eva Šareková, Samuel Štuller, Martin Švík, Jana Tomovičová, Zdenek Tubel, Martin Turi Nagy, Peter Višváder, Tomáš Zeman

4.IB

Triedna učiteľka: Alena Polakovičová

Martin Aksamit, Pavol Černý, Vít Fargaš, Mária Fehérová, Jana Hanulová, Miloš Hašan, Silvia Kovaríková, Zuzana Labašová, Ľubomír Lanátor, Hana Lukačková, Vladimír Magula, Milan Majerník, Daniel Mašek, Juraj Mlynár, Zuzana Nieplová, Miroslava Ondrášová, Linda Růžičková, Tomáš Šandor, Daniela Uličná, Igor Urbančík, Slávka Valachovičová, Dušan Vavrek, Zuzana Zajacová, Gabriela Selecká

Školský rok 1998 - 1999

4.A

Triedna profesorka: Elena Zelenayová

Branislav Belas, Ján Bielik, Peter Bluska, Martin Čeppan, Martin Dratva, Katarína Gáborová, Filip Hlubocký, Michal Hulena, Mária Klaučová, Ondrej Kliment, Martin Kočan, Alžbeta Krajčíková, Soňa Lajová, Hana Machová, Peter Mandl, Barbora Marčáková, Peter Mathes, Michal Meško, Martin Michalík, Erik Neuhold, Henrich Offermann, Tomáš Páleník, Juraj Pätoprstý, Andrea Pěková, Tomáš Pícha, Michal Poštrk, Oliver Profant, Zuzana Prónayová, Miroslav Roško, Zuzana Skákalová, Ivan Štefánik, Peter Štibrany, Michal Tóth, Miroslav Vajaš, Juraj Vaško, Andrej Vrábel, Jana Zelinková, Marek Zeman

4.B

Triedny profesor: Vladimír Jodas, Marián Slušný

Ivana Balážová, Lucia Bodnárová, Peter Brnčík, Anna Feriancová, Branislav Gajdoš, Jana Gajdošiková, Miroslav Hajach, Rastislav Hajach, Zuzana Holičová, Marek Hrabčák, Barbora Hrivnáková, Peter Kolesár, Milan Konečný, Vladimír Koutný, Richard Kráľovič, Zdenka Kratochvíľová, Jana Lachová, Ľubica Martauzová, Ivan Masaryk, Ivan Nemčovský, Juraj Olejník, Peter Onderčin, Dávid Pál, Barbora Paučová, Martin Potočný, Marián Ret, Rastislav Slavkovský, Juraj Sukop, Martin Širáň, Ján Široký, Tomáš Vavrák, Katarína Vrťová, Marek Wiesenganger, Andrea Zererová

4.C

Triedna profesorka: Hana Mlynarčiková

Tomáš Alaxin, Peter Bečár, Juraj Benetin, Alexandra Borsíková, Natália Deáková, Michaela Dugovičová, Miriana Feketová, Lukáš Fila, Anton Forró, Peter Halický, Nina Húsková, Martin Chlebo, Zuzana Janíková, Michal Józsa, Adrián Kočiš, Lenka Lenická, Michal Macák, Henrieta Mrázová, Matúš Németh, Martin Nosko, Igor Plávka, Zuzana Pompurová, Dušan Prepira, Jakub Richter, Martin Rublík, Róbert Rybár, Vladimír Schmidt, Boris Smažák, Diana Šajdová, Zuzana Švitelová, Alena Vančíková, Matúš Tarjanyi

4.D

Triedna profesorka: Zuzana Mináriková

Tibor Bajzík, Hana Balážová, Juraj Bezručka, Ondrej Binder, Róbert Bokor, Tomáš Bujňák, Katarína Ciglanová, František Čech, Martin Čema, Marek Doršic, Zdenka Fajkusová, Tomáš Gála, Peter Herc, Martin Hrúzik, Stanislav Kadáš, Daniel Kováč, Igor Kúdeľa, Jozef Kutej, Tomáš Kvasnica, Marián Marcinčák, Martin Maťaš, Ján Matejko, Matej Mišík, Miriam Nehajová, Martin Pernecký, Tomáš Potfaj, Barbora Praščáková, Vladimír Ravinger, Martin Rendoš, Tomáš Rusňák, Barbora Stankovičová, Zlatica Šubrová, Matej Varga, Lucia Vozárová

4.IB

Triedna profesorka: Ivana Pichaničová

Andrea Číková, Alexander Čopák, Peter Daubner, Dana Fajmonová, Jozef Figur, Marián Formánko, Barbora Gábelová, Michal Hanula, Iveta Havranová, Jana Hrivnáková, Zora Kátlovská, (Peter Kozák), Alexander Krištofčák, Jana Krištofová, Daniela Lavčáková, Boris Lupták, Matej Maceáš, Marek Maďar, Terézia Macháčová, Katarína Machálková, Ivana Moravčíková, Lucia Najšlová, Peter Ostrica, Michal Osuský, Lukáš Polakovič, Andrea Purdeková, Paul Martin Putora, Zuzana Slosarčíková, Andrea Slováková, Zuzana Vojteková

Školský rok 1999 – 2000

 1. A

  Triedny profesor: Peter Demkanin

  Miroslav Bajtoš, Natália Bakajová, Martin Belan, Zuzana Beňová, Pavol Bujňák, Martin
  Ciran, Lenka Dávidová, Peter Fargaš, Peter Farkaš, Marek Goldschmidt, Dáša
  Gregorová, Peter Haňo, Michal Hapčo, Igor Havlíček, Miroslava Jančová, Marek Kinka,
  Vladimír Kočí, Dušan Kraxner, Matúš Maar, Peter Májek, Magdaléna Mančušková,
  Martin Martinkovič, Peter Morong, Peter Náther, Martin Nemček, Tatiana Puhová,
  Matej Slezák, Daniela Svetlíková, Štefan Šimek, Juraj Švec, Pavol Tomaschek, Kristína
  Tomková, Laura Vršková, Miroslav Vrškový, Zuzana Zbellová

