Oznamy

VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK NA GJH pre školský rok 2024/2517.05.2024

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
PÄŤROČNÉ BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník
OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
Závery komisie
Poradovník

Odvolanie - vzor (.docx)
Odvolanie - vzor (.pdf)
Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení (.pdf)

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

Pre záujemcov o štúdium - PYP SJ a PYP AJ19.01.2024

Oznam o zmene termínu výberového konania do I.PYP SJ a I.PYP AJ (.pdf)
Notice on the change of the date of the admission procedure for I.PYP SJ and I.PYP AJ (.pdf)

Program PYP SJ - Informácie a prihláška

Program PYP AJ - Instructions and Application Form
Stránka PYP AJ

Stránka O škole - Pre záujemcov o štúdium

GJH merch dopredaj10.01.2024

GJH merch dopredaj

Školský podporný tím (ŠPT)19.11.2021

Školský podporný tím, sme vytvorili ako odozvu na potrebu prepájať rôzne úrovne pomoci v prospech žiakov, rodičov a pedagógov. Našou snahou je podieľať sa na vytváraní zdravého a bezpečného prostredia, kde spoločne môžeme budovať pozitívnu klímu školy.

Viac na stránke: Informácie - Školský podporný tím

Budúce inovácie v učení vedy už dnes15.09.2020

Vďaka podpore Nórskych grantov a Slovenskej republiky vznikol školský projekt Budúce inovácie v učení vedy už dnes. Súčasťou tohto projektu je modernizácia chemického laboratória.
Viac informácií tu lab.gjh.sk.

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej
a inkluzívnej Európe.

Spojená škola Novohradská02.09.2016