Princ Edward, gróf z Wessexu, na návšteve Gymnázia Jura Hronca – November 2017 / HRH Prince Edward, Earl of Wessex, visiting Gymnázium Jura Hronca – November 2017