Detaily o výberových konaniach do PYP SJ a PYP AJ

Vážení rodičia, záujemcovia o štúdium v 1.ročníku našich programov PYP SJ a PYP AJ!

V súvislosti s pokračujúcou mimoriadnou epidemiologickou situáciou v Slovenskej republike si Vás dovoľujeme informovať, že výberové konanie do oboch jazykových mutácií programu PYP sa nemôže uskutočniť v pôvodne plánovanom termíne dňa 7. mája 2020. Akonáhle to situácia umožní a budeme vedieť stanoviť termín, budeme Vás o tom bezodkladne informovať na našej webstránke a následne zašleme každému uchádzačovi personalizovanú pozvánku s uvedením všetkých podrobností.
Ďakujeme Vám za záujem o našu školu a za trpezlivosť.


Dear parents of children applying for International Baccalaureate Primary Years Programmes (IB PYP) – both English and Slovak sections.

Due to the ongoing epidemiological situation in the Slovak Republic we would like to inform you that the admission to both language mutations of PYP can not take place on the previously planned date of May 7, 2020. As soon as the situation allows it and we are able to set the date, we will announce it as soon as possible on the school website and we will send a personalized invitation to each applicant with all necessary information.

Renáta Karácsonyová,
riaditeľka školy/School Headmistress

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?