 2. B

  Triedna profesorka: Klára Grečnerová

  Tomáš Ágošton, Karol Achberger, Csaba Czuprai, Katarína Dohnányová, Martin
  Fabian, Barbora Gavenčiaková, Štefan Horvát, Samuel Imriška, Peter Ješko, Viliam Koiš,
  Peter Košinár, Martin Koštrna, Eva Kuchyňárová, Ľudovít Lučenič, Peter Mach, Daniel
  Mentel, Juraj Monošík, Zuzana Netiková, Juraj Onderík, Veronika Pavlíková, Marek
  Petrík, Barbora Pitrunová, Andrea Plávková, Marián Potočný, Soňa Princová, Veronika
  Pukančíková, Zoltán Radnóti, Andrej Řikovský, Monika Satúryová, Marek Strmeň, Daniel
  Tóth, Marián Uherčík, Martin Valentovič, Štefan Varga, Peter Vavrák, Zuzana Vrťová

 3. C

  Triedna profesorka: Anna Jankovičová

  Jaroslav Bálik, Zuzana Baloghová, Monika Bančanská, Bela Belohorská, Peter Bock,
  Kristína Boďová, Matej Breja, Ján Breza, Ján Broniš, Jaroslav Bugarovič, Petra
  Čárska, Marek Fučila, Marek Grác, Tomáš Gurský, Desana Hlavčáková, Martin Jurček,
  Jakub Kedrovič, Katarína Kešjarová, Martin Klubal, Ondrej Krško, Albert Marenčin,
  Lucia Miklíková, Zuzana Miklóšová, Matej Minárik, Veronika Molnárová, Petra
  Nováková, Tomáš Pleceník, Marek Podmaka, Dušan Poruban, Peter Romančík, Boris
  Slávik, Michal Šuster, Peter Ţalman

 4. D

  Triedny profesor: Ján Mayer

  Milan Báthory, Jerguš Benkovič, Martin Bujňák, Marek Fabian, Marek Horváth, Jozef
  Chajdiak, Dušan Juřena, Martin Kadlec, Katarína Kincelová, Juraj Kocka, Tomáš
  Kratochvíl, Marek Kusenda, Juraj Lalík, Samuel Lamačka, Svetlana Mečiarová, Lenka
  Mikulová, Andrea Mišianiková, Andrej Osif, Peter Pinter, Július Pomšár, Martin
  Praško, Martin Rymarenko, Matej Štalmach, Tatiana Tekeľová, Barbora Thomasová,
  Juraj Tomík, Tomáš Trella, Zuzana Vajdová, Ľubomíra Vojteková, Igor Ţáček

 5. IB

  Triedny profesor: Alena Polakovičová

  Jana Bilíková, Jana Čákanyová, Vladimír Černý, Marián Daubner, Jakub Demáček,
  Elena Dikáczová, Rastislav Duriš, Juraj Dzifčák, Zoja Hollá, Ondrej Hrdlička, Katarína
  Husárová, Alexandra Katreničová, Marek Kováč, Juraj Kramara, Ivana Lehocká, Peter
  Luciak, Miriam Marušiaková, Juraj Mesároš, Hana Michálková, Ľubica Mošková, Matej
  Sapák, Miroslav Skovajsa, Marek Soska, Zuzana Ščurková, Jana Teremová, Marta
  Tomišová, Filip Vítek, Veronika Vlčková, Michal Zemko

Školský rok 2000 - 2001

 1. A

  Triedny profesor: Radko Ambrózy

  Martin Bahurinský, Kristína Ballányová, Matúš Benčík, Mária Binderová, Petra
  Dermišková, Veronika Deščíková, Roman Dibarbora, Michal Glaus, Ţofia Gulášová,
  Daniela Hantuchová, Branislav Hluchý, Martin Hromek, Martin Huska, Zuzana
  Chovanová, Jakub Institoris, Ján Kadlec, Michaela Kaličiaková, Veronika Kalincová,
  Rastislav Kazík, Lukáš Kowalski, Branislav Kriška, Adam Lamačka, Tomáš Lukačka,
  Matej Macháč, Martin Machala, Matúš Mikula, Peter Pivarči, Pavol Prikryl, Peter Prikryl,
  Jakub Šašinka, Ľubomír Šorf, Peter Tomašovič, Oliver Urbánek, Ondrej Ţáry, Miroslav
  Žitňanský

 2. B

  Triedna profesorka: Alena Hechtová

  Martin Ababei, Tomáš Barantal, Andrej Belas, Vladimír Beleš, Adam Berka, Vladimír
  Dráb, Veronika Farková, Juraj Fendek, Katarína Gombárová, Miroslava Grambličková,
  Jana Gregorová, Silvia Grünzweigová, Marek Hladík, Zuzana Hoghová, Mikuláš Ivaško,
  Radim Kníţat, Tomáš Koreň, Michal Kovačič, Bronislava Kušnieriková, Michal Kyselica,
  Martin Lopatník, Pavol Marko, Tomáš Ölvecký, Miroslava Pagáčová, Dáša Peťková,
  Alena Perďochová, Miroslav Pomšár, Silvia Rábeková, Peter Rendoš, Martin Roško,
  Miroslav Szabó, Ján Terkanič, Soňa Trhanová, Mária Trusiková

Oktáva

Triedny profesor: František Kosper

Radoslav Buranský, Boris Burdiliak, Branislav Burdiliak, Tomáš Cár, Barbora Cerovská,
Katarína Csányiová, Daniel Duranka, Richard Ďuriš, Miloslav Falťan, Jana Feriancová,
Marián Fridrich, Martin Fúrik, Tomáš Hajas, Martin Hán, Eva Haramiová, Matej Hrica,
Tomáš Hromek, Tomáš Konečný, Martin Kriţan, Andrea Kruľová, Peter Lisý, Ivan
Mitošinka, Branislav Nikš, Petra Novotná, Tomáš Profant, Filip Schragge, Barbora
Skalníková, Mária Slodičková, Vojtech Slovik, Eva Szarková, Matúš Tekeľ, Michal
Tvaroţek, Matej Valdner, Barbora Zahradníková, Andrea Ţitná

