headerphoto

Contacts

Head of Spojená škola Novohradská: Mgr. Renáta Karácsonyová

Tel: 02/210 28 301
E-mail: riaditel@gjh.sk

Head of International department: PhDr. Eva Žitná

Tel: 02/210 28 305
E-mail: zitna@gjh.sk
Office hours: Tuesday 15:00 - 16:30

MYP coordinator: Ms. Gabriela Markusova

Tel: 02/210 28 337
E-mail: markusova@gjh.sk

Address

Spojená škola Novohradská
Novohradská 3, 821 09 Bratislava

MYP website administrator: Jaroslav Vybostok - vybostok@gjh.sk