Džbán Jura Hronca

O súťaži

Milí GJHáci,

aj počas tohto školského roku sa pomaly ale isto rozbieha medzitriedne zápolenie o trofej najcennejšiu – Džbán Jura Hronca.
Džbán je medzitriedna súťaž s dlhoročnou tradíciou, do ktorej sú zapojené všetky triedy veľkého GJH (triedy štvorročného, päťročného aj osemročného gymnázia od kvinty a triedy MYP 4, 5 a 3IB A a B). Do súťaže nie sú zapojení maturanti, o. i. aj preto, že súčasťou Džbánu je aj Športový deň, ktorý sa koná vždy koncom júna, kedy sú maturanti už dávno fuč :-)

Základným pravidlom Džbánu je, že sa súťaží len v takých disciplínach, do ktorých sa môžu zapojiť všetky triedy s rovnakou šancou. Vo všetkých disciplínach sa do Džbánu zarátavajú body za účasť, resp. umiestnenie v najnižšom leveli súťaže (nie umiestnenia v celoštátnom kole a pod.)

Tri triedy s najvyšším počtom bodov vyhrajú deň voľna na usporiadanie školskej akcie a finančný príspevok na ňu od Nadácie Novohradská. Aj tento rok súťažíme o Skokana roka a Najlepšieho nováčika.

Informácie o súťažiach jednotlivých predmetov sa môžte dozvedieť od učiteľov daných predmetov.
O ostatných súťažiach informujú plagátiky po škole a táto stránka.

Akékoľvek návrhy na nové sútaže, konštruktívne pripomienky a rady privítame!
Katarína Lichvárová - koordinátorka súťaže
lichvarova@gjh.sk, kabinet anglického jazyka v ŠVL na 2.posch.

Dear GJH students,

as is the tradition, this year we are also competing for the Jur Hronec Jar.

The Jur Hronec Jar is a whole-school year-round competition where students from all classes of the high school can join in (classes of 4-year and 5-year high school, kvinta – septima and MYP4 - 3IB). Students in their last year of studies are not included due to some competitions (such as Sports day and World Within Us) being held in June – the time when these students are already gone. However, they can feel free to participate and enjoy the fun 

The basic rule is that only competitions that are available for all students are included – so that every class has equal chance of participating and gaining precious points. The points are not only assigned to the 1st, 2nd and 3rd place, but also for other classes who participated. The regional or country rounds do not count, only the school rounds do.

The classes which in the course of the year gain the most points can win a free day or two to go on a school trip. In addition, they will get financial support for it from Nadacia Novohradska.

Information about the competitions can be obtained from the school website, notice boards in the school, via email (each class has its own “jar people”) and from the teachers who teach the subject that organizes the given Olympiad or other competition.

It might happen that during the course of the year a new competition will be included, the old one excluded or that due to some special event a special competition will be added. Again, all the information will be provided in the aforementioned way.

We reserve the right to change the system of distributing points, if necessary.

Any suggestions for new competitions, comments, complaints and advice will be welcomed.

Katarína Lichvárová – the Jar coordinator
lichvarova@gjh.sk, office: ANJ near SVL, 2nd floor.