 1. IB

  Triedne profesorky: Oľga Zelmanová, Zuzana Burietová

  Petra Bajdichová, Nina Bakošová, Peter Brezina, Viktor Franek, Anna Franeková, Marek
  Frecer, Ariane Charlotte Händler, Petra Havelská, Igor Holas, Martin Hornáček,
  Ľudmila Hostová, Ľubomír Hromádka, Ján Humaj, Michaela Jacová, Katarína
  Kubešová, Ivana Kopecká, Martin Kochan, Petra Marinová, Martin Michalica, Lauri
  Moyle, Daniela Nágelová, Andrea Najvirtová, Dávid Nguyen, Ľuboš Okoličány, Roman
  Ondruš, Gabriela Pavlendová, Tomáš Polák, Andrea Proková, Anna Ringlerová, Kristína
  Sojáková, Mária Svrčková, Ivan Záhorec

Školský rok 2001 - 2002

 1. A

  Triedny profesor: Igor Horváth

  Andrej Akáč, Katarína Andelová, Martin Augustin, Laura Bartová, Michal Bebjak, Andrej
  Belan, Katarína Bilá, Alexander Bunčák, Štefan Dlugolinský, Mária Dzureková, Martin
  Havrila, Martina Holičová, Daniela Chalániová, Pavol Kaiser, Hana Kautmanová, Filip
  Kovář, Eva Králová, Pavol Macho, Martin Mrázek, Magdaléna Nagyová, Juraj
  Ondruška, Tomáš Orda-Oravec, Barbora Orlíková, Pavol Ostertag, Lucia Pániková, Erik
  Radnóti, Miroslava Sirotová, Michal Slodička, Natália Volárová, Katarína Vorobjovová,
  Sláva Zelinová

 2. B

  Triedne profesorky: Natália Zorvanová, Zuzana Mináriková

  Vladimír Benko, Linda Birnsteinová, Katarína Boteková, Ondrej Danko, Zuzana
  Dratvová, František Dugovič, Petra Falťanová, Veronika Gömöryová, Michal Hajko,
  Juraj Herain, Jozef Jamriška, Ján Karaba, Ivan Kohút, Katarína Kosorínová, Martina
  Kostrošová, Lukáš Krajčovič, Dagmara Kruľová, Michal Lietava, Dušan Marko,
  Barbora Némethová, Andrej Osuský, Lucia Plaváková, Tomáš Plch, Tomáš Poláček,
  Filip Ravinger, Štefan Šurina, Peter Tuchyňa, Michal Ungvarský, Daniel Urbančík, Martin
  Valdner, Michal Vereš, Mária Volentičová, Lukáš Zajac

Oktáva

Triedni profesori: Ondrej Demáček, Miriam Čuntalová

Ján Adámek, Peter Bella, Michal Blaško, Martin Boško, Jakub Cambel, Silvia
Droppová, Štefan Eisele, Richard Forschner, Peter Furucz, Milan Gajdoš, Marek
Hôrčik, Mikuláš Hrubiško, Karolína Husárová, Andrea Kalivodová, Matúš Klčo,
Michal Knitl, Juraj Koutný, Táňa Kováčová, Korina Krchniaková, Zuzana Kušíková,
Michal Mikuš, Michal Petro, Tomáš Pížl, Tomáš Sabo, Roman Šarmír, Martin Török,
Jozef Tvarožek, Tomáš Záhorec, Jaroslav Žigo

 1. IB

  Triedny profesor: Alena Polakovičová

  Katarína Bendíková, Tamara Bobáková, Eva Bolceková, Ľuboš Bosák, Dagmara
  Brichtová, Matúš Harvan, Mária Horáková, Lucia Hulková, Naďa Jašíková, Ľudovít
  Kontšek, Ondrej Mihályi, Michal Miklovič, Pavol Minárik, Martin Mrázik, Júlia
  Mušáková, Sana Nourani, Michal Palík, Andrea Pechová, Zuzana Petráková, Juraj
  Schwarz, Natália Suchá, Radovan Šesták, Adam Široký, Elena Špániková, Lucia
  Triererová, Kristína Vávrová, Lukáš Vrba, Barbora Zajacová, Róbert Žittňan

Školský rok 2002 - 2003

 1. A

  Triedni profesori: Radoslav Popelka, Alena Bučková

  Denisa Altdorfferová, Jana Andelová, Roman Antal, Barbora Boboková, Alexandra
  Bundalová, Matúš Danko, Linda Dobrovičová, Kristian Dúbravský, Juraj Fašanga,
  Katarína Fischerová, Plamen Furnadţiev, Lucia Gregorová, Pavel Habáň, Michal
  Horniš, Michala Chvostíková, Ján Jamriška, Ivana Jarošová, Roman Kilár, Vladimír
  Kiss, Renáta Konrádová, Zuzana Kubíková, Ján Kvapil, Monika Madarászová, Zuzana
  Martinovičová, Jozef Mikuš, Zuzana Neupauerová, Miroslav Rybárik, Milan Sanitra,
  Tomáš Selnekovič, Peter Skovajsa, Michal Sulík

 2. B

  Triedny profesor: Marián Slušný

  Peter Baran, Andrea Berková, Martin Frlička, Ondrej Gábriš, Simona Glozneková,
  Dalibor Haleš, Adam Hanták, Martin Jankaj, Barbora Józsová, Peter Jurácsik, Diana
  Kayyaliová, Jana Kiselová, Dalibor Kminiak, Michal Kotrbčík, Evelína Kováčiková,
  Peter Krištofič, Marián Kurek, Milan Mandák, Juraj Mišúr, Jaroslav Miťko, Adam
  Pustay, Samuel Semjan, Rudolf Šeliga, Veronika Šišková, Erika Škorvagová, Dušan
  Tomiš, Natália Zavarská, Matej Zorkóci

