Teaching staff & contacts

Teaching staff

Contact person:
PaedDr. Zuzana Butler
PYP Coordinator/Koordinátorka programu PYP (AJ/SJ)
Tel: 02/210 28 323
E-mail: butler@gjh.sk

HOME ROOM TEACHERS
PYP 1 - Ms. Jolize du Plooy
PYP 2 - Ms. Katarína Patúcová
PYP 3 - Ms. Dominika Weissová
PYP 4 - Ms. Veronika Darwell
PYP 5 - Mr. Travis Seitsinger

SUBJECT TEACHERS
Slovak language – Ms. Hana Oreničová
Art - Ms. Hana Oreničová
Music – Ms. Hana Oreničová
Math – Ms. Zuzana Butler
PE - Ms. Marquerite Repasky
English – Ms. Marquerite Repasky

You can reach our teachers via email, using this format: lastname@gjh.sk
(where "lastname" is the actual last name of the teacher).

Other contacts

Head of Spojená škola Novohradská:
Mgr. Renáta Karácsonyová
Tel: 02/210 28 301
E-mail: riaditel@gjh.sk

Head of International department:
Ing. Anna Špačeková
Tel: 02/210 28 305
E-mail: spacekova@gjh.sk
Úradné hodiny/ Office hours:
Streda/ Wednesday 15:00 – 16:30
Štvrtok/ Thursday 9:00 - 12:30

School address:
Spojená škola Novohradská
Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Website administrator: Hana Cikatricisová - cikatricisova@gjh.sk

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?