Džbán z Košickej

Plán súťaže pre šk. rok 2018/19 (pdf)

Aktuálne

Kde bolo, tam bolo v Časopriestore...

 
1.krok ... 24.9.2018 štart – úvodné stretnutie s organizátorom p. uč. Kmeťom v zborovni školy cez druhú veľkú prestávku (tj. po 3.v.h.) = POVINNÉ
2.krok ... 11.10.2018 odovzdanie A3 predlohy p. uč. Kmeťovi do Artovne
3.krok ... v týždni 15.-18.10.2018 maľovanie (upresníme deň a hodinu mailom)

info (.pdf)

Dejepisná olympiáda záväzné prihlásenie do 5.októbra 2018
info (.pdf)

Európsky deň jazykov termín - 19.september 2018
prezentácia s informáciami (.pptx)

O súťaži

Súťaž o putovný Džbán z Košickej je medzitriedna súťaž pre triedy druhého stupňa ZŠ Košická, primu až kvartu osemročného GJH a pre MYP 0–3. Počas školského roka triedy získavajú body v rôznych športových, umeleckých, zábavných, matematických a iných súťažiach. Tri triedy s najvyšším počtom bodov vyhrajú deň voľna na usporiadanie školskej akcie a finančný príspevok na ňu od Nadácie Novohradská. Cieľom súťaže je formovať a upevňovať nielen triedny kolektív, ale aj pocit spolupatričnosti na celej našej škole.
Informácie o súťažiach jednotlivých predmetov sa môžte dozvedieť od učiteľov daných predmetov. O ostatných súťažiach informujú plagátiky po škole.

Prehľad súťaží

Predmetové - Hviezdoslavov Kubín, Matematická olympiáda, , Anglická olympiáda, Nemecká olympiáda, Spevácka súťaž
Tematické - Haloweenska výzdoba, Vianočná atmosféra, PFko, Veľkonočná výzdoba
Svet v nás, Európsky deň jazykov, Kde bolo tam bolo v časopriestore,
rôzne súťaže z telesnej výchovy,

a ešte nám určite napadnú ďalšie… :)

Podmienky hodnotenia

Základným pravidlom je, že sa súťaží len v takých disciplínach, do ktorých sa môžu zapojiť všetky triedy s rovnakou šancou. Vo všetkých disciplínach sa započítavajú aj body za účasť, resp. umiestnenie na najnižšom stupni sútaže (nie celoštátne kolá). Možný bodový zisk za účasť v súťažiach:
5 bodov – súťaže sa zúčastní jeden zástupca za triedu
7 bodov – súťaže sa zúčastnia dvaja zástupcovia z triedy
10 bodov – súťaže sa zúčastnia traja a viac zástupcov z triedy
15 bodov – 3. miesto v súťaži
20 bodov – 2. miesto v súťaži
25 bodov – 1. miesto v súťaži

Akékoľvek návrhy na nové sútaže, konštruktívne pripomienky a rady privítame!
Zuzana Molnárová - koordinátorka súťaže
zmolnarova@gjh.sk, kabinet anglického jazyka v ŠVL na 2.posch.

Kalendár udalostí

Kontakt

Spojená škola

Novohradská 3, 821 09 Bratislava

Tel: 02/210 28 300 (recepcia - spojovateľ)
Tel: 02/210 28 301 (riaditeľka)
Tel: 02/210 28 324 (jedáleň)
Tel: 02/210 28 XXX (kabinety cez priame klapky)
E-mail: riaditel@gjh.sk

» Zobraziť podrobnejšie kontakty

» Ako sa k nám dostať?