Oktáva A

Triedne profesorky: Eva Kratochvílová, Elena Zelenayová

Veronika Boďová, Tatiana Cárová, Marek Dvorský, Ivana Fabianová, Magdaléna
Fejérová, Andrej Gömöry, Soňa Haluzová, Jana Hasenöhrlová, Peter Hrabě, Roman
Jančiga, Halina Kalašová, Jana Krčmáriková, Milan Kriţan, Juraj Kuzma, Juraj
Marikovič, Peter Matoušek, Martin Minárik, Filip Minich, Martin Molnár, Lukáš
Novotný, Katarína Paľová, Martin Polakovič, Peter Pukančík, Ján Reguli, Jaroslav
Šumný, Zuzana Vallová, Martin Zíka

Oktáva B

Triedna profesorka: Mária Križanová

Dávid Běhal, Monika Bočanová, Martin Dávid, Ján Dinga, Michal Drobný, Ivan Grund,
Andrea Chyliková, Peter Janiga, Ivor Kollár, Štefan Konečný, Jozef Košík, Juliana
Lipková, Ján Machajdík, Nina Marinová, Michal Mäsiar, Miroslav Merschitz, Tomáš
Mikuš, Viera Mocková, Zuzana Nehajová, Magdaléna Oravcová, Michal Patočka, Marcel
Potočný, Emanuel Procházka, Andrea Rábeková, Katarína Rošková, Lenka
Strmeňová, Michal Širaň, Vladimír Tomeček, Michal Války, Martin Vaško, Lenka
Želinská

 1. IB

  Triedna profesorka: Daniela Kusá

  Michal Adamec, Zuzana Blažejová, Pavol Cvik, Kristián Danev, Daniela Ďurajková,
  Katarína Chebeňová, Lucia Kayserová, Jaroslav Klíma, Edita Koščová, Pavol Krajči,
  Katarína Kretová, Ľuba Krivá, Matej Kušnír, Lucia Laurincová, Ján Markoš, Anna
  Marzecová, Michaela Mravcová, Ela Nahálková, Barbora Ondrušková, Miroslav
  Pastorek, Peter Rajnoha, Tomáš Rybár, Michal Sabadoš, Jana Straková, Lucia
  Šikulíncová, Branislav Štepita, Mária Tarasová, Jozef Veselý, Branislav Zagrapan

Školský rok 2003 – 2004

 1. A

  Triedna profesorka: Renáta Horváthová

  Tatiana Baďová, Miroslav Baláž, Ivana Bezáková, Filip Blaťák, Matúš Čelko, Anna
  Danková, Peter Glaus, Jozef Gocal, Petra Gombárová, Pavol Grman, Filip
  Gschwandtner, Rastislav Halamiček, Paulína Kalivodová, Tomáš Kováč, Zuzana
  Krajčovičová, Dárius Kráľ, Kamil Kuboň, Miroslava Lisá, Michal Mandík, Michal
  Mitrík, Zuzana Nemčeková, Martin Ochránek, Štefan Olejník, Robert Ördög, Stanislav
  Panák, Dagmara Purgatová, Slavomír Skovajsa, Andrej Strausz, Dagmar Šišková,
  Richard Štefanec, Ivan Trejbal, Barbora Trubenová, Peter Varga, Monika Viskupová,
  Barbora Zsilková

 2. B

  Triedna profesorka: Renáta Monošíková

  Peter Ambroţ, Dominika Bartová, Miloš Bulík, Peter Čunderlík, Adela Dibarborová,
  Peter Fodran, David Gavaľa, Tomáš Grečko, Ľubica Chriašteľová, Ján Janík, Jaroslav
  Kaššovic, Eva Kázmerová, Alexander Kiš, Andrej Klinka, Michal Kobora, Stanislava
  Kobzová, Ondrej Kolárik, Martin Kontsek, Emília Košťálová, Jakub Koţíšek, Peter
  Krajčír, Martin Krivička, Hana Kucharovičová, Mariana Kuchyňárová, Marko Kvito,
  Jana Mácsadiová, Marek Mardiak, Natália Poliaková, Barbara Präsensová, Dana
  Smaţáková, Viera Sporinská, Radoslav Štefkovič, Jana Vašíčková, Dušan Zajac, Matej
  Žáry

Oktáva A

Triedny profesor: Ján Mayer

Peter Ababei, Eva Balaţovičová, Zdenka Bartošová, Lenka Beková, Dávid Bezák,
Martin Bies, Michaela Biharyová, Adam Birnstein, Matej Bittner, Pavol Čudrnák, Peter
Čudrnák, Marek Ďuriš, Tomáš Földeš, Marcel Hausknecht, Zuzana Hrachovinová,
Tomáš Hrnčíř, Katarína Jurdáková, Michal Kramarič, Andrej Krč, Boris Kruľ, Diana
Lakatošová, Rastislav Lenhardt, Rastislav Monošík, Eva Palacková, Juraj Petrík, Evarist
Polakovič, Miroslav Schiffer, Martin Slávik, Katarína Strapková, Samuel Sulík,
Stanislav Števík, Jakub Tekeľ

Oktáva B

Triedny profesor: Peter Demkanin

Peter Akáč, Michal Bajan, Tomáš Balogh, Martina Báňasová, Lucia Bellová, Peter Biľo,
Lucia Bohušová, Ondrej Buchel, Veronika Compelová, Jozef Daňko, Juraj Gbelský,
Michal Hrobár, Michaela Krajčovičová, Lucia Kuklicová, Michal Mardiak, Igor
Miškovič, Hedviga Mrázová, Peter Nevláčil, Roman Nízky, Matúš Pavlovič, Roman
Petrinec, Igor Sekáč, Martin Sekerka, Daniel Skákala, Andrej Slota, Daniela Soldánová,
Juraj Straka, Michael Tyrala, Ján Valaška, Miroslav Vích, Tomáš Zvozil

