Novinky

Prijímacie konanie - štvorročné a osemročné štúdium29.04.2017

Harmonogram prijímacieho konania na štvorročné štúdium (.pdf)
Harmonogram prijímacieho konania na osemročné štúdium (.pdf)

Výsledky výberového konania do preMYP20.04.2017

Zobraziť výsledky výberového konania (.pdf)
Informácie k výsledkom (.pdf)

Výsledky prijímacieho konania na päťročné bilingválne štúdium04.04.2017

Výsledky prijímacieho konania na päťročné bilingválne štúdium po náhradnej skúške z dňa 11.4.2017 (.pdf)
Výsledky rozdielovej skúšky - tercie (.pdf)

Kritériá na prijatie21.03.2017

Kritériá na prijatie do 1. ročníka štvorročného štúdia (.pdf)
Kritériá na prijatie do 1. ročníka osemročného štúdia (.pdf)

Nadácia Novohradská - 2%13.03.2017


Informácie o možnosti poukázania 2% daní pre Nadáciu Novohradská
Údaje a tlačivá na poukázanie 2% daní na stránke nadácie

Korešpondenčný seminár z matematiky - konečné poradie17.02.2017

Konečné poradie KSM5 a KSM9.

Výberové konanie do I.PYP AJ03.02.2017

Informácie o výberovom konaní a prihláška do PYP AJ / Information and application form - PYP AJ

Výberové konanie do I.PYP SJ02.02.2017

Informácie o výberovom konaní do 1. ročníka ZŠ – I.PYP SJ na školský rok 2017/2018 (.pdf)
Prihláška do I.PYP SJ (PYP v slovenskom jazyku) (.doc)
Prihláška do I.PYP SJ (PYP v slovenskom jazyku) (.pdf)

Prijímanie do programu IB Diploma08.01.2017

Reportáž TA3 o možnosti získať medzinárodnú maturitu na IBD

Kritériá na prijatie do programu IB Diploma (.pdf)
Prihláška do programu IBD - anglická verzia / IBD application form (.pdf)
Prihláška do programu IBD - slovenská verzia (.pdf)

Na ihrisko GJH prispeli18.10.2016

Spojená škola Novohradská02.09.2016

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?