Kalendár

Dátum
28.9.2007 Noc Výskumníkov
19.-21. 10.2007 Prípravné sústredenie TMF
12. 1. 2007 Domáce k.FO kat.A
4. 4. 2007 Domáce k.FO kat.B,C,D

Ostatné Kabinety

Vitajte na stránke kabinetu Fyziky

Fyzika je prírodnou vedou, ktorá sa zaoberá skúmaním základných zákonov prírody, skúmaním jej základných stavebných prvkov a ich vplyvov na ďalší vývoj. Táto veda zahŕňa skúmanie vlastností a správania sa rôznych materiálov a síl v čase a priestore.

To ale pravdepodobne viete.

Pre maturantov

Pre súťaživých

Fyzical Quote

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard

Philips Feynman