 1. IB

  Triedny profesor: René Sidorov

  Lenka Blahutová, Petra Borská, Milan Burda, Michal Čermák, Matúš Dekánek, Pavol
  Dravecký, Dávid Džamba, Zita Ferenčíková, Anna Filippová, Anna Hanulová, Peter
  Harvan, Kristína Hečková, Mária Kačeňuk, Hana Kolibiarová, Katarína Kopajová,
  Dominik Kosorín, Veronika Kovácsová, Jakub Kováč, Lucia Kováčová, Miroslava
  Mifková, Juraj Michálek, Kristína Mikulová, Lenka Mišániková, Zuzana Molnárová,
  Vladimír Sadloň, Helena Šarkanová, Tibor Šiška, Anton Štefánek, Barbora Vagaská,
  Darina Valeková, Ján Veselý, Tamara Vraţdová, Lenka Žemberová

Školský rok 2004 – 2005

 1. A

  Triedne profesorky: Dana Tomanóczyová, Miriam Čuntalová

  Samuel Arbe, Peter Balko, Martin Baţík, Norbert Benkovský, Roman Bobiš, Zuzana
  Boušková, Martin Dekan, Katarína Gergelyová, Darina Graczová, Martin Gramblička,
  Michal Holub, Barbora Hrdá, Daniel Igaz, Richard Kafka, Juraj Kollár, Peter Kotvan,
  Peter Kucharovič, Róbert Najvirt, Vladimír Oravec, Emília Oťapková, Tomáš Palkovič,
  Veronika Petráková, Zuzana Plšková, Peter Ruţička, Ondrej Stanek, Matej Stračiak,
  Kristína Šimeková, Matúš Šimkovic, Barbora Tomíková, Martin Valentíny, Vojtech
  Villaris, Andrej Wertlen, Peter Zeman

 2. B

  Triedna profesorka: Alena Vicenová

  Pavol Bizoň, Barbora Bodnárová, Radoslav Ciglanský, Tomáš Dittinger, Martin
  Drozdík, Michal Dvorský, Igor Fekeč, Martin Hodas, Juraj Hodúl, Martina Hrabalová,
  Vladislav Kaššovic, Adam Kiss, Richard Kister, Martin Kopča, Michal Kottman, Michal
  Lipták, Matúš Maras, Daniela Mikušová, Lucia Mojteková, Martin Nováček, Michal
  Puffler, Ivana Rauová, Monika Satková, Michal Stríţenec, Jakub Šimko, Dorota
  Šoltésová, Eva Šteffeková, Stanislava Tichá, Barbora Tomančeková, Ondrej Trnavský,
  Tomáš Vančo, Ľubomír Vranka, Jana Vranová, Dušan Zeleník, Martin Zibala

 3. C

  Triedny profesor: František Kosper

  Maroš Bajtoš, Katarína Cambelová, Denis Donauer, Miroslava Englmanová, Alexandra
  Filová, Martin Halač, Katarína Hánová, Pavol Hromádka, Martin Kovanič, Veronika
  Lacková, Martin Marikovič, Bruno Michálek, Katarína Morháčová, Nečas Tomáš,
  Daniela Olejníková, Petra Plešková, Michal Podlucký, Ján Sehnal, Zuzana Schmidtová,
  Ivana Sovová, Katarína Šimončičová, Marek Štalmašek, Andrea Štefánková, Jozef
  Tomek, Andrea Trandţíková, Martin Valacsai, Milan Valla, Ondrej Vavro, Matej Vitko,
  Pavel Zajac, Tomáš Ţoldoš

 4. D

  Triedna profesorka: Hana Mlynarčíková

  Vladimír Aleksandrov, Peter Bobošík, Stanislav Buštor, Jana Dadová, Beatrix Fatranská,
  Miriam Ferenčíková, Gabriel Filadelfi, Andrej Hrivnák, Martin Hudec, Martin Iring,
  Peter Ivanov, Michal Katuša, Hana Kováčová, Zuzana Letašiová, Martin Madaras, Jana
  Majeríková, Lucia Matúšková, Lenka Minďášová, Michal Mráz, Ondrej Mrlian, Michal
  Nánási, Lýdia Ostertágová, Ivica Paulovičová, Marian Ridilla, Adéla Sedláková, Marek
  Slávik, Peter Valentovič, Anna Vaneková, Martin Vícen, Marek Willmann, Juraj Zaťko,
  Marek Zeman, Monika Zíková

 5. IB

  Triedna profesorka: Katarína Kublová
  Lenka Beláňová, Daniel Boţík, Milan Bratko, Peter Crkoň, Daniel Daučík, Ivana
  Ertlová, Tomáš Fabšič, Martin Ftáčnik, Štefan Gurský, Barbora Habáňová, Ivana
  Hlavatá, Vladimír Hruda, Mária Hulková, Jakub Jajcay, Eva Janošková, Martina Jašová,
  Michal Kesely, Anna Kovačičová, Ivana Lajčiaková, Jana Lukačišinová, Alejandro
  Garcia Misas, Martin Palovič, Peter Petrík, Ľubica Polláková, Matej Rimár, Miroslava
  Saxunová, Stanislava Sojáková, Eva Steinová, Ľudmila Straková, Pavel Struhár, Patrícia
  Svrčková, Nataša Šramková, Igor Trebatický, Zuzana Trnovcová

