Novinky

Prevádzka školy od 1.6.202029.05.2020

Pokyny pre rodičov žiakov PYP SJ (.pdf)

Pokyny pre rodičov žiakov PYP AJ (.pdf)
Instructions for PYP AJ parents (.pdf)

Prevádzkový poriadok školy - jún 2020 (.pdf)

Kritériá na prijatie - osemročné štúdium29.05.2020

Zobraziť podmienky a kritériá prijímania na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia (.pdf)

Oznam pre uchádzačov o štúdium prestupom z tercie a kvarty28.05.2020

Oznámenie pre uchádzačov o štúdium v 4-ročnom a 5-ročnom gymnaziálnom programe, ktorí si podali žiadosť o prestup z tercie alebo kvarty (.pdf)

Výsledky prijímacieho konania - 5-ročné anglicko-slovenské bilingválne štúdium28.05.2020

Oznámenie o výsledkoch prijímacieho konania a ďalšie pokyny. (.pdf)
Výsledné poradie - zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov. (.pdf)
Záväzné potvrdenie o nastúpení-nenastúpení na štúdium na GJH. (.docx)
Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí. (.docx)

Výsledky prijímacieho konania - 4-ročné štúdium28.05.2020

Oznámenie o výsledkoch prijímacieho konania a ďalšie pokyny. (.pdf)
Výsledné poradie - zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov - doplnené 28.5. (.pdf)
Záväzné potvrdenie o nastúpení-nenastúpení na štúdium na GJH. (.docx)
Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí. (.docx)

Kritériá na prijatie - päťročné bilingválne štúdium a štvorročné štúdium15.05.2020

Dôležité upozornenie!
Na naše odporúčanie sa nadriadené inštitúcie dodatočne rozhodli zobrať do úvahy aj umiestnenie žiakov 8.ročníka v predmetových súťažiach siedmackých kategórií za školský rok 2018/2019. Z tohto dôvodu sme doplnili v tomto zmysle kritériá pre 5-ročný slovensko-anglický bilingválny program, aby sme odstránili znevýhodnenie žiakov 8.ročníka prihlásených do prijímacieho konania.

Mgr. Renáta Karácsonyová
riaditeľka školy

Zobraziť kritériá na prijatie na štvorročné štúdium (.pdf)
Zobraziť kritériá na prijatie na päťročné bilingválne štúdium (.pdf) - aktualizované 15.5.

Šablóna žiadosti o prestup14.05.2020

Vzor žiadosti o prestup na našu školu na stiahnutie (.docx)

Prihlášky na 8-ročné štúdium12.05.2020

Vážení rodičia, záujemcovia o štúdium na 8-ročnom programe na Gymnáziu Jura Hronca!

V súčasnej mimoriadnej epidemiologickej situácii sme zatiaľ neobdržali rozhodnutie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu o organizácii a kritériách prijímacieho konania do 8-ročného gymnázia. Napriek tomu by sme Vás radi upozornili, že stanovené termíny pre podávanie prihlášok platia rovnako na 4- aj 8-ročné gymnáziá. Z tohto dôvodu by sme Vás radi poprosili, aby ste v prípade záujmu o náš 8-ročný program poslali do 15. mája 2020 prihlášku buď na svoju základnú školu alebo priamo na naše gymnázium e-mailom či poštou.

Viac informácii nájdete na: https://www.minedu.sk/prihlasky-na-osemrocne-gymnazia-a-stredne-skoly-je-mozne-podat-do-15-maja-2020/

Mgr. Renáta Karácsonyová, riaditeľka školy

Výberové konanie - PYP SJ a PYP AJ04.05.2020

Zobraziť podrobnosti o výberových konaniach do PYP SJ a PYP AJ

Pre záujemcov o štúdium - prihlášky a prijímacie skúšky17.04.2020

Usmernenie ministerstva o prijímacích pohovoroch:
www.ucimenadialku.sk/usmernenia/prijimacie-pohovory-na-ss/

Informácie, odporúčania a kontakty od školských psychologičiek26.03.2020

Zobraziť informácie, odporúčania, linky pomoci, kontakty a možnosti priamej pomoci od našich školských psychologičiek. (.pdf)

2% z daní - podporte Nadáciu Novohradská25.03.2020

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Korešpondenčný seminár z matematiky - konečné výsledky29.02.2020

Viac informácií...

Prihláška do IB diplomového programu 2020 / Application to IB Diploma Programme 202029.01.2020

Pre rodičov budúcich prváčikov do I.PYP SJ16.01.2020

Informácie a pokyny pre rodičov (.pdf)
PRIHLÁŠKA (.pdf)

INFORMATION FOR FUTURE PYP 1 STUDENTS ENGLISH SECTION / Pre rodičov budúcich prváčikov do I.PYP AJ16.01.2020

Information for the parents regarding the Application to I.PYP English section (.pdf)
Application form I.PYP English section for the academic year 2020/21 (.doc)

Viac informácií / MORE INFORMATION

VZDELÁVACIE PROGRAMY08.01.2020

Základná škola (.pdf)
8-ročné gymnázium (.pdf)
4-ročné gymnázium (.pdf)
5-ročné bilingválne gymnázium (.pdf)
PYP (1. – 5. ročník medzinárodného programu) (.pdf)
MYP (6. – 11. ročník medzinárodného programu) (.pdf)
IBD (12. – 13. ročník medzinárodného programu) (.pdf)

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?