Detaily o výberových konaniach do PYP SJ a PYP AJ

Vážení rodičia detí prihlásených do budúcoročných I.PYP tried anglickej a slovenskej sekcie medzinárodného Primary Years Programu International Baccalaureate!

Chceli by sme Vám oznámiť, že termín výberového konania bol určený nasledovne:

  • anglická sekcia 20.6. (sobota)
  • slovenská sekcia 1.7. (streda)

Podrobné informácie spolu s kódom dieťaťa dostanete v pozvánke, ktorá vám príde mailom na adresy uvedené v prihláške.

Dear parents of the children who applied for a place for the I.PYP class of 2020/21 both the English and Slovak section of the International Baccalaureate Primary Years Programme!

We would like to inform you that the date date for the admission procedure has been fixed as follows:

  • English section: June 20, 2020 (Saturday)
  • Slovak section: July 1, 2020 (Wednesday)

The email with invitation with the child´s unique code and detailed information and schedule will follow shortly.

Tešíme sa dovidenia/ Looking forward to see you soon,

Mgr. Renáta Karácsonyová
Riaditeľka Spojenej školy

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?