Novinky

Zmeny vo vedení školy10.01.2021

Vážené kolegyne, kolegovia, vážení rodičia, milí žiaci a priatelia oboch našich škôl,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila v prvý deň školského vyučovania v novom roku 2021. Keďže tento a aj nasledujúce dni bude vyučovanie prebiehať formou dištančného vzdelávania, namiesto školského rozhlasu využívam priestor našej webstránky.
Chcem Vás všetkých informovať o zmene vo vedení našej školy:
Od 1. januára 2021 som sa stala riaditeľkou školy a pani Renáta Karácsonyová bude mojou zástupkyňou.
Ako absolventke oboch našich škôl mi bude záležať na udržaní kvality vzdelávania a na pestovaní a ochraňovaní ducha školy – priateľskej tvorivej atmosféry, ktorá je podľa mňa nutnou podmienkou k našim úspechom. Verím, že mi v tom všetci pomôžete.
Prajem nám všetkým, aby rok 2021 bol lepší ako minulý, a aby sme sa v zdraví čím skôr mohli vrátiť do školy.

Jana Fraasová, riaditeľka školy

Prevádzka školy od 11.1.202107.01.2021

Vážení kolegovia, ctení rodičia, milí žiaci!

Dovoľte nám touto cestou popriať všetko dobré do nového roka 2021 a vyjadriť nádej, že sa v jeho priebehu budeme môcť vrátiť k normálnemu fungovaniu.
Žiaľ, epidemiologická situácia na Slovensku je zatiaľ veľmi vážna. Z toho dôvodu by sme vás radi informovali, že od 11.januára 2021 pokračujú všetky triedy 2. a 3.stupňa v dištančnom vzdelávaní podľa rozvrhu platného v decembri 2020. Na dištančné vzdelávanie od 11.1. nastúpia aj triedy 1. stupňa (1. - 4. PYP SJ a AJ) s tým, že o rozvrhu v jednotlivých triedach oboznámia zákonných zástupcov obvyklou cestou triedni učitelia.
Na dištančnom vzdelávaní bude celá škola minimálne do 24.1.2021, termín sa môže zmeniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

S poďakovaním a pozdravom

vedenie školy

Korešpondenčný seminár z matematiky29.12.2020

V časti Aktivity na škole - Korešpondenčný seminár z matematiky nájdete
úlohy 2. kola KSM .

Novohradská newsletter - december 202020.12.2020

Pilotné testovanie - december 202008.12.2020

Zobraziť informácie Pilotné testovanie - december 2020 (.pdf)

Virtuálny deň otvorených dverí na Novohradskej27.11.2020

Milí záujemcovia o štúdium na našej škole,
tento rok vás, žiaľ, kvôli mimoriadnej epidemiologickej situácii nemôžeme pozvať na osobnú návštevu pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Preto sme pre vás na našej webstránke pripravili základné informácie, ktoré vám pomôžu si vybrať ten správny zo vzdelávacích programov, ktoré otvoríme v školskom roku 2021/2022.
Tešíme sa na vás!
Nech sa páči, vstúpte.

Informácie, odporúčania a kontakty od školských psychologičiek12.11.2020

Zobraziť informácie, odporúčania, linky pomoci, kontakty a možnosti priamej pomoci od našich školských psychologičiek. (.pdf) (aktualizované 28.10.2020)

Prevádzka školy od 26.10.202023.10.2020

Zobraziť oznam o prevádzke školy od 26.10.2020

ŠKD25.08.2020

Zobraziť informáciu o úhrade ŠKD v školskom roku 2020/2021 (.pdf)

Stravníci v školskom roku 2020/202125.08.2020

Informácia o cene stravných lístkov pre školský rok 2020/2021 (.pdf)
Zobraziť informácie pre stravníkov...

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?