Školský rok 2005 – 2006

 1. A

  Triedny profesor: Tomáš Slezák

  Michal Baláž, Robert Bielik, Ivana Čiháková, Eva Demuthová, Michal Dobiaš, Eva
  Dukátová, Monika Foltýnová, Petra Hochmannová, Juraj Holec, Jakub Imriška, Michal
  Jarábek, Lukáš Kalivoda, Ján Klíma, Vladimír Klimo, Jakub Kollár, Matej Krchniak,
  Marika Kuboňová, Slavomíra Lenhardtová, Peter Líška, Ivan Lizák, Michal Lohnický,
  Michal Mitterhauszer, Huy Nguyen Nhat, Vladimír Oremus, Eva Palkovičová, Dušan
  Palo, Pavol Panák, Martin Sedlák, Lucia Stráňaiová, Tereza Števíková, Martin Štiglic,
  Daniel Švoňava, Boris Valentín, Soňa Vavríková, Zdenko Weidler

 2. B

  Triedna profesorka: Danica Olexová

  Tomáš Ábel, Igor Andris, Ivona Bíziková, Tomáš Bunček, Tomáš Cielontko, Michal
  Csáder, Adam Dobšovič, Tomáš Drahoš, Martin Galla, Martin Gottweis, Andrea
  Halačová, Radovan Halamiček, Alexandra Hanusková, Eugen Harton, Pavol Hrčka,
  Kristína Jasencová, Ľubica Marušiaková, Andrej Morávek, Iveta Nagyová, Ľubomír
  Novák, Jakub Parák, Barbora Pinčíková, Matej Polievka, Marek Rakús, Matej Roško,
  Matej Sabo, Kristína Saxunová, Lucia Schmidtová, Lea Skýpalová, Martin Stopka,
  Štefan Šafár, Martina Vyskočová, Richard Weber, Jana Zlatošová

Oktáva A

Triedni profesori: Alena Hechtová, Radko Ambrózy

Michal Béder, Dalibor Fondrk, Pavol Helebrandt, Dáša Hrapková, Tomáš Jurík, Filip
Koluš, Michal Krajčí, Martina Kubincová, Barbora Kubošková, Hoai Le Anh, Karolína
Lehotská, Martin Marčák, Samuel Ondrušek, Barbora Palátová, Martin Pastorek, Renáta
Rehorovská, Juraj Spusta, Peter Šimko, Radoslav Škultéty, Martin Thurzo, Martina
Trochtová, Martina Vargová, Denisa Villarisová

Oktáva B

Triedna profesorka: Andrea Šrámková

Beno Miroslav, Daniel Bundala, Ivana Danielová, Viliam Dillinger, Juraj Falťan, Kamila
Hollá, Tomáš Kešjar, Marek Mego, Katarína Náglová, Miloš Nováček, Lukáš Orihel,
Tomáš Paulik, Martin Rehák, Juraj Schiffer, Anna Sukniak, Miroslav Sýkora, Peter
Šurányi, Karol Vosyka

Oktáva C

Triedni profesori: Ivana Pichaničová, Martin Fajkus

Daniel Ban, Stanislav Beko, Peter Bella, Dominika Compelová, Zuzana Černáková,
Hana Darmová, Juraj Drábik, Lenka Galbavá, Lenka Hajnovičová, Katarína Hučková,
Michal Jesenský, Michal Kiča, Andrej Koleda, Pavel Koţík, Eva Kubovčíková, Barbora
Lebedová, Barbora Matečná, Martina Obloţinská, Andrej Ochaba, Peter Podhradský,
Izabela Riečanová, Ján Satinský, Stanislav Smolár, Nicoletta Socratousová, Peter
Tureček, Eva Vallová, Silvia Zmeková

 1. IB

  Triedni profesori: Alexander Sopkovič, Elena Vojtelová

  Lucia Ambrošová, Gabriela Augustínyová, Matej Benka, Martin Baláţ, Lucia Banáková,
  Dagmar Belešová, Andrea Bolgáčová, Veronika Grausová, Marcela Hrdá, Katarína
  Chalupková, Filip Jelínek, Ľuboslav Karkalík, Zdenka Kissová, Alexis Denigh
  Knappenberger, Martina Knopová, Lucia Kopecká, Peter Kóša, Adela Kuzmiaková,
  Michal Labík, Martina Lišková, Michaela Mackovičová, Zuzana Masárová, Grigorij
  Mesežnikov, Katarína Miklovičová, Andrej Mikolášik, Jana Musilová, Jan Páleš, Jakub
  Pánik, Anna Proksová, Martin Reguli, David Rintel, Michaela Stovičková, Milan
  Székely, Roman Táborský, Matej Varga, Ján Voderadský, Martin Vojtela

Školský rok 2006 – 2007

 1. A

  Triedna profesorka: Zuzana Čontošová

  Ayan Arbe, Barbora Bajanová, Miroslav Bodiš, Daniel Brnčík, Peter Griač, Jakub
  Horáček, Lukáš Chovan, Tomáš Karovič, Ján Kleštinec, Michal Klímek, Lucia
  Krajčovičová, Tomáš Mazal, Peter Morvay, Zuzana Mosná, Vladimír Mosný, Thao Ngo
  Huong, Ján Polakovič, Peter Sedláček, Robert Schmidt, Ľuboš Sliva, Ivan Stračiak, Filip
  Struhár, Alexandra Šimková, Jaroslava Šnegoňová, Radoslav Šrámek, Zuzana
  Štefkeová, Bohumil Trávniček, Elena Urbanová, Jana Vargová, Rudolf Vido, Miroslava
  Vizváryová, Martin Vojtko, Zuzana Záhonová, Peter Zváč,

 2. B

  Triedna profesorka: Alena Bučková

  Martin Baumann, Juraj Bebjak, Tomáš Borecký, Maroš Ďuríček, Peter Herman,
  Angelika Herucová, Lukáš Hrbáň, Renáta Chromíková, Juraj Jakabovič, Stanislav
  Kováč, Tomáš Kovačovský, Andrej Krištúfek, Andrea Kubalová, Jana Kuzmová, Tomáš
  Labuda, Magdaléna Mackovičová, Tomáš Mazák, Filip Noge, Nikola Nusová, Júlia
  Omastová, Martin Rusňák, Miroslava Slušná, Marián Slušný, Iveta Steigaufová, Peter
  Sucha, Jana Šišmišová, Lukáš Šterba, Marcel Švec, Zdenko Tarasovič, Peter Tomek,
  Natália Tunegová, Ján Vlčko, Ivana Volochová, Zdenko Vozár

Oktáva A

Triedny profesor: Marián Slušný

Roman Bobák, Michal Ferko, Matej Ftáčnik, František Hajnovič, Lucia Hasonová,
Vladimír Horváth, Veronika Kisková, Miroslav Kováč, Ján Kovačič, Vojtech Kubek,
Pavol Kuklica, Peter Kuklica, Denisa Lakatošová, Vladimíra Laššáková, Jana
Maďarová, Veronika Morháčová, Peter Mráz, Pavol Námer, Paula Nürnbergerová,
Michaela Obuchová, Adam Okruhlica, Zuzana Pakanová, Michal Pecho, Denisa
Poláková, Martin Procházka, Ladislav Rampášek, Ondrej Rohoň, Katarína Sénašiová,
Peter Siváček, Alexander Václavík, Martin Švec, Tomáš Varga, Matúš Vizváry, Michal
Vychytil

Oktáva B

Triedna profesorka: Ivana Zajacová

Adela Antalová, František Balko, Lucia Bartóková, Eva Bognárová, Ivan Buštor, Peter
Buzák, Juraj Ďurajka, Marek Havrila, Henrieta Hodáková, Martin Hrnčíř, Miriam
Chladová, Martin Jurášek, Miroslav Kaiser, Peter Kajan, Tea Kerla, Branislav Košík,
Ivana Koťková, Martin Krafčík, Tomáš Lačný, Lukáš Láni, Ivan Lapin, Maroš Mader,
Matej Malík, Michaela Miklášová, Veronika Mikušová, Veronika Mladá, Michal Nagy,
Tamara Stohlová, Rastislav Táborský, Radka Vicenová, Jozef Vojtko, Danica Zajacová,
Matúš Zaťko

 1. IB

  Triedny profesor: Ľubomír Lanátor

  Júlia Adamčáková, Jakub Albert, Martin Boroš, Juraj Cvik, Peter Diţo, Andrea
  Doleţálková, Peter Fabšič, Róbert Frecer, Lenka Halačová, Martina Hojčková, Simona
  Hrnčíriková, Jana Janková, Peter Kraus, Diana Lörincová, Róbert Lukáč, Tímea
  Lukáčová, Juraj Mach, Jana Müllerová, Martin Pavlovský, Michal Poláček, Jakub
  Repiar, Šimon Soták, Petra Strapáčová, Romana Szabóová, Fedor Šimkovic, Barbora
  Šútorová, Katarína Tóthová

Školský rok 2007 – 2008

 1. B

  Triedna profesorka: Mária Križanová

  Peter Brichta, Michal Čajko, Andrej Dittrich, Michal Ďorďa, Peter Hlavatý, Alena
  Humajová, Andrej Chovan, Jarmila Jančigová, Michaela Janošková, Tomáš Jarábek,
  Jakub Karovič, Daniel Kis, Peter Kontsek, Anna Macháčová, Miroslav Martinovič,
  Milan Mészáros, Štefan Mikuš, Dominika Niňajová, Michaela Pereiová, Juraj Petro,
  Natália Prelecová, Lukáš Priecel, Peter Rogoţník, Michal Sabo, František Schiffer, Filip
  Schwarz, Martina Stankovičová, Dominika Stráňavová, Andrej Svitek, Simona
  Šimková, Daniela Trnovcová, Martin Truben, Dana Zálešáková

 2. C

  Triedna profesorka: Beata Pecková

  Zuzana Bencová, Miroslav Bimbo, Pavol Blaho, Eva Brhlíková, Kristína Brhlíková,
  Martina Čaplovičová, Martin Čavoj, Eva Danielová, Nina Duchoňová, Veronika
  Ďuricová, Marek Fekete, Nikita Fesenko, Marián Gálik, Adam Hudec, Patrik Janáč,
  Peter Kopačka, Martin Košdy, Michal Kovaľ, Štefan Lesňák, Tomáš Matula, Andrej
  Paška, Branislav Petrovič, Adam Poldauf, Ronald Ruţička, Adam Saleh, Zuzana
  Soldánová, Martina Staruchová, Peter Stovíček, Ľubica Strelcová, Martin Sucha, Boris
  Svoboda, Alexander Tóth, Ivan Trančík, Marek Vnuk

Oktáva

Triedny profesor: Samuel Vagaský

Michal Boška, Pavol Ďurina, Rudolf Goga, Jonáš Gruska, Oliver Hamid, Nikola Jajcay,
Samuel Kalugerov, Ondrej Kedrovič, Matej Kohút, Peter Kostolányi, Ľuboš Kuboň,
Andrea Kubovčíková, Marko Kubrický, Igor Kvasnička, Michal Makúch, Miriam
Malíčková, Dominika Mayerová, Gabriela Michaličková, Kristián András Nagy, Marek
Patarák, Matej Milko, Otto Pilák, Jozef Semjan, Veronika Suchobová, Peter Šimončič,
Karol Šutý, Tomáš Tatara, Igor Vilček, Jakub Vojtko, Barbora Volentičová

 1. IB A

  Triedna profesorka: Alena Polakovičová

  Martina Antošová, Tamara Augustínyová, Oľga Babošová, Miloš Bella, Marta
  Dravecká, Miriama Fáberová, Zuzana Gavorová, Martina Hoľuková, Veronika
  Janečková, Matej Karaba, Daniel Komadel, Tamara Košíková, Michal Kováč, Paulína
  Kožuchová, Michaela Lesayová, Diana Odrobináková, Veronika Ostrihoňová, Janka
  PetŊczová, Lukáš Platinský, Zuzana Rendlová, Michal Rybár, Marek Slobodník, Peter
  Synak, Miroslav Tomášik, Eva Vaculíková, Soňa Zemanová

Školský rok 2008 – 2009

 1. A

  Triedna profesorka: Zuzana Mináriková

  Mária Bánhegyiová, Martin Barát, Lenka Bosá, Marcela Bučeková, Juraj Čík, Tomáš
  Dado, Svetlana Durmeková, Zdena Faragulová, Nina Feriancová, Monika Gurská,
  Martina Holá, Nina Holešová, Miroslava Kubincová, Katarína Kubovicová, Adam
  Nekola, Petronela Pivarčiová, Michala Prokešová, Andrea Rakovská, Mária Rumanová,
  Kristína Svarinská, Martina Svobodová, Alena Šarmírová, Júlia Šimečková, Lucia
  Tomovičová, Zuzana Ürgeová, Lucia Vaculová, Jozef Vlčko

 2. B

  Triedny profesor: František Kosper

  Katarína Baláţová, Jozef Belko, Ondrej Benc, Andrea Čiháková, Kristína Danková,
  Metod Eliáš, Michal Grňo, Michal Hajdin, Michal Hozza, Milan Husár, Lukáš Igaz,
  Zuzana Jančovičová, Katarína Jasencová, Andrej Komada, Michal Kopp, Monika
  Krafčíková, Kristína Krištúfková, Miroslav Kríţ, Igor Liška, Peter Macko, Pavol Majer,
  Michal Markusek, Mário Mertin, Barhum Nakhlé, Jozef Négli, Michal Novoveský, Filip
  Pakan, Ondrej Poláček, Jakub Sigmund, Barbora Šimonová, Zuzana Šišmišová, Ľubomír
  Šteffek, Juraj Talčík, Matej Truben, Milan Vraník, Ľubica Zemanová

 3. C

  Triedna profesorka: Renáta Horváthová

  Michal Amon, Katarína Babincová, Tomáš Bohumel, Lucia Brezová, Michal Dorner,
  Samuel Grečner, Ivan Grman, Barbara Herucová, Pavol Hrabovský, Matej Hudec,
  Dušan Hupka, Ján Janočko, Nikola Kňazovická, Tomáš Kohút, Roman Korenek, Ivan
  Košdy, Peter Kottáš, Ivan Kozmon, Adam Letenay, Monika Miklášová, Júlia
  Murányiová, Martina Obţerová, Jakub Ondruš, Ján Pavlásek, Martin Paţický, Martin
  Rusňák, Tomáš Sabo, Juraj Senecký, Martin Schön, Simona Socratousová, Róbert
  Stríbrnský, Tomáš Sucha, Adam Šabla, Andrea Šajbidorová, Viktor Tomkovič, Tomáš
  Varga

Oktáva A

Triedna profesorka: Miriam Čuntalová

Jaroslav Bielik, Michal Bočan, Maroš Bratko, Martin Čechvala, Dann Daood, Diana
Demkaninová, Dávid Faktor, Matej Karkalík, Richard Kittler, Lea Kostolná, Jakub
Košnár, Jozef Kováč, Marek Láni, Lenka Madudová, Dorota Martinková, Michaela
Mlynarčíková, Adam Močkoř, Matúš Muroň, Roman Noge, Mojmír Paulička, Róbert
Peschl, Helena Proksová, Jakub Rehák, Matej Rehák, Miroslava Rusová, Adriana
Ruţičková, Judita Sehnalová, Daniel Slezárik, Ivan Šiška, Štefan Štefanov, Andrej
Thurzo, Jerguš Trlica, Roman Váhovský, Ţaneta Vargová, Andrej Ţiak

Oktáva B

Triedny profesor: Ján Mayer

Jana Bizoňová, Radovan Brliť, Ján Dubovský, Stela Fabišíková, Lucia Foltýnová,
Zuzana Fordinálová, Juraj Gallus, Adam Garin, Adam Grand, Alena Hechtová, Michal
Jurík, Adam Klanica, Adrián Kollár, Tatiana Kosztolányiová, Patrik Kováč, Andrej
Kuffa, Matúš Lačný, Mária Molnárová, Matúš Nagy, Andrej Osvald, Milan Pacher,
Patrik Patáč, Vladimír Rajecký, Dávid Rau, Michaela Rošková, Martina Stančíková,
Tomáš Timek, Július Vaňura, Michal Venglár

 1. IB A

  Triedny profesor: Matej Gonda

  Adam Ambrus, Ján Bača, Martin Bačik, Mária Beňačková, Lukáš Boško, Alexej
  Filippov, Maroš Forgáč, Andrej Gnip, Pavol Hronský, Tomáš Chrien, Veronika
  Jankovičová, Pavol Kiraľvarga, Ján Komadel, Dominika Kramerová, Michal Kubiš,
  Juraj Ľahký, Lenka Matejovičová, Nikoleta Moravcová, Hana Sipková, Tomáš Srnka,
  Petra Steigaufová, Juliana Surovcová, Martin Szakál, Martin Šebesta, Natália Tóthová,
  Peter Vanya, Katarína Veselá

4.IB B

Triedny profesor: Alec Carter

Matej Belín, Lenka Bendová, Kristína Darázs, Jana Daučíková, Matúš Dišanec, Linda
Görfölová, Ján Grnáč, Alena Halgašová, Milan Helebrandt, Lenka Chorvatovičová,
Peter Ivan, Filip Jajcaj, Lucia Kóšová, Magdaléna Kováčová, Zuzana Koţuchová, Anna
Krasztev-Kováč, Marcel Krutil, Christian Lennaerts, Rudolf Nemec, Patrícia
Nguyenová, Mária Perignáthová, Anya Safira, Lucia Schoberová, Daniel Spišiak, Trang
Vu Huyen, Filip Ujlaky, Barbora Vojtková