Novinky

2% z daní11.02.2019

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Nadácii Novohradská.

Viac o 2% z daní...

Korešpondenčný seminár z matematiky, postupujúci do 4. kola11.02.2019

Viac informácií...

Prijatie do preMYP 2019/2020 / Admission for preMYP 2019/202008.02.2019

Informácie / Information (.pdf)
Prihláška do programu MYP 2019-2020 (.docx)
Prihláška do programu MYP 2019-2020 (.pdf)
Viac informácií / More information

Informácie k prijímaciemu konaniu do 1.ročníka 5-ročného bilingválneho programu pre školský rok 2019/202031.01.2019

Pre záujemcov o 5-ročný slovensko-anglický bilingválny program sme pripravili nasledujúce odkazy na dôležité informácie a kritériá o prijímaní na štúdium.
V Itinerári prijímacieho konania nájdete všetky dôležité termíny ako aj postup pri podávaní prihlášok na štúdium resp. žiadostí o prestup diferencované podľa materskej triedy záujemcov (8. a 9.ročník ZŠ alebo tercia či kvarta 8-ročného gymnázia).
Kritériá prijímania na štúdium zverejnené po odsúhlasení na pedagogickej rade Spojenej školy Novohradská. Obsahujú predovšetkým informácie o obsahu a maximálnom bodovom zisku z jednotlivých častí prijímacích skúšok.
Usmernenie určené rodičom žiakov tercie a kvarty, ktorí majú záujem o bilingválne štúdium na našej škole.

Výberové konanie do IBD30.01.2019

Výberové konanie do IB diplomového programu sa uskutoční 28. marca 2019. Termín odovzdania prihlášky je 8. marec 2019. Prihlášku najdete:

Pre rodičov budúcich prváčikov do I.PYP SJ20.12.2018

Informácie a pokyny pre rodičov (.pdf)
PRIHLÁŠKA (.pdf)

Pre rodičov budúcich prváčikov do I.PYP AJ / INFORMATION FOR FUTURE PYP 1 STUDENTS ENGLISH SECTION20.12.2018

Viac informácií / MORE INFORMATION

Ponuka krúžkov v školskom roku 2018/1912.09.2018

Ponuka krúžkov pre žiakov do 15 rokov (pdf)
Ponuka krúžkov pre žiakov veľkého GJH (pdf)

Platby za Školský klub detí22.08.2018

Zobraziť informácie o platbách za ŠKD

Na ihrisko GJH prispeli18.10.